• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Charyzmat i duchowość
  Pomoc Ukrainie
 • Menu

  Wielki Odpust Tuchowski: „Wybrałem Was, abyście szli i owoc przynosili”

  Zwieńczenie Wielkiego Odpustu Tuchowskiego przebiegło pod hasłem „Wybrałem Was, abyście szli i owoc przynosili” (por. J 15, 16). Kaznodzieje pochylali się nad ostatnią częścią liturgii Mszy Świętej, a więc nad rozesłaniem. Cały dzień kapłani oczekiwali na pokutników w konfesjonałach, zaś wierni chętnie wykorzystywali ten ostatni dzień odpustu na modlitwę i spotkanie z kochającą Matką Bożą Tuchowską.

  Ostatni dzień nowenny odpustowej przywitał wiernych słonecznym porankiem. Pierwszą Mszę Świętą o godzinie 6.00 celebrował neoprezbiter, o. Tomasz Marcinek CSsR. Z kolei Eucharystii o godzinie 7.00 przewodniczył o. Ryszard Bożek CSsR. W kazaniu redemptorysta cytował abpa Jerzego Ablewicza, który mówił, że największą chwałą tuchowskiego sanktuarium są nawróceni tutaj pielgrzymi. Chęć przemiany swojego życia to najlepszy z możliwych owoców tutejszych odpustów.

  Kwadrans modlitwy w intencji powołań prowadzili tym razem postulanci ze Zgromadzenia Redmptorystów. Po tym przygotowaniu modlitewnym liturgię Mszy Świętej rozpoczął o. Antoni Hebda CSsR. Uczestniczyła w niej m. in. pielgrzymka Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. W kazaniu o. Hebda nawiązywał do rozwoju kultu Najświętszego Serca. Szczególnie skupił się na historii życia Sługi Bożej Rozalii Celakówny. Akt intronizacji NSPJ opisał jako świadomą decyzję, aby w każdym przejawie życia osobistego, rodzinnego i społecznego punktem odniesienia był Chrystus, Po Mszy Świętej miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu, aby każdy miał okazję uczynić Serce Jezusa królem swojego życia.

  Głównym celebransem ostatniej sumy odpustowej był ks. prałat Franciszek Kuczek, zaś kaznodzieją o. Ryszard Bożek CSsR. Przy ołtarzu Pańskim licznie zgromadzili się kapłani z dekanatu tuchowskiego, uczestnicząc w odpustowej pielgrzymce. W kazaniu o. Bożek powtórzył wezwanie do niesienia świadectwa wiary w codzienności. Jak co dzień, suma odpustowa zakończyła się adoracją Najświętszego Sakramentu.

  Mszy św. o godzinie 15.00 przewodniczył o. Szczepan Hebda CSsR. W swoim kazaniu kaznodzieja opisywał postać oddanego czciciela Królowej Ziemi Tarnowskiej, biskupa Leona Wałęgi, hierarchy znanego z zawierzenia Pani Tuchowskiej sprawy powołań diecezji tarnowskiej, czego owoce do dziś obserwujemy. Kaznodzieja podjął także temat konieczności większego zaangażowania się w życie chrześcijańskie, które nie ogranicza się jedynie do chodzenia do kościoła. Wobec tak licznych trudności w życiu i wierze powinniśmy przyjąć postawę pokory i korzystać z wszystkich okazji do pokuty i odnawiania swojej relacji z Bogiem.

  Ostatnia Eucharystia tegorocznego Wielkiego Odpustu Tuchowskiego zgromadziła na Lipowym Wzgórzu rzesze wiernych. Główny celebrans, przełożony tuchowskiego domu zakonnego o. Witold Radowski CSsR sprawował Najświętszą Ofiarę w intencji wszystkich dobroczyńców klasztoru i sanktuarium w Tuchowie. W kazaniu zwrócił uwagę pielgrzymów na kwestię wolności. Wszyscy chcemy być wolni, ale podlegamy wielu ograniczeniom i obowiązkom. Jednak tym, co najbardziej nas zniewala, jest grzech. Dlatego potrzebujemy częstego przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania, a w wolności pomoże nam wytrwać Eucharystia.

  Procesja eucharystyczna i zakończenie dnia przed Matką Bożą Tuchowską miało dziś szczególnie uroczysty charakter. Wierni z czułością przeżywali koniec kolejnego Wielkiego Odpustu Tuchowskiego. Dziękczynienie Pani Tuchowskiej obejmowało nie tylko pielgrzymów przybyłych dzisiaj, ale także całe dziewięć dni. Po zasłonięciu cudownego obrazu obecni mogli ucieszyć się koncertem Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej, która w ten sposób żegnała pielgrzymów i zapewniła radosny nastrój wszystkim schodzącym z Lipowego Wzgórza.

  Tekst: br. Tomasz Pasieka / Zdjęcia: br. Jakub Ciepły CSsR, Krzysztof Jasiński

  Udostępnij