• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Rok Świętego Klemensa Hofbauera, Jubileusz 200-lecia śmierci
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Boże Narodzenie 2019

  Drodzy Współbracia, Współpracownicy i Przyjaciele,

  Boże Narodzenie jest nie tylko kolejną rocznicą urodzin Jezusa, ale świętowaniem tajemnicy, która wycisnęła i wciąż wyciska piętno na dziejach człowieka, bo sam Bóg przyszedł, by zamieszkać wśród nas i stał się jednym z nas.

  Boże Narodzenie jest świętowaniem tajemnicy, która wpłynęła i wciąż wpływa na historię każdego z nas; tajemnicy, która zadecydowała o tym, że wybraliśmy drogę powołania redemptorystowskiego, na której naśladujemy sposób postępowania samego Boga, który w Chrystusie ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi (…), uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci (por. Flp 2, 6-8).

  Bóg stał się człowiekiem, bo tak umiłował świat i każdego z nas, byśmy mieli prawdziwe życie w obfitości. My zaś naśladujemy Go, ponieważ odczytaliśmy, że lepiej nie możemy odpowiedzieć na Jego miłość.

  Dziękuję Wam, Drodzy, za miłość do Boga i wierność powołaniu. Dziękuję za to, że jesteście misjonarzami, którzy głoszą Ewangelię nie tylko słowem, ale przede wszystkim życiem przemienionym obecnością Bożą, że niesiecie Dobrą Nowinę ubogim.

  Niech święta Bożego Narodzenia odnowią w nas pewność, że Bóg jest obecny w świecie, w naszym życiu zakonnym, w osobistym życiu wiary i umocnią na drodze codziennego wytrwałego stawania się znakiem działania Boga w świecie.

  Bóg dzięki naszej wierze, nadziei i miłości, dzięki przeżywanym przez nas wiernie ślubom czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, pragnie wciąż na nowo wchodzić w świat, kochać go i rozświetlać swoim światłem wszelkie ciemności. Niech Boża Miłość staje się obecna w nas, odnawia nas i przemienia świat!

  Życzę Bożego pokoju i radości oraz obfitego błogosławieństwa w Roku Pańskim 2020!

  o. Dariusz Paszyński CSsR, Wikariusz Prowincjała

  Udostępnij