• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  150-lecie ogłoszenia św. Alfonsa Liguori doktorem Kościoła
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Bom Jesus da Lapa: odpust Matki Bożej Osamotnionej

  Sanktuarium w Bom Jesus da Lapa w Brazylii, gdzie w 1972 r pracę rozpoczęli polscy misjonarze redemptoryści, oprócz Dobrego Jezusa Ukrzyżowanego, którego święto odpustowe obchodzone jest od 28 lipca do 6 sierpnia, otacza szczególną czcią Jego Matkę, Matkę Bożą Osamotnioną (Bolesną) po śmierci Syna. 

  Kult Dobrego Jezusa i Matki Bożej Osamotnionej zaszczepiony został przez pierwszego pielgrzyma Franciszka de Mendonça Mar, który w 1691 roku, decydując się na prowadzenie życia pustelniczego, przyniósł ze sobą z Salwadoru piękny, duży wizerunek Jezusa Ukrzyżowanego i figurkę Matki Bożej Bolesnej. Figura jest szczególna, gdyż Maryja trzyma chustę Weroniki, rozpamiętywując mękę i śmierć Syna.

  W ojczyźnie Franciszka – Portugalii – kult Dobrego Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Osamotnionej był i jest bardzo żywy, z pięknym sanktuarium w mieście Braga. Założyciel naszego sanktuarium wyniósł to nabożeństwo z domu rodzinnego, by według Bożego planu zbawienia, zaszczepić je w bardzo ubogim i opuszczonym rejonie Brazylii. Legenda mówi, że wizerunek Dobrego Jezusa i figurkę Matki Bożej Franciszek otrzymał od swojej matki, która żegnała go, gdy jako 22-letni młodzieniec wyjeżdżał na zawsze do Brazylii.

  W ciągu ponad 320 lat historii sanktuarium, równolegle z kultem Dobrego Jezusa, rozwijało się nabożeństwo do Jego Matki. Niestety oryginalna figurka Matki Bożej Soledade podzieliła los wizerunku Dobrego Jezusa. Po ponad dwóch wiekach pobytu w grocie, uległa ona zniszczeniu podczas tragicznego pożaru w maju 1903 roku. Obecna, duża figura Matki Bożej została wyrzeźbiona w Rio de Janeiro w 1952 roku.

  Wielki impuls dla wzrostu pielgrzymek na odpust Matki Bożej Bolesnej (Osamotnionej) dali misjonarze redemptoryści, którym powierzono pieczę nad sanktuarium w 1956 roku. Ojcowie, którzy przybyli do sanktuarium w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, podziwiają bardzo wielki wzrost ruchu pielgrzymkowego w czasie wrześnipowego odpust. Podczas gdy w latach osiemdziesiątych w święcie odpustowym Matki Bożej Bolesnej uczestniczyło około 5 tysięcy pielgrzymów (pół placu sanktuaryjnego), to po 30 latach było ich już około 50 tysięcy.

  Różne faktory przyczyniły się do tak wielkiego wzrostu ruchu pielgrzymkowego. Redemptoryści urządzali w sanktuarium coraz piękniejsze nabożeństwa z doskonałą oprawą liturgiczną oraz inscenizacjami siedmiu boleści Maryi przez sanktuaryjną grupę teatralną w czasie siedmiodniowego przygotowania do odpustu. Transmitowano też wspaniałą procesję odpustową po ulicach miasta. Od wielu lat uroczystości odpustowe transmitowało radio diecezjalne i inne stacje radiowe. W ostatnim dziesięcioleciu uroczystości transmitowane są także przez internetową telewizję sanktuaryjną oraz przez redemptorystowską TV Aparecida.

  Jest jeszcze jeden interesujący aspekt wyjaśniający, dlaczego wrześniowe święto odpustowe nie rozwinęło się w ciągu kilku wieków. Odpust Dobrego Jezusa odbywa się w pełni pory „zimowej”, kiedy to deszcz nie pada i ziemne, polne drogi były przejezdne. Natomiast już na początku września zaczynała się pora deszczowa. Tak było do lat osiemdziesiątych, ale na skutek degradacji środowiska naturalnego, sucha pora roku trwa obecnie aż do końca października, tak że na odpust wrześniowy mamy zagwarantowaną bardzo dobrą pogodę.

  Z czasem dotarła do Lapy cywilizacja. Dzięki drogom asfaltowym ruch pielgrzymkowy trwa przez cały rok. Niestety w 2020 ze względu na pandemię sanktuarium jest puste.

  Opatrzność Boża zadbała o to, aby duszpasterstwo Kościoła mogło być prowadzone poprzez dostępne środki społecznego komunikowania, dlatego w naszym sanktuarium celebrowane były z całym splendorem ośmiodniowe uroczystości odpustowe Matki Bożej Osamotnionej. Zasadnicze celebracje odprawiane były przy ołtarzu polowym z wymowną dekoracją. przedstawiającą Dobrego Samarytanina i niedawno kanonizowaną św. Siostrę Dulce – „Anioła Dobroci z Bahii”. Przyjechali zaproszeni kaznodzieje: biskup Roberto José da Silva z diecezji Janauba, prowincjał redemptorystów z Rio de Janeiro, o. Nelson Antônio Linhares i inni. Nabożeństwom przewodniczył miejscowy ordynariusz, ks. bp João Cardoso.

  Każdego wieczoru miały miejsce stosowne homilie i modlitwy połączone z rozważaniem siedmiu boleści Matki Bożej. Były one inscenizowane przez członków sanktuaryjnej grupy teatralnej, ale w sposób bardziej prosty niż w poprzednich latach, ze względu na restrykcje podyktowane pandemią. Wszyscy uczestnicy nabożeństw nosili maseczki, tylko kaznodzieje w czasie kazania zazwyczaj zdejmowali je, żeby ułatwić transmisję.

  Uroczystości transmitowały sanktuaryjna telewizja internetowa TV Bom Jesus, dwie redemptorystowskie telewizje: Aparecida i Pai Eterni oraz szereg stacji radiowych. Dzięki temu tysiące pielgrzymów, którzy nie mogli przybyć do sanktuarium, mogły w nich uczestniczyć w swoich domach.

  W dniu świątecznym, stosownie do tutejszej tradycji podyktowanej uwarunkowaniami klimatycznymi, uroczysta suma odpustowa odprawiona została o godzinie 7:00, a wieczorem miała miejsce symboliczna procesja po ulicach miasta. Piękny feretron z figurą Matki Bożej umieszczony był na samochodzie, objeżdżając przez godzinę miasto. W procesji uczestniczyło około 200 miejscowych parafian, z zachowaniem wymaganych wskazań sanitarnych.

  Najstarsi ojcowie, którzy w normalnych czasach spędzali całe dni w konfesjonale, z żalem serca, nie mogąc posługiwać tysiącom penitentów, łączyli się z pielgrzymami w modlitwie dzięki pięknym transmisjom.

  Współbracia ze wspólnoty sanktuaryjnej mieli wiele pracy, by w tych tak szczególnych warunkach przygotować i przeprowadzić transmisje. W tym roku mamy w sanktuarium młodą, dynamiczną ekipę złożoną z kilku ojców, dwóch diakonów i dwóch kleryków będących na praktyce duszpasterskiej przed ślubami wieczystymi.

  Oprócz codziennych transmisji, czekają nas jeszcze w tym roku liczne transmisje z bardzo cenionych przez pielgrzymów uroczystości: wspomnienie i modlitwa o beatyfikację założyciela naszego sanktuarium ks. Franciszka da Soledade, w dniu św. Franciszka z Asyżu (4 października); uroczystość Matki Bożej Aparecida (12 października); święcenia kapłańskie naszych trzech diakonów (na początku listopada); uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia) z nowenną przygotowawczą; wspomnienie bardzo czczonej przez pielgrzymów św. Łucji (13 grudnia) i Boże Narodzenie. Mamy zatem jeszce bardzo wiele modlitewnych spotkań z pielgrzymami rozproszonymi po bezkresnej Brazylii.

  o. Franciszek Micek CSsR, Bom Jesus da Lapa, Brazylia

  Udostępnij