• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Rzym: Akademia Alfonsjańska podniesiona do rangi Instytutu Papieskiego

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Papież Franciszek 16 stycznia 2023 r. nadał Wyższemu Instytutowi Teologii Moralnej „Akademia Alfonsjańska” w Rzymie tytuł Instytutu Papieskiego. Tę dobrą nowinę z radością przyjął o. Rogerio Gomes CSsR, Moderator Generalny Akademii Redemptorystów, profesorowie i studenci. Poprosiliśmy o. Alfonso Amarante CSsR, rektora Akademii Alfonsjańskiej, o skomentowanie tego faktu.

  Ojciec Święty nadał Akademii Alfonsjańskiej tytuł Instytutu Papieskiego. Jakie ma to znaczenie i konsekwencje dla Akademii?

  O. Alfonso Amarante: Listem podpisanym przez kardynała A. De Donatisa, Wielkiego Kanclerza Uniwersytetu Laterańskiego zostaliśmy poinformowani, że Ojciec Święty Franciszek z własnej inicjatywy nadał 16 stycznia 2023 r. tytuł „Papieski” trzem instytutom ad instar facultatis, wchodzącym w skład Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego. Są to: Wyższy Instytut Teologii Moralnej „Akademia Alfonsjańska”, Instytut Teologii Życia Konsekrowanego „Claretianum” i Instytut Patrystyczny „Augustinianum”. To był nieoczekiwany, ale upragniony prezent.

  Wraz z przyznaniem tytułu Instytutu Papieskiego naszej Akademii Ojciec Święty oraz Dykasteria ds. Kultury i Edukacji Katolickiej wyraźnie uznała wartość pracy naukowej, jaką nasze Zgromadzenie Redemptorystów prowadzi od 1949 r., zgodnie ze Statutem Generalnym 023, w dziedzinie teologii moralnej jako prawdziwy apostolat misyjny na rzecz wzrostu Kościoła. Pierwsze jawne uznanie nadeszło już w 2019 r. od ówczesnej Kongregacji Edukacji Katolickiej, która określiła Akademię Alfonsjańską jako biegun i „centrum doskonałości w specjalizacji z teologii moralnej”.

  Znaczenie tego tytułu jest niezwykłe, ponieważ stawia Instytut Teologii Moralnej naszego Zgromadzenia na równi z innymi ośrodkami uniwersyteckimi w Wiecznym Mieście. Przyniesie to nowe możliwości rozwoju wszystkim naszym instytutom teologicznym na całym świecie i będzie wymagało od nas nieustannego inwestowania i czuwania nad jakością naszego apostolatu w dziedzinie teologii moralnej. Dalsze możliwości wskażą nam wkrótce władze zwierzchnie Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego i Stolica Apostolska.

  Jakie możliwości dydaktyczne i badawcze stwarza Akademia dla swoich studentów? Czym różni się od innych kursów teologii moralnej oferowanych przez inne instytucje?

  Akademia Alfonsjańska proponuje obecnie różne oferty edukacyjne. Pierwsza oferta to dwuletni specjalistyczny cykl licencjacki i trzyletni cykl doktorancki. Obok tych dwóch cykli istnieje możliwość ścieżki badawczej podoktoranckiej, prowadzonej przez wielu wykładowców będących ekspertami w swojej dziedzinie, możliwość uzyskania licencjatu i doktoratu z nauk moralnych, który ma status stopnia naukowego w wielu krajach na całym świecie.

  Wreszcie ostatnią możliwością są wyższe kursy formacyjne, takie jak ten, który rozpocznie się 23 lutego tego roku na podstawie alfonsjańskiej propozycji moralnej.

  Teologiczna propozycja Papieskiej Akademii Alfonsjańskiej jest wyjątkowa na skalę światową, ponieważ wszystkie kursy i wykłady są pomyślane, zorganizowane i prowadzone według metodologii interdyscyplinarnej i multidyscyplinarnej, której przedmiotem jest refleksja moralna, jak wskazuje dokument soborowy Optatam totius nr 16.

  Kolejną wielką cechą oferty edukacyjnej proponowanej przez naszą Akademię jest skupienie się na studencie, który jest absolutnym twórcą swojego programu studiów podzielonego na obszary.

  Na koniec uważam za mój obowiązek wyrazić szczere podziękowania całej naszej rodzinie zakonnej, która poprzez swoje wsparcie finansowe i wsparcie osób prowadzi ten apostolat, który doskonale pokrywa się z misją Zgromadzenia, różnym Moderatorom Generalnym, którzy zawsze wspierali Akademię, wszystkim profesorom, zwłaszcza redemptorystom, którzy poświęcili całe swoje życie tej posłudze, oraz dobremu Bogu, który nas prowadzi i wspiera swoją opatrznością.

  Dziękuję bardzo ojcze Alfonso!

  Za: www.cssr.news

  Udostępnij