• Śpiewnik Redemptorystów
  Rok Świętego Gerarda Majelli
  Portal Kaznodziejski
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Dziękczynienie za beatyfikację bł. Marii Crostarosy

  Za beatyfikację Marii Celeste Crostarosy – założycielki w XVIII wieku Zakonu Najświętszego Odkupiciela – dziękowano 26 czerwca w klasztorze Sióstr Redemptorystek na Trzech Lipkach w Bielsku-Białej. W tym jedynym na polskiej ziemi klasztorze zgromadzenia kontemplacyjnego, założonego przez włoską mistyczkę, Eucharystii przewodniczył ordynariusz bielsko-żywiecki ks. bp Roman Pindel.

  WIĘCEJ: Błogosławiona Maria Celeste Crostarosa – Deo gratias!

  IMG_3630

  Zaledwie tydzień po tym, jak prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych ks. kard. Angelo Amato w Foggii we  Włoszech dokonał beatyfikacji Marii Celeste Crostarosy, w bielskim klasztorze za dar wyniesienia na ołtarze założycielki redemptorystek dziękowali duchowni z ordynariuszem bielsko-żywieckim na czele.  Przy ołtarzu modlili się m.in. prowincjał Prowincji Warszawskiej Redemptorystów o. Janusz Sok CSsR, księża diecezjalni, ojcowie redemptoryści oraz przedstawiciele innych wspólnot zakonnych, a także klerycy z seminarium redemptorystów w Tuchowie, siostry redemptorystki oraz przedstawicielki innych zgromadzeń żeńskich z terenu Podbeskidzia.

  W homilii ks. bp Pindel przypomniał sformułowanie Jana Pawła II z pierwszej jego encykliki „Redemptor hominis” o tym, że człowiek jest drogą Kościoła. Zdaniem hierarchy, to rewolucyjne zdanie oznacza, że człowiek, który przyjął z wiarą orędzie o zbawieniu, przyjął chrzest i stał się członkiem Kościoła, jest drogą całego Kościoła.

  – Drogą jest także człowiek zmierzający do świętości. W jakimś momencie swojego życia przeżywa nawrócenie. Świadomie wybiera starania i wysiłek, by było lepiej. Taki człowiek jest także drogą Kościoła – stwierdził.

  Odnosząc się do postaci włoskiej mistyczki z Neapolu, uznanej 18 czerwca za błogosławioną, ksiądz biskup stwierdził, że została ona pokazana światu i Kościołowi jako znak wielkiej łaski Boga i Jego wyboru, jako przykład życia według Ewangelii.

  – Jest do dziś przykładem, który wciąż pociąga młode kobiety do pójścia do tego konkretnego zgromadzenia, podobnie jak Elizeusz poszedł za Eliaszem – dodał, cytując reguły zakonne redemptorystek o konieczności takiego naśladowania Chrystusa, aby być Jego pamiątką na ziemi.

  Maria Celeste Crostarosa to autorka kilkunastu dzieł duchowych o modlitwie i zjednoczeniu z Bogiem. Urodziła się w Neapolu 31 października 1696 r. jako dziesiąte z dwanaściorga dzieci wielodzietnej rodziny mieszczańskiej. Na chrzcie otrzymała imię Julia. Jeszcze jako nowicjuszka 25 kwietnia 1725 otrzymała od Boga wewnętrzne objawienie wzywające ją do założenia nowego instytutu zakonnego, który przypominałby światu o bezgranicznej miłości Boga do ludzi. 13 maja 1731 r. z jej inicjatywy powstał w Scala nad Zatoką Amalfitańską pierwszy klasztor sióstr redemptorystek, który został zatwierdzony przez Stolicę Apostolską w 1750 r. jako kontemplacyjny Zakon Najświętszego Odkupiciela. Do jego powstania przyczynił się także św. Alfons Liguori, który w 1732 r. założył zgromadzenie redemptorystów. Siostra Maria Celeste Crostarosa zmarła w opinii świętości 14 września 1755 r. w Foggi. Swoje doświadczenie głębokiego życia w modlitwie i zjednoczeniu z Jezusem ukrzyżowanym s. Maria Celeste Crostarosa zapisała na stronicach szesnastu dzieł duchowych. Jej duchowość doczekała się już opracowań naukowych, wydawane są też „Zeszyty Krostarozjańskie”, w których ukazywane jest poruszające serce i umysł doświadczenie mistyczne włoskiej kobiety, która całe swoje życie pozostawała zjednoczona z Najświętszym Odkupicielem.

  Siostry redemptorystki żyją obecnie w 47 klasztorach na całym świecie, w tym w Polsce – w Bielsku-Białej. Redemptorystki przybyły do Stolicy Podbeskidzia z Tuchowa, gdzie mieszkały w pobliżu sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. 30 września 1992 roku nastąpiło uroczyste otwarcie pierwszego klasztoru kontemplacyjnego Sióstr Redemptorystek w Polsce. Przy klasztorze powstała kaplica pw. Najświętszego Odkupiciela, z ikoną Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która jest otwarta dla wszystkich wiernych. W ciągu dwudziestu lat bielska wspólnota założyła już dwa klasztory na Słowacji: w Keżmarku i pierwszą grekokatolicką wspólnotę we Vranowie. Klasztor powstał też w Pietropawłowsku w Kazachstanie. Obecnie w klasztorze na wzgórzu Trzy Lipki jest kilkanaście zakonnic.

  Artykuł opublikowany na stronie: naszdziennik.pl

  fot. diecezja.bielsko.pl

  WIĘCEJ: redemptorystki.pl

   

  Udostępnij