• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Doktorat o. Krzysztofa Mamali CSsR

  Polski redemptorysta należący do Wiceprowincji Bahia w Brazylii, o. Krzysztof Mamala CSsR, obronił pracę doktorską we wtorek, 14 czerwca 2022 r. w Akademii Alfonsjańskiej, Instytucie Wyższym Teologii Moralnej Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Gratulujemy!

  Komisję egzaminacyjną tego wydarzenia akademickiego tworzyli: o. prof. Andrzej S. Wodka CSsR powołany na przewodniczącego obrony oraz dwaj moderatorzy, którzy towarzyszyli doktorantowi w jego pracy naukowej, prof. Sabatino Majorano CSsR i prof. Antonio Donato CSsR.

  O. Krzysztof Mamala CSsR przedstawił rozprawę doktorską przygotowaną w j. włoskim, zatytułowaną:  Il presbitero e l’accompagnamento delle coscienze per la loro maturità. Il contributo della proposta alfonsiana (Prezbiter i towarzyszenie sumieniom w ich dojrzewaniu. Wkład propozycji św. Alfonsa). Nowość i oryginalność doktoratu, co podkreślone zostało w recenzjach, polega na zaprezentowaniu analizy naukowej nauczania moralnego papieża Franciszka w świetle intuicji świętego Alfonsa.

  Studium podjęte przez ojca Mamalę ukazało, iż towarzyszenie pastoralne, jakie proponuje współczesnemu Kościołowi papież Franciszek, jawi się jako locus theologicus – zasób teologiczny uprzywilejowany i zarazem niezbędny dla procesu formacji sumień. Towarzyszenie jest istotnym sposobem działania Boga, który w Chrystusie wcielonym współdzieli ścieżki człowieka i towarzyszy mu w konkretach życia.

  Sztuka towarzyszenia jest dla papieża Franciszka tematem centralnym w kontekście konieczności nawrócenia misyjnego wspólnoty eklezjalnej dzisiaj. Domaga się to w sposób konieczny wypracowania teologii towarzyszenia nie tylko jako skutecznej formy duszpasterskiej, lecz przede wszystkim w sensie realnej drogi życia duchowego i moralnego człowieka naszych czasów. Ta propozycja moralna papieża Franciszka czerpie z tradycji kierownictwa dusz św. Alfonsa Marii de Liguori, ponieważ jest moralnością personalną, rozumianą jako diakonia na rzecz formacji sumień.

  W obronie uczestniczył przełożony Prowincji Warszawskiej Redemptorystów o. dr Janusz Sok CSsR, profesorowie Akademii, współbracia ze wspólnoty św. Alfonsa w Rzymie, a także liczna grupa Polaków, dla których przez kilka lat ojciec Mamala był duszpasterzem przy sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Rzymie. Należy dodać, iż dzięki połączeniu internetowemu w wydarzeniu mogli uczestniczyć współbracia i przyjaciele z Brazylii, a przede wszystkim mama ojca doktora, Maria i rodzeństwo z rodzinami w Ojczyźnie!

  Gratulujemy ojcu doktorowi Krzysztofowi Mamali tytułu naukowego w dziedzinie Teologii Moralnej i jesteśmy szczęśliwi, że swoje studium dedykował on aktualizacji myśli moralnej naszego świętego Założyciela.

  Dumni z nowego doktora współbracia Polacy z Rzymu 

  Udostępnij