• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Tekst Konstytucji 3 Maja w bibliotece redemptorystów-benonitów z końca XVIII w.

  Niedawno temu historycy Zgromadzenia Redemptorystów odkryli, że w zbiorach biblioteki redemptorystów-benonitów przy kościele św. Benona w Warszawie znajdował się tekst słynnej Konstytucji 3 Maja. Biblioteka tego pierwszego klasztoru redemptorystów na ziemiach polskich istniała w latach 1787-1808.

  W katalogu biblioteki benońskiej opracowanym przez Stanisława Tretera pod pozycją nr 999 znajdujemy taki zapis w języku polskim: Ustawa Rządowa. Prawo uchwalone dnia 3-go maja roku 1791 w Warsza. [Format] Octavo 1. Oprawa nowa. W tejże książce jest zbiór innych praw rządowych, roku 1771 i roku 1772 ustanowionych.

  Po raz pierwszy publikujemy skan dwóch stron katalogu ze wspomnianym zapisem.

  Redemptoryści zwani benonitami na czele ze św. Klemensem Hofbauerem pracowali w Warszawie przy kościele św. Benona w latach 1787-1808 prowadząc szeroko zakrojoną działalność pastoralno-edukacyjno-charytatywną. Interesowali się również wydarzeniami dokonującymi się w ówczesnej Polsce. Po kasacie ich placówki w czerwcu 1808 r. zniszczeniu uległa też ich cenna biblioteka.

  WIĘCEJ: Św. Klemens Hofbauer na obrazie „Konstytucja 3 Maja” Jana Matejki

  W XVIII tomie „Monumenta Hofbaueriana”, wydanym w 2021 r., redakcja opublikowała bardzo ciekawe informacje o materiałach dotyczących uporządkowania katalogu biblioteki znajdującej się w klasztorze benonitów na Nowym Mieście w Warszawie. Zamieszczono w nim źródła pochodzące ze Lwowa, przechowywane obecnie w Lwowskiej Bibliotece Naukowej im. W. Stefanyka, należące do kolekcji przedwojennego Ossolineum.

  WIĘCEJ: Ukazał się XVIII tom „Monumenta Hofbaueriana”

  W rękopisach z Zespołu 130 Archiwum Treterów naszym historykom udało się odnaleźć cenne materiały dotyczące uporządkowania księgozbioru pierwszych warszawskich redemptorystów. Są to bardzo ważne i nie znane dotąd badaczom materiały, które po kasacie klasztoru przy kościele św. Benona przygotował Stanisław Treter.

  Minister spraw wewnętrznych J. P. Łuszczewski powierzył mu opracowanie księgozbioru biblioteki benońskiej. Robocze materiały dotyczące podjętej pracy nad benońskim księgozbiorem Stanisław Treter umieścił w swoich prywatnych papierach wśród bogatych rodzinnych archiwaliów kolekcjonowanych przez jego przodków. Całe archiwum rodzinne Treterów znalazło się ostatecznie we Lwowie. W roku 1816 Stanisław wraz ze swoim bratem Baltazarem przekazali te zbiory Bibliotece Uniwersyteckiej we Lwowie w depozyt do „użytku publicznego”. Po zajęciu pomieszczeń uniwersyteckich przez władze radzieckie w czasie drugiej wojny światowej archiwum Treterów znalazło się ostatecznie w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka.

  Opublikowane materiały stanowią ważny krok w odkrywaniu zaginionych źródeł i otwierają nowe pole badawcze do studiów nad historią Zgromadzenia Redemptorystów w Warszawie przełomu XVIII i XIX wieku.

  Oprac. red.

  Udostępnij