• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  150-lecie ogłoszenia św. Alfonsa Liguori doktorem Kościoła
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Spotkanie formacyjne programu „Razem w misji” w Toruniu

  3 lipca 2020 r. odbyło się w Toruniu spotkanie ojca Pawła Drobota ze wspólnotami z Torunia i Elbląga. Toruń reprezentowała Wspólnota ,,Pieśń Nowa”, Świeccy Misjonarze Najświętszego Odkupiciela i Oaza, zaś Elbląg Wspólnota Nowe Życie.

  Podczas spotkania, które składało się z trzech części, poznawaliśmy w szczegółowy sposób realizację formacji w ramach projektu „Razem w misji”, który zakłada wspólną formację dla wszystkich środowisk, które włączą się w realizację projektu i budowanie sieci współpracy w misji. Koordynacją projektu kieruje Sekretariat Współpracy w Misji Prowincji Warszawskiej Redemptorystów.

  Ojciec Paweł przedstawił główny cel programu, do kogo jest skierowana formacja i sposoby jej realizacji. W części warsztatowej każdy z nas mógł sam odpowiedzieć na pytania dotyczące sposobu realizacji różnych programów, którymi wspólnoty posługują się najczęściej. Stawialiśmy sobie też pytanie: czy spełniają one swoje zadanie? Ojciec Paweł przedstawił różne ścieżki wzrostu w wierze.

  Przedstawiony program jest ciekawą propozycją dla wspólnot, które chcą realizować pięć celów, które określają redemptorystowski rys eklezjologii komunii:

  1. Ewangelizacja ubogich i opuszczonych
  2. Budowanie wspólnoty apostolskiej
  3. Duchowość Eucharystyczna
  4. Formacja wspólnoty oddanej Chrystusowi Odkupicielowi
  5. Zaangażowanie w służbę.

  Więcej informacji o projekcie na stronie: www.razemwmisji.pl

  Agnieszka Zydor, Toruń

  Udostępnij