• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Charyzmat i duchowość
  Pomoc Ukrainie
 • Menu

  17 listopada: Dzień Wspierania Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego

  ŚWIADKOWIE ODKUPICIELA: solidarni dla misji w poranionym świecie

  Drodzy Współbracia, Siostry, Świeccy Misjonarze i Współpracownicy,

  Przygotowując się do obchodów Światowego Dnia Wspierania Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego, który obchodzić będziemy 10 listopada [w Polsce 17 listopada – dop. tłum.], zachęcam was do modlitewnej refleksji nad słowami papieża Franciszka:

  „Misja w sercu ludu nie jest częścią mojego życia ani ozdobą, którą mogę zdjąć; nie jest dodatkiem ani jeszcze jedną chwilą w życiu. (…) Ja jestem misją na tym świecie, i dlatego jestem w tym świecie. Zatem musimy myśleć, że wszelkie duszpasterstwo jest duszpasterstwem powołaniowym, wszelka formacja jest powołaniowa i wszelka duchowość jest powołaniowa” (Christus vivit, 254).

  Chociaż papież Franciszek skierował te słowa szczególnie do młodych ludzi, wierzę, że są one skierowane również do nas wszystkich, którzy zostaliśmy wezwani do życia redemptorystowskim powołaniem misyjnym. Stanowiło to również serce naszej modlitwy, refleksji, rozeznania i decyzji podczas spotkań w połowie sześciolecia, jakie odbywały się w każdej konferencji. Nasze powołanie misyjne jest rdzeniem procesu restrukturyzacji i naszych planów apostolskich: jako „jedno ciało misyjne” (Konst. 2) jesteśmy proroczymi świadkami Odkupiciela w dzisiejszym poranionym świecie.

  Bardziej niż kiedykolwiek jesteśmy powołani do życia tym powołaniem w duchu głębokiej wiary i zaufania w obecność Jezusa, naszego Odkupiciela, który obiecał pozostać z nami na zawsze. Tę Jego obecność przyjmujemy z radością i pokojem, którymi On nas obdarza, gdy w duchu solidarności spotykamy się z naszymi najbardziej potrzebującymi braćmi i siostrami.
  W obliczu tak wielu możliwości i tak wielu potrzeb jesteśmy wezwani do starannego i pełnego wiary rozeznawania we wspólnocie.

  W świetle decyzji Kapituły Generalnej i znaków czasu jesteśmy powołani do życia misyjnego, które przekracza granice i burzy mury – do życia, które każdego dnia staje się bardziej międzynarodowe i międzykulturowe. To życie misyjne i nasze misyjne powołanie wzywają nas do głębszej komunii z naszymi Świeckimi Misjonarzami i Współpracownikami, z Siostrami Zakonnymi, które dzielą nasz charyzmat, oraz z najuboższymi i najbardziej opuszczonymi spośród naszych sióstr i braci.

  Jesteśmy dziś uczestnikami historycznej chwili ewangelicznej twórczości. Papież Franciszek wzywa nas, abyśmy stali się ewangelizatorami pełnymi Ducha i zdolnymi do stworzenia kultury spotkania i nadziei. Mając ponad tysiąc młodych mężczyzn w formacji początkowej i rosnącą liczbę świeckich współpracowników, jesteśmy przekonani, że dzisiaj nasz charyzmat i powołanie misyjne są pełne życia i energii.

  W tym duchu przypominam wam decyzję Kapituły Generalnej, że każda (wice)prowincja i region przeprowadzi we wszystkich naszych kościołach coroczną zbiórkę na Fundusz Solidarności. Jeśli nie zostało to jeszcze uczynione w tym roku, wydaje się, że Światowy Dzień Wspierania Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego będzie czasem bardzo odpowiednim, aby tego dokonać. Za pośrednictwem Funduszu Solidarności Zgromadzenie pomaga jednostkom najbardziej potrzebującym, szczególnie w ich programach formacyjnych i w przygotowywaniu formatorów. Ten duch solidarności jest niezbędny dla ciągłego dynamizmu naszego misyjnego powołania redemptorystowskiego. Proszę, bądźcie hojni!

  Wspominając 287. rocznicę założenia naszego Zgromadzenia, dziękujemy Bogu za życie i świadectwo tylu współbraci, na których barkach stoimy – poczynając od św. Alfonsa i br. Vita Curzio. W przyszłym roku będziemy obchodzić 200. rocznicę śmierci św. Klemensa Hofbauera, a także fundacji Zgromadzenia poza Alpami, stanowiącą pierwsze początki naszej międzynarodowej misji na świecie.

  Bracia i Siostry, w ten Światowy Dzień Wspierania Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego, dziękujmy Bogu za powołanie nas w Jezusie Chrystusie, naszym Odkupicielu, do uczestnictwa w tym charyzmacie. Módlcie się, aby wielu również odpowiedziało na to wezwanie: Bracia i Siostry, Kapłani, Świeccy Misjonarze i Współpracownicy redemptorystów. Zachęcam was do modlitwy w tej intencji w każdej wspólnocie redemptorystów, kościele czy parafii, razem ze świeckimi. Zaproście ich, aby rozważyli, czy Bóg nie wzywa ich może indywidualnie i osobiście do tego, by swe życie z Jezusem oddali dla sióstr i braci.

  Niech te słowa papieża Franciszka będą pomocą w uważnym rozeznawaniu:

  „Jezus idzie między nami, tak jak to czynił w Galilei. Przechodzi przez nasze ulice, zatrzymuje się i patrzy nam w oczy, bez pośpiechu. Jego powołanie jest pociągające i fascynujące. (…) Lepiej szukaj tych przestrzeni spokoju i ciszy, które pozwolą ci się zastanowić, pomodlić, spojrzeć lepiej w otaczający cię świat, a wtedy wraz z Jezusem będziesz w stanie rozpoznać, jakie jest twoje powołanie na tej ziemi” (Christus vivit, 277).

  Bracia i Siostry, jestem głęboko wdzięczny za to, że mogę dzielić z Wami to powołanie misyjne. Dziękuję za Waszą wytrwałość i cierpliwość oraz za radosne świadectwo Odkupicielowi!

  Niech Alfons Liguori i Klemens Hofbauer, Vit Curzio i Gerard Majella, Celeste Crostarosa i tak wielu innych inspirują nas, abyśmy zawsze żyli naszym misyjnym powołaniem z radością i nadzieją – oraz abyśmy przekazywali tę radość i nadzieję wszystkim! Niech Maryja, nasza Matka Nieustającej Pomocy, towarzyszy nam każdego dnia w niesieniu Dobrej Nowiny ubogim. Błogosławiony Kasprze Stanggassingerze, patronie formacji w redemptorystowskim powołaniu misyjnym, módl się za nami.

  W Chrystusie Odkupicielu i naszym Bracie,

  o. Michael Brehl CSsR, Przełożony Generalny, Rzym

  Udostępnij