• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  150-lecie ogłoszenia św. Alfonsa Liguori doktorem Kościoła
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Przygotowania do inauguracji międzyprowincjalnego nowicjatu w Lubaszowej

  Od 2016 r. wszystkie nowicjaty w naszym Zgromadzeniu mają być wspólnymi nowicjatami międzyprowincjalnymi – taka decyzja Zarządu Generalnego zapadła w zeszłym roku. Dla naszej prowincji będzie to nasz wieloletni nowicjat w Lubaszowej k. Tarnowa.

  Lubaszowa willa WChrzanowskiW związku z tym zarząd Międzyprowincjalnego Nowicjatu w Lubaszowej w Polsce spotkał się w Starej Lubovni na Słowacji w dniu 13 lipca 2016 r. W skład tego zarządu wchodzą: Koordynator Konferencji Redemptorystów Europy; Przełożeni Prowincjalni i Wiceprowincjalni z Warszawy, Bratysławy, Michalowiec i Pragi oraz Przełożony Regii Św. Gerarda w Rosji i Kazachstanie. Uczestnicy przedyskutowali i przygotowali dyrektorium nowicjatu, które zostanie wysłane do Przełożonego Generalnego z wnioskiem o jego zatwierdzenie.

  Międzyprowincjalny nowicjat na Lubaszowej rozpocznie się wraz z nowym rokiem nowicjackim 14 sierpnia 2016 r. – udział w nim weźmie ośmiu nowicjuszy z Prowincji Warszawskiej i  dwóch z Wiceprowincji Bratysławskiej. Zgodnie z decyzją Przełożonego Generalnego każda jednostka musi uczestniczyć w zarządzie międzyprowincjalnego nowicjatu, nawet jeśli nie ma w nim aktualnie swoich nowicjuszy.

  o. Jacek Zdrzałek CSsR, Koordynator Konferencji Redemptorystów Europy, Rzym

  za: cssr-europe.com

  fot. W. Chrzanowski

   

  Udostępnij