• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Rok Świętego Klemensa Hofbauera, Jubileusz 200-lecia śmierci
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Rok Świętego Gerarda Majelli: roll-up w kościołach redemptorystów

  W związku z rozpoczętym Rokiem św. Gerarda w wielu kościołach i ośrodkach prowadzonych przez redemptorystów pojawił się plakat (roll-up) promujący kult tego świętego. Grafika nawiązuje do szczęśliwego otrzymania daru potomstwa przez rodzinę.

  WIĘCEJ: św. Gerard Majella (1726 – 1755)

  Św. Gerard Majella, redemptorysta, jest szczególnym patronem matek oczekujących  dziecka oraz orędownikiem małżeństw proszących o dar potomstwa. Jest on także patronem dobrej spowiedzi. Na plakacie znajduje się także logo Roku św. Gerarda i motto zachęcające nas do ufności w Bożą Opatrzność. Są to słowa św. Gerarda: „Ufaj Bogu i oczekuj od Niego wszelkich łask”.

  Św. Gerard jest autorem wielu ciekawych myśli i wypowiedzi, które prezentujemy poniżej. Formułował je w listach pisanych w ramach kierownictwa duchowego do różnych osób. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi i przemedytowania ich treści. Dziękujemy o. Sylwestrowi Cabale CSsR, który wybrał poniższe cytaty z różnych listów św. Gerarda oraz z jego „Regulaminu życia”.

  o. Dariusz Paszyński CSsR, Wikariusz Prowincjała

  WIĘCEJ: Rok 2019 – Rokiem Św. Gerarda Majelli u polskich redemptorystów!

   

  Myśli i słowa św. Gerarda Majelli z jego listów i „Regulaminu życia”

  „Do umiłowania Boga konieczna jest wiara, kto nie ma wiary, temu brak Boga”.

  „Pragnę żyć i umierać zanurzony w wierze; dla mnie bowiem wiara jest życiem, a życie jest wiarą”.

  „Jeśli chcesz widzieć Boga, szukaj Go gdziekolwiek i zwróć się ku samemu sobie, ponieważ jest On w twym sercu”.

  „Nie miej względu ani na siebie ani na cały świat. Wystarczy, by Bóg był obecny w tym, co czynisz i byś trwał zawsze w Bogu”.

  „Jakiejże innej sprawy możemy pragnąć, jak nie tego, by Jego Boska wola spełniała się zawsze i doskonale, jak chce, gdzie chce i kiedy chce”.

  „Taka jest wola mego niebiańskiego Odkupiciela, bym ze skłonioną głową został przybity do tego gorzkiego krzyża”.

  „Czuję się teraz szczęśliwy, ponieważ ufam, że nigdy nie szukałem czego innego, jak tylko Twojej woli”.

  „Aby miłować naszego ukochanego Boga, nie jest konieczna pokuta, a należy jedynie pełnić zawsze Jego świętą wolę. A ten, kto tak postępuje, dobrze czyni”.

  „Wszyscy doznajemy pokus co do powołania. Bóg doświadcza w ten sposób naszą wierność”.

  „Nie smućmy się z powodu rozstania, pozostaniemy zawsze razem zjednoczeni w Bogu”.

  „O Boże mój, obym mógł doprowadzić do nawrócenia tylu grzeszników, ile jest ziaren piasku w morzu i na ziemi, liści na drzewach, listowia na polach, atomów w powietrzu, gwiazd na niebie, promieni słońca i księżyca, wszystkich istot żyjących na ziemi!”.

  „Chcę, aby wszystkie moje modlitwy, dobre uczynki, w połączeniu z zasługami Jezusa Chrystusa przyczyniły się do nawrócenia grzeszników”.

  „Niepokalana Dziewico Maryjo, oddaję Ci życie swoje, gdyż serce moje podbiłaś swoją miłością”.

  „Módl się wiele za mnie do Boga, ponieważ jestem w wielkiej duchowej potrzebie i sam Bóg tylko wie, jak jestem obecnie udręczony i pozbawiony pociechy. Jeśli zechcesz, możesz mi wiele pomóc przed Bogiem”.

  „Przez miłość Jezusa Chrystusa i Najświętszej Maryi, którym polecam moją duszę, nie zapominaj polecać mnie zawsze Bogu”.

  „Naprawdę, jeśli działasz i to tylko dla Boga, wszystko jest modlitwą. Niektórzy zajmują się czynieniem tego, czy tamtego, a ja staram się wypełniać wolę Boga”.

  „Najlepszą modlitwą jest być takim, jak Bóg chce: być poddanym woli Bożej, to znaczy być ciągle do boskich poruczeń. To jest to, czego Bóg żąda od ciebie”.

  „Ufaj Bogu i oczekuj od Niego wszelkich łask”.

  „Nie ufaj zbytnio sobie samej, lecz wyłącznie Bogu”.

  „Składam wszystko w ręce umiłowanego Boga”.

  „Zatrzymaj ją sobie. Któregoś dnia ci się przyda”.

  „Wystarczy, by Bóg był obecny w tym, co czynisz”.

  „Módl się wiele za mnie do Boga, ponieważ jestem w wielkiej duchowej potrzebie”.

  „Zawsze módl się do Boga za mnie”.

  „Jeśli zechcesz, możesz mi wiele pomóc przed Bogiem”.

  „Nie zapominaj polecać mnie zawsze Bogu”.

  „Niech Bóg opiekuje się wami”.

  „Żyjcie radośnie, nabierzcie ducha, nie lękajcie się”.

  „Starajcie się zachować prawdziwy pokój wewnętrzny”.

  „Bądź radosna i nie upadaj na duchu”.

  „Bóg zna uczucie, jakie budzi we mnie widok twojego utrapienia”.

  „Kto cię może zrozumieć, jeśli nie sam Bóg?”

   

  Udostępnij