• Panama 2019, Granada 2018, Redemptorystowskie Dni Młodzieży
  Media, wydawnictwa, drukarnia
  Portal Kaznodziejski
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Bratysława: inauguracja nowej prowincji zakonnej Redemptorystów

  IMG_4213

  Podczas Mszy św. w dniu rozpoczęcia wspólnych obrad Kapituł Prowincji Praskiej i Wiceprowincji Bratysławskiej odbywających się w Bratysławie, dnia 13 lutego 2017 r., został ogłoszony dekret Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Redemptorystów, o. Michaela Brehla CSsR, który powołuje do życia nową jednostkę Zgromadzenia. Na jego mocy dwie wyżej wspomniane prowincje zostały złączone w jedną – która przyjęła nazwę Prowincji Bratysława-Praga.

  Rozpoczęte dziś wspólne obrady redemptorystów z Czech i Słowacji mają na celu powołanie zarządu nowej prowincji, oraz przyjęcie dokumentów regulujących działalność nowej jednostki Zgromadzenia Redemptorystów, jak Statuty prowincjalne, Plan pastoralny, Plan ekonomiczny i Plan życia wspólnotowego.

  W uroczystej inauguracji nowej prowincji wzięli udział o. Michael Brehl, przełożony generalny, o. Jacek Zdrzałek CSsR, koordynator Konferencji Redemptorystów Europy oraz przełożeni jednostek sąsiadujących o. Alfons Jestl CSsR (Prowincja Wiedeń-Monachium), o. Janusz Sok CSsR (Prowincja Warszawska)j oraz o. Metod Lukačik CSsR, przełożony Wiceprowincji Michalovce, która od dziś będzie administracyjnie zależna od nowo utworzonej jednostki.

  W okolicznościowej homilii o. Generał zachęcał uczestników kapituły do kontynuowania procesu restrukturyzacji, który wiąże się nie tylko ze zmianami administracyjnymi, lecz domaga się nawrócenia serca, aby Duch Święty ożywiał każdy aspekt życia i misji. O. Brehl przypomniał w tym kontekście przesłanie ostatniej Kapituły Generalnej, która zachęca wszystkich redemptorystów, aby byli misjonarzami Odkupiciela, Jego świadkami, w braterskiej solidarności miedzy sobą, obecni z Dobrą Nowiną w zranionym świecie.

  Koncepcja złączenia Prowincji Praskiej (obecnie liczy 13 członków) i Wiceprowincji Bratysławskiej (43 członków) pojawiła się już w roku 2011, podczas spotkania O. Generała z przełożonymi Prowincji Praskiej, Wiceprowincji Bratysławskiej i Wiceprowincji Michalovce. Decyzja ta wpisuje się w  szerszy projekt restrukturyzacji, który zachodzi w skali całego Zgromadzenia Redemptorystów, wskutek zmieniających się potrzeb pastoralnych i zróżnicowanej dynamice nowych powołań na poszczególnych kontynentach. Przykładem takich zmian jest właśnie Prowincja Praska, która przed II wojną światową była największą prowincją w Zgromadzeniu.

  red.

   

  Udostępnij