• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Rowy: Błogosławcie Pana synowie ludzcy!

  W dniach 23-25 listopada 2023 r. na Bałtyku szalał sztorm. Siła wiatru dochodziła, a może nawet przekraczała, 10 stopni w skali Beauforta. Fale zalewały plaże, wiatr pochylał drzewa do ziemi i sypał piaskiem po oczach. Mimo to do domu rekolekcyjnego Redemptorystów Scala w Rowach zjechało ok. 20 osób, aby przeżyć warsztaty poświęcone adoracji Najświętszego Sakramentu. To już można powiedzieć drugie wydanie takiej formy rekolekcji. Pierwsza odbyła się rok temu, również w tym samym miejscu, i zgromadziła aż 6 osób!!!

  Głównym tematem było ukazanie adoracji jako najlepszej formy uwielbienia Pana Boga za niezliczone dary i łaski, jakich nam udziela. Prowadzący warsztaty, o. Zbigniew Bruzi, redemptorysta, poszedł tropem, jaki ukazuje nam Msza święta i wskazał na niektóre z nich:

  – obecność Pana Jezusa w Eucharystii,

  – Jego ofiarowanie się za nas i dla nas

  – oraz dar Komunii świętej

  jako istotne motywy uwielbiania Go na adoracji i nie tylko.

  Adoracja w klimacie uwielbienia jest po to, aby odczytywać piękno, wspaniałość Pana Boga, to co On czyni dla mnie, Jego uniżenie, choćby poprzez pozostawanie w Eucharystii, Jego oddanie aż do końca. – przekonywał rekolekcjonista. A dalej mówił, że zachwyt, podziw, zauroczenie Panem Bogiem winny z kolei prowadzić do takiego zakochania w Nim, które nie będzie miało już końca i będzie się tylko nasilać.

  Centralnym punktem każdego dnia była Msza święta, poprzedzona półtoragodzinną adoracją. Na adorację przewidziano dużo czasu, aby wprowadzić w praktykę usłyszane treści. Był oczywiście czas na podziwianie piękna polskiego morza. Niektórzy dzięki temu po raz pierwszy w życiu mogli zobaczyć na własne oczy sztorm.

  Warsztaty trwały od wieczora 23 listopada do południa 25. I jest już pomysł, jeśli oczywiście jest to w planach Bożych, aby za rok zorganizować kolejne tego typu warsztaty. Również jeśli jakieś parafie byłyby zainteresowane takimi warsztatami u siebie, to jest taka możliwość. Chyba wszyscy uczestnicy wyjechali stąd z nowym doświadczeniem tego, jak bardzo Pan Bóg ich kocha i pragnieniem, aby oddawać Mu chwałę całym swoim życiem.

  Niech słowa Papieża Benedykta XVI będą najlepszą zachętą do podejmowania jak najczęściej adoracji Najświętszego Sakramentu: Święta Hostia, na którą patrzymy, wyraża ową nieskończoną potęgę Miłości, objawioną na Krzyżu chwały. Święta Hostia mówi nam o niesłychanym poniżeniu Tego, który stał się ubogi, by nas sobą ubogacić, Tego, który zgodził się wszystko utracić, by pozyskać nas dla swego Ojca. Święta Hostia jest żywym, działającym skutecznie sakramentem odwiecznej obecności Zbawiciela ludzi w Jego Kościele.

  uczestnik warsztatów, Rowy

  Udostępnij