• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  150-lecie ogłoszenia św. Alfonsa Liguori doktorem Kościoła
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Zmarł o. Marian Sojka CSsR

  W nocy 25 maja 2021 r. zmarł nasz Współbrat, o. Marian Sojka CSsR. Przeżył 61 lat, zmarł w 42. roku życia zakonnego i w 36. roku kapłaństwa. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie…

  Msza św. pogrzebowa odbędzie się w piątek, 28 maja 2021 r. o godz. 15.00 w kościele parafialnym pw. św. Józefa w Toruniu. Wcześniej o godzinie 14. 15 modlitwa różańcowa.

  * * *

  O. Marian Sojka urodził się 25 września 1959 roku w Rytwianach z rodziców Edwarda i Heleny zd. Grabka. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Grzybowie w 1974 roku, rozpoczął naukę w liceum zawodowym w Staszowie, które ukończył egzaminem dojrzałości w 1978 roku.

  O podjęciu życia kapłańskiego myślał od czasu szkoły średniej. Po misjach, jakie w rodzinnej parafii wygłosili redemptoryści, nawiązał kontakt ze Zgromadzeniem, do którego wstąpił w 1978 roku.

  Pierwszą profesję zakonną złożył 2 lutego 1980 roku, zaś profesję wieczystą 15 sierpnia 1984 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 1985 roku z rąk bpa Jerzego Ablewicza. Po święceniach  kapłańskich przez rok pracował jako wikariusz w Zamościu, a następnie w latach 1986–89 studiował historię Kościoła na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat na podstawie pracy Lavoro apostolico della comunità di San Bennone a Varsavia negli anni 1787–1808. W Rzymie ukończył także szkołę paleografii, dyplomatyki i archiwistyki przy Tajnym Archiwum Watykańskim (1987–1988).

  Po powrocie do Polski był archiwistą prowincjalnym w Warszawie przy ul. Pieszej (1989–1990), a następnie katechetą w Toruniu (1990–1991). Od 1991 roku przebywał w Krakowie, gdzie był korespondentem Radia Watykańskiego (1993–1997) i Radia Maryja (1993–1999), wykładowcą historii Kościoła w WSD Redemptorystów oraz w seminariach zmartwychwstańców i kapucynów w Krakowie (1998–2001).

  Pełnił urząd przełożonego domu zakonnego i rektora WSD Redemptorystów w Krakowie (1993–1996) oraz radnego w Zarządzie Prowincji (1994–1999). W latach 1998-99 mieszkał w Toruniu, zaś w latach 1999-2002 w Skarżysku-Kamiennej.

  Od 2002 r. pełnił funkcję dyrektora biblioteki Akademii Alfonsjańskiej. W 2004 roku uzyskał doktorat z historii Kościoła na Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie UPJPII) w Krakowie na podstawie rozprawy Dzieje redemptorystów polskich w latach 1883–1939. Od 2008 roku był pracownikiem Archiwum Generalnego Zgromadzenia w Rzymie.

  Od 2010 roku ponownie mieszkał w domu zakonnym w Toruniu, gdzie posługiwał jako współpracownik Radia Maryja, dyrektor biblioteki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Był także dyrektorem instytutu „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II, a od 2019 roku także dyrektorem muzeum. Od kilku lat cierpliwie znosił trudy ciężkiej choroby. Zmarł w Toruniu w dniu 25 maja 2021 roku w wieku 61 lat.

  red.

  Udostępnij