• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Toruń: 42. Krajowe Spotkanie Ruchu „Maitri”

  W dniach 12-14 października 2018 r. w Domu Pielgrzyma im. Jana Pawła II przy Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu miało miejsce spotkanie krajowe Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”. Październikowe spotkanie to już tradycja, która na stałe wpisała się w kalendarz tego Ruchu. Członkowie spotykają się rokrocznie. To czas na wspólną modlitwę, umacnianie wspólnoty, dzielenie się. W tym roku odbyły się również wybory, które wyłoniły nową Główną Odpowiedzialną Ruchu. Została nią Edyta Ostrowska z Białegostoku.

  To już 42. Spotkanie Krajowe w ponad 40-letniej działalności ruchu. Motywem przewodnim spotkania było hasło „Zwiastować pełnię miłości”. Na spotkaniu obecny był duszpasterz krajowy Ruchu Maitri – ks. Andrzej Panasiuk, a także duszpasterz gdańskiego ośrodka Ruchu – ks. Marek Dynia. Rolę gospodarza pełnił o. Jacek Burnus, redemptorysta, który jest duszpasterzem toruńskiej wspólnoty Ruchu „Maitri”. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele wszystkich wspólnot z kraju, a także przedstawiciel Ruchu Maitri z Czech.

  Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” jest ruchem katolickim zrzeszającym 9 wspólnot działających przy parafiach w różnych częściach Polski (m.in. przy kościele św. Józefa w Toruniu), a także w Czechach. Bezpośrednim impulsem do powstania Ruchu „Maitri” było zetknięcie się jego założyciela Jacka Wójcika z ogromną biedą podczas swojego pobytu w Indiach i pracą Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości założonego przez św. Matkę Teresę z Kalkuty.

  Święta Matka Teresa powiedziała kiedyś: „Co ja czynię, wy możecie czynić także. I tak wspólnymi siłami uczyńmy coś pięknego dla Boga”. Członkowie Ruchu „Maitri” odczytali to jako wezwanie skierowane osobiście do siebie i odpowiadają na nie w duchu wiary. Duchowość koncentruje się wokół cierpiącego Chrystusa. Miłość wyrażona czynem przez służbę najbiedniejszym z biednych jest odpowiedzią na Chrystusowe pragnę. Patronami ruchu są św. Matka Teresa z Kalkuty i św. Franciszek z Asyżu.

  W pierwszych latach działalności Ruch „Maitri” skupiał się na wysyłkach darów rzeczowych do placówek misyjnych. Początkowo były to paczki wysyłane do Matki Teresy w Indiach, z czasem zakres działania znacznie się poszerzył. Ta forma pomocy nie jest już jednak praktykowana. Aktualnie „Maitri” swoją pomoc kieruje przede wszystkim do najuboższych w Afryce. Przez lata istnienia forma udzielanej pomocy uległa zmianie. Wypracowany został nowy model działania.

  Obecnie pomoc udzielana jest głównie przez program Adopcji Serca umożliwiający edukację dzieciom w Afryce. Adopcja Serca to dobrowolne moralne zobowiązanie do pomocy przez indywidualny lub zbiorowy patronat znanemu z nazwiska i imienia dziecku w Trzecim Świecie. Programem objęte są sieroty i dzieci ze skrajnie ubogich rodzin. Adopcja Serca jest największym dziełem Ruchu „Maitri”.

  Nie jest to jednak jego jedyna działalność. „Maitri” systematycznie wspiera misyjne ośrodki dożywiania dla zagłodzonych dzieci, a także finansuje jednorazowe projekty pomocowe, np. remonty czy budowę szkół w Afryce, zakup leków i wyposażenia dla ośrodków zdrowia, zakup samochodów dla ośrodków misyjnych. Jest to odpowiedź na konkretne potrzeby zgłaszane przez misjonarzy. W tym celu organizowane są wystawy, zbiórki, prelekcje, akcje informacyjne.

  „Maitri” współpracuje z ok. 25 zgromadzeniami zakonnymi prowadzącymi łącznie ponad 50 placówek misyjnych w Afryce. Poszczególne wspólnoty współpracują ze sobą. Członkowie ruchu wspólnie przeżywają także formację duchową: rekolekcje, dni skupienia, spotkanie krajowe itp. To wszystko ma służyć umocnieniu i budowaniu jedności ruchu. Jednym z takich spotkań jest właśnie coroczny zjazd.

  Ewa Krzyżek

  Szczegółowe informacje na temat Ruchu „Maitri” można znaleźć na stronie: maitri.pl, e-mail: torun@maitri.pl, adopcja@maitri.pl (Maitri-Gdańsk)

  Udostępnij