• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  150-lecie ogłoszenia św. Alfonsa Liguori doktorem Kościoła
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Razem w misji: spotkanie liderów i podsumowanie pierwszego roku formacji

  Podsumowanie pierwszego roku formacji w programie „Razem w misji” to temat spotkania liderów ze środowisk realizujących go, które odbyło się w poniedziałek, 11 maja 2021 r. W spotkaniu online wzięło udział 36 osób ze wspólnot, które tworzą sieć współpracy „Razem w misji”: Sursum Corda (Kraków, Warszawa, Jordanów), Pieśń Nowa (Toruń), Bł. Kaspra Stanggasingera (Grodno – Białoruś), Zespół Misyjny Wschód (Tuchów), Dzielne Niewiasty (Warszawa), Nowe Życie (Elbląg), Obfite Odkupienie (Wrocław).

  Podkreślono, że mocne strony współpracy to konkretne konspekty pomagające w prowadzeniu nauczań, katechezy oparte o Słowo Boże i nauczanie Kościoła. Pierwszy rok formacji jest opracowany w kluczu kerygmatu i jest motywujący do codziennej pracy ze Słowem Bożym. Program kładzie akcent na duchowość redemptorystowską oraz jest pomocny w budowaniu więzi we wspólnotach. Pozwala na ujednolicenie formacji dla różnych wspólnot oraz umożliwia współpracę i wymianę doświadczeń.

  Zauważono także wyzwania na przyszłość: konieczność opracowania programu formacji dla liderów, potrzebę pracy nad programem dla młodzieży. Wyzwaniem jest także aktywizacja członków wspólnot do większej kreatywności i zaangażowania się.

  Największa trudność w realizacji programu w minionym roku formacyjnym wynikała z ograniczeń związanych z pandemią koronawiusa. Wszystkie wspólnoty dostosowały się do tych trudnych warunków i prowadziły spotkania online.

  Dostrzeżono także szanse na przyszłość związane z rozwojem sieci współpracy. Są to większe szanse na zaangażowanie członków wspólnot w rozwój. Współpraca daje możliwość utworzenia sieci współpracy, np. wspólne rekolekcje, dni skupienia, wspólnie prowadzone kursy ewangelizacyjne. Sieć współpracy pomaga w otwarciu się na wymianę doświadczeń oraz otwiera przestrzeń na dotarcie do ludzi z różnych środowisk.

  Współpraca w misji jest także motywacją do zaangażowania się szerszego kręgu osób w działalność środowisk oraz budowanie poczucia przynależności na bazie wspólnych wartości.

  Pod koniec czerwca 2021 zaplanowane jest w Krakowie kolejne spotkanie przedstawicieli środowisk sieci współpracy „Razem w misji”.

  o. Paweł Drobot CSsR, Sekretariat Współpracy w Misji, Warszawa

  WIĘCEJ: zob. strona „Razem w misji”

  Udostępnij