• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Charyzmat i duchowość
  Pomoc Ukrainie
 • Menu

  148 Zebranie Plenarne KWPZM w Dębowcu

  Sanktuarium Matki Bożej z La Salette w Dębowcu gości w dniach 10-11 maja 2022 r. wyższych przełożonych, zebranych na 148 zebraniu plenarnym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce (KWPZM). Tematem przewodnim spotkania jest refleksja o Kościele po pandemii.

  Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą jutrzni w kaplicy domu rekolekcyjnego oraz medytacją ks. Bohdana Dutko MS, poświęconą duchowemu wymiarowi przesłania Matki Bożej z La Salette w 175 rocznicę objawienia.

  Po przejściu na aulę o. Janusz Sok CSsR, przewodniczący Konferencji przywitał zebranych oraz przedstawił nowych przełożonych (Br. Franciszek Salezy Chmiel OH, prowincjał Bonifratrów; Ks. Sławomir Knopik SCJ, prowincjał Sercanów SCJ; O.  Alard Krzysztof Maliszewski OFM, prowincjał Wrocławskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych pw. Św. Jadwigi; O. Adrian Marek Mróz OCist, opat Cystersów w Krakowie-Mogile Zakonu; O. Rafał Piecha OSST, delegat delegatury polsko-austriackiej Zakonu Trynitarzy; Ks. Bartłomiej Polański SDB, nowy inspektor wrocławskiej Inspektorii Salezjanów, który 28 maja zastąpi w tej posłudze ks. Jarosławia Pizonia SDB; O. Tomasz Więch CRSP, delegat generalny Barnabitów i O. Łukasz Wiśniewski OP, prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów).

  Ks. prof. Zbigniew Formella SDB z Papieskiego Uniwersytetu Salezjanów z Rzymu zajął się niezwykle ważnym problemem osobowości współczesnego zakonnika oraz realnej zdolności do wspólnotowego działania wspólnot życia konsekrowanego w kontekście dynamicznych zmian społecznych i kulturowych, ujawnionych w okresie pandemii Covid 19.  Pandemia pokazała, że jako ludzie jesteśmy coraz bardziej wrażliwi. Ogromnie przyśpieszyła wymienność pokoleniowa. Współcześnie odmienność pokoleniowa ujawnia się co pięć lat (wcześniej mówiło się o okresie 25 lat).

  Badania socjologiczne wykazały, że kapłani mają tendencję do nieustannego siegania w przeszłość (przed covidem to było inaczej …) Przeszłość nie powinna blokować przyszłości. Nadmiar bodźców informacyjnych powoduje zamykanie się ludzi. Pandemia to ujawniła także wśród kapłanów. Bardzo niewielu księży znalazło skuteczne metody duszpasterstwa online w okresie pandemii. Wiekszość ograniczyła się do powielania dotychczasowych praktyk duszpasterskich, bez zrozumienia, że wirtualne duszpasterstwo wymaga zupełnie innego podejścia.

  Wyzwanie, które stoi przed współczesnym zakonnikiem, to zastanowienie się, jak połączyć ważne elementy: rozwój, wzrost i duchowość.

  Po covidzie zwiększyły się ryzyka osobowościowe i wspólnotowe. Pojawiło się w skali społecznej zmęczenie, nuda, strach, zamknięcie wzajemne na siebie (ograniczenia covidowe). Wielu (także zakonników) przeniosło swe życie emocjonane do świata wirtualnego), zwiększyły się uzależnienia.

  Po przerwie profesor socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Krzysztof Koseła przedstawił refleksje pt. Co dzieje się z wiarą Polaków? Socjolog o wyzwaniach dla Kościoła. Jak stwierdził, socjologowie, którzy zajmują się przemianami religijnymi, są w stanie paniki. Nastąpiła nagła zmiana, która zaskoczyła wszystkich. Do roku 2018 nie obserwowano gwałtownych zmian w polskiej religijności. W 2019 rozpoczął się szybki wzrost osób deklarujących, że w ogóle nie uczestnicza w praktykach religijnych (dwukrotny wzrost w latach 2019-21 do wysokości ok. 25%).

  Przyśpieszona sekularyzacja w Polsce dotyczy przede wszystkim dwóch najmłodszych pokoleń: tzw. millenalsów oraz pokolenia „Z”. Chodzi o młodzież poniżej 25 roku życia. W tych grupach wiekowych około 1/3 badanych deklaruje niewiarę w Boga. Aktualnie 46% młodzieży deklaruje, że nie uczęszcza na religię. Można więc powiedzieć, że młodzież wyprowadziła się ze świata wiary rodziców.

  Pojawienie się świata wirtualnego internetu jest jednym z istotnych powodów opisanej powyżej zmiany. Internet spowodował erozję układu społecznego oraz tzw. paświnizm. Młodzi ludzie rozwijają się poza środowiska wiary. Tkwiąc w internecie niesustannie przebywają w swojej „bańce”, wpadają też w samotność oraz izolację. Równocześnie okazuje się, że wrósł w tym czasie poziom emocji negatywnych w tych grupach wiekowych (szczególnie wśród dziewcząt – bycie osobą niewierząca bardzo obniża „indeks szczęścia”).

  Innym wymiarem podziału w obszarze przemian religijnych są podziały polityczne w Polsce. Znowu dotyczy to głównie młodzieży, gdzie obserwujemy bardzo mocną tendencje lewicową (głównie wśród dziewcząt). Widzimy także spadek poziomu zaufania do instytucji religijnych w Polsce.

  Na zakończenie przedpołudniowych obrad o. Janusz Sok CSsR przewodniczył wspólnotowej Eucharystii.

  okm; za zyciezakonne.pl

  Udostępnij