• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Rok Świętego Klemensa Hofbauera, Jubileusz 200-lecia śmierci
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Zakończył się Miesiąc Odnowy

  W Konferencji Redemptorystów Europy zakończył się Miesiąc Odnowy Duchowej. 3 sierpnia w Tuchowie wypełnił się czas, który przeznaczony był na pogłębienie charyzmatu Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela.

  Uczestnikami tego międzynarodowego wydarzenia byli Współbracia przygotowujący się do ślubów wieczystych oraz Ojcowie i Brat przeżywający okres odnowy przewidziany po kilku latach od tychże ślubów.

  Pierwsza część Miesiąca Odnowy odbywała się w domu rekolekcyjnym nieopodal międzyprowincjalnego nowicjatu na Lubaszowej, natomiast druga w Tuchowie w miejscu, gdzie znajduje się Wyższe Seminarium Duchowne Redemptorystów Prowincji Warszawskiej.

  Tegoroczny Miesiąc Odnowy był bogato wypełniony znakomitymi wykładami. Były one prowadzone m.in. przez znanych i cenionych Współbraci Redemptorystów. Oprócz o. Johanesa Rӧmelta CSsR, o. Janusza Soka CSsR, czy o. Ronnalda McAinsha CSsR swoją obecnością zaszczycili nas m.in. o. Alfonso Amarante CSsR i o. Krzysztof Bieliński CSsR. Poruszyli oni takie tematy jak: „Charakterystyka pierwotnej wspólnoty Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela”, „Alfonsjańska lektura miłosierdzia Bożego” czy „Ślub ubóstwa w świetle Pisma Świętego i praktyki życia Redemptorystów”. Ostatni dzień poprowadził Wikariusz Prowincjała Prowincji Warszawskiej o. Dariusz Paszyński CSsR. W swojej konferencji mówił o formacji ciągłej. Natomiast pod koniec Mszy Świętej wyraził podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia, szczególnie dla o. Adama Kośli CSsR.

  Kończąc trzeba stwierdzić, że miniony miesiąc był czasem pogłębiania relacji z Jezusem Chrystusem oraz budowania więzi braterskich, które jak mam nadzieję, pozostaną na zawsze.

  Paweł Orzeł CSsR

  Udostępnij