• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Zmarł o. Bronisław Kępa CSsR

  We wtorek, 24 marca 2020 r. w domu zakonnym redemptorystów w Tuchowie zmarł o. Bronisław Kępa CSsR. Przeżył 78 lat, odszedł w 45 roku życia zakonnego i 41 roku kapłaństwa. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

  Msza św. pogrzebowa odbędzie się w czwartek, 26 marca 2020 r. o godz. 11. 00 w kaplicy na cmentarzu w Tuchowie k. Tarnowa. Pół godziny wcześniej wprowadzenie ciała do kaplicy i różaniec. Ze względu na środki ostrożności w czasie epidemii prosimy o modlitwę za Zmarłego w miejscu zamieszkania.

  red.

  * * *

  O. Bronisław Kępa CSsR urodził się 15 sierpnia 1941 r. w Łękawicy, skąd pochodzi wielu redemptorystów, w rodzinie Wojciecha i Marii zd. Wierzbickiej. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Łękawicy oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, w 1960 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, które przerwał po drugim roku studiów ze względu na chorobę ojca, a później jego śmierć.

  Następnie, w latach 1964-1966, odbywał służbę wojskową, zdając w jej trakcie zaoczne egzaminy u jednego z profesorów tarnowskiego seminarium. Po jej ukończeniu pragnął powrócić do diecezjalnego seminarium duchownego, ale ze względu na trudne warunki rodzinne ostatecznie nie podjął studiów. Pracował na poczcie w Tarnowie.

  W 1974 roku starał się raz jeszcze o przyjęcie do WSD w Tarnowie, ale ze względu na zaawansowany wiek zasugerowano mu raczej seminarium zakonne. W tym samym roku wstąpił do Zgromadzenia Redemptorystów, po nowicjacie w Łomnicy złożył pierwsze śluby zakonne (17 października 1975 r.), zaś po ślubach wieczystych w Tuchowie (22 października 1978 r.), przyjął w sanktuarium tuchowskim w dniu 14 czerwca 1979 r. święcenia kapłańskie z rąk abpa Jerzego Ablewicza.

  W ciągu niemal 41 lat życia kapłańskiego służył w licznych wspólnotach redemptorystów Prowincji Warszawskiej: Szczecinek (1979-1985), Głogów (1985-1986), Zamość (1986-1987), Gliwice (1987-1988), Elbląg (1988-1990), Lubaszowa (1990-1996), Łomnica-Zdrój (1996-2000) i ponownie Gliwice (2000-2020).

  W swej posłudze troszczył się o nieustanny rozwój życia duchowego i stosownych kwalifikacji misyjno-duszpasterskich. Między innymi, w 1979 roku ukończył kurs duszpasterstwa trzeźwości organizowany przez Warszawską Prowincję Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczymiu, a w 1990 roku rozpoczął studia w zakresie pastoralno-liturgicznym na ówczesnej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, które potem kontynuował w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Tarnowie. Ponadto, w 1997 roku, podjął studia zaoczne w zakresie homiletyki na PAT w Krakowie.

  Jego ostatnią wspólnotą stał się niemal rodzinny Tuchów (2020), gdzie zmarł w 79. roku życia i gdzie spocznie na cmentarzu w kwaterze redemptorystów.

  opr. o. Andrzej S. Wodka CSsR

  Udostępnij