• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Rok Świętego Klemensa Hofbauera, Jubileusz 200-lecia śmierci
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Kapituła Prowincji: o ewangelizacji młodych i z młodymi

  IMG_1419 - Copy

  „Ewangelizacja młodych i z młodymi. Młodzież, małżeństwo i rodzina” – to tytuł nowego planu pastoralnego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów na latach 2017-21. Obradowała w dniach 23-26 stycznia 2016 r. w Rowach.

  W nowym planie różne wymiary zaangażowania pastoralnego zostały ujęte w perspektywie szczególnej troski o młodzież i rodzinę. Decyzje dotyczą przede wszystkim przepowiadania słowa Bożego, duszpasterstwa parafialnego i sanktuaryjnego, duszpasterstwa młodzieżowego, powołaniowego, formacji ciągłej, współpracy ze świeckimi oraz zarządzania Prowincją.

  Obrady inspirowane były adhortacją papieża Franciszka „Evangelii gaudium” oraz hasłem nowego sześciolecia wyznaczonym przez zakończoną w listopadzie 2016 r. Kapitułę Generalną całego Zgromadzenia: „Świadkowie Odkupiciela solidarni dla misji w zranionym świecie”.

  WIĘCEJ: Kapituła Prowincji: o przesłaniu i decyzjach Kapituły Generalnej. Gościem O. Generał

  W Kapitule udział wzięli redemptoryści pracujący zarówno w Polsce, jak też w wielu miejscach całego świata (Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Azji). Uczestnicy Kapituły (41 ojców, 2 braci i 2 kleryków). W spotkaniu udział wziął także Przełożony Generlany Redemptorystów, o. Michael Brehl CSsR, prezentując wyniki obrad Kapituły Generalnej oraz Koordynator Konferencji Redemptorystów Europy, o. Jacek Zdrzałek CSsR.

  W czasie obrad uczestnicy modlili się także za zamordowaną w Boliwii polską wolontariuszkę misyjną śp. Helenę Kmieć. Zginęła w Cochabamba w Boliwii, gdzie pracują siostry służebniczki dębickie i także polscy redemptoryści.

  o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR, Rowy

  Udostępnij