• Śpiewnik Redemptorystów
  Media, wydawnictwa, drukarnia
  Portal Kaznodziejski
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Bratysława: spotkanie wyższych przełożonych redemptorystów z Europy

  XI Zgromadzenie Ogólne Konferencji Redemptorystów Europy odbyło się na Słowacji w Bratysławie w dniach 24-28 października 2018 r. Udział wzięło 32 uczestników – członkowie Zarządu Generalnego, przełożeni prowincji, członkowie struktur KRE oraz protokolanci i tłumacze.

  Formalne rozpoczęcie nastąpiło rankiem 25 października i następnie Koordynator KRE o. Johannes Römelt CSsR oraz Wikariusz Generalny o. Alberto Eseverri CSsR wprowadzili zebranych w rezultaty zakończonej w całej Europie wizytacji nadzwyczajnej w kontekście tworzonego planu apostolskiego i restrukturyzacji.

  W czasie drugiej sesji Przełożony Generalny o.Michael Brehl CSsR podzielił się osobistym doświadczeniem Synodu Biskupów o Młodzieży, w którym brał udział oraz mówił o samej restrukturyzacji Zgromadzenia. Następna sesja, moderowana przez o. Piotra Chyłę CSsR, poświęcona został prezentacji priorytetów misyjnych i apostolskich wypracowanych przez jednostki całej konferencji. Przedstawione to zostało przez odpowiednią komisję KRE, której członkami są oo. Jacek Zdrzałek CSsR, Pedro Lopez CSsR i Rui Santiago CSsR.

  WIĘCEJ: Z O. Generałem o nawróceniu redemptorystów i Synodzie 2018 [VIDEO]

  Piątek, 26 października to czas na pracę nad fundamentalnymi priorytetami w restrukturyzacji oraz implementancję i ewaluację ich. Popołudnie zajęła przedstawienie pierwszego szkicu apostolskiego planu restrukturyzacji KRE przez o. Brendana Callanana CSsR i o. Johannesa Römelta CSsR. Sobotni poranek poprowadził o. Biju Madathikunnel CSsR, dyrektor Biura Komunikacji w Rzymie. Skupił się na strukturze naszych mediów i strategii ich rozwoju na poziomie centralnym i europejskim. Popołudnie tego dnia zajęło omówienie spraw konferencji w nowym czteroleciu 2019-2022.

  Liturgia każdego dnia było przygotowywana przez poszczególne jednostki. Znaleziono także czas w przerwach, by zwiedzić Bratysławę.

  o. Biju Madathikunnel CSsR, Rzym; za: cssr.news

  Udostępnij