• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  150-lecie ogłoszenia św. Alfonsa Liguori doktorem Kościoła
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  15 listopada: Przełożony Generalny na Dzień Wspierania Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego 2020

  Dzień Wspierania Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego obchodzony jest we wszystkich kościołach Zgromadzenia Redemptorystów w okresie, kiedy świętujemy rocznicę założenia (9 listopada 1732 r.). W 2020 r. w Polsce będzie to niedziela, 15 listopada. Zamieszczamy list Przełożonego Generalnego o. Michaela Brehla wystosowany z tej okazji.

  Dzień ten to okazja do wspólnego dziękczynienia razem z wiernymi za dar powołania do Zgromadzenia Redemptorystów i uczestnictwa w misji Najświętszego Odkupiciela. Jest to zarazem dzień modlitwy o nowe powołania do rodziny redemptorystowskiej. Dzień ten został ustanowiony przez Przełożonego Generalnego w 2014 r.

  Zapraszamy do Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań Redemptorystowskich

  * * *

  ŚWIADKOWIE ODKUPICIELA: Solidarni dla misji w poranionym świecie

  Drodzy Współbracia, Drogie Siostry, Drodzy Świeccy Misjonarze i Współpracownicy Redemptorystów,

  Pozdrawiam Was z Rzymu w tym szczególnym czasie przygotowań do corocznego Światowego Dnia Wspierania Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego, który będzie obchodzony 8 listopada 2020 roku we wszystkich naszych wspólnotach i kościołach (w Polsce 15 listopada 2020 r. ze wzgledu na lokalny Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym – red.). Będzie to zupełnie inne świętowanie, ze względu na globalną pandemię Covid-19. Niemniej jednak powinniśmy obchodzić ten dzień w duchu modlitwy, z nadzieją i wiarą w Jezusa, naszego Odkupiciela i Brata, który nam towarzyszy.

  Jak przypomina nam papież Franciszek w swojej ostatniej encyklice o braterstwie i przyjaźni społecznej „Fratelli tutti”, ta pandemia ujawniła nam, jak naprawdę poraniony jest nasz świat. Pandemia dotyka nas wszystkich. „Wszyscy znajdujemy się na tej samej łodzi” (FT, nr 30). Wiele osób zostało porzuconych, odtrąconych, zepchniętych na margines. Jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek świadomi tego, jak bardzo eksploatacja światowych zasobów zagroziła przy­szłości naszego „wspólnego domu”. Papież Franciszek często przypomina nam, że sposób, w jaki nasz świat wyjdzie z tej pandemii, będzie zależał w pewnym stopniu od nas wszystkich i od tego, jak odpowiemy na jej wyzwania.

  Będąc nadal „w cieniu” globalnej pandemii Covid-19, Dzień Wspierania Powołania staje się dla nas zaproszeniem do odnowienia naszego misyjnego zaangażowania na rzecz zranionego świata, do którego należymy i w którym jesteśmy wezwani do głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa Odkupiciela! Niech będzie to także dzień nowego życia i nadziei w naszym Odkupicielu, który „wszystko odnawia” (Ap 21,5).

  Św. Klemens Hofbauer, którego 200. rocznicę śmierci obchodzimy w tym roku, przeżywał swoje redemptorystowskie powołanie misyjne w bardzo trudnych i wymagających czasach. Przez ponad 30 lat walczył o założenie Zgromadzenia w północnej Europie. Dopiero po jego śmierci w 1820 roku otwarto w Wiedniu pierwszą stałą fundację. W obliczu więzienia i wy­gnania, biedy i odrzucenia, nigdy się nie poddał. Wytrwał w wierze: „Miejcie odwagę! Bóg jest Panem, który kieruje wszystkim ku chwale Bożej i dla naszego dobra. Nikt nie może oprzeć się Bogu”. Poprzez św. Klemensa i jego twórczą wytrwałość, Bóg zrodził ogólnoświatową misję redemptorystów w poranionym świecie.

  XXV Kapituła Generalna (2016) wezwała nas do ożywienia naszej misji we współczesnym poranionym świecie. Kiedy każdy kontynent rozeznawał swoje misyjne priorytety i plany apostolskie, zdaliśmy sobie sprawę, że nasz charyzmat – jako proroczych świadków Odkupiciela w poranionym świecie – jest dziś ważniejszy niż kiedykolwiek. Musimy nie tylko wytrwać w radości i nadziei, ale musimy mieć odwagę zapraszać innych, mężczyzn i kobiety, do przy­łączenia się do tej misji dzisiaj. Razem możemy uczynić własnymi słowa papieża Franciszka:

  „Zachęcam do nadziei, która mówi nam o rzeczywistości zakorzenionej w głębi istoty ludzkiej, niezależnie od konkretnych okoliczności i uwarunkowań historycznych, w ja­kich żyje. Mówi nam o pragnieniu, o dążeniu, o pożądaniu pełni, spełnionego życia, chęci dotknięcia czegoś wielkiego, czegoś, co wypełnia serce i wznosi ducha ku wielkim rzeczom, jak prawda, dobro i piękno, sprawiedliwość i miłość. […] Nadzieja jest odważna, potrafi spoglądać dalej, poza osobistą wygodę, poza małe pewności zadowolenia, które zawężają widnokrąg, aby otwierać się na wielkie ideały, czyniące życie piękniejszym i godniejszym. Podążajmy w nadziei” (FT, nr 55).

  Obchodząc Światowy Dzień Wspierania Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego w dniu 8 listopada 2020 roku (w Polsce 15 listopada), podążajmy razem drogami nadziei. Co więcej, zaprośmy innych, aby dołączyli do nas i towarzyszyli nam w tej podróży, w solidarności i radości.

  Niech Bóg błogosławi i leczy nasz poraniony świat. Niech Maryja, nasza Matka Nieustającej Pomocy, towarzyszy nam w naszej misji. Niech św. Alfons i wszyscy nasi święci, męczennicy i błogosławieni natchną nas i dodadzą nam odwagi, by dzisiaj nieść Dobrą Nowinę najbar­dziej opuszczonym, a zwłaszcza ubogim!

  Wasz brat w Chrystusie Odkupicielu,

  o. Michael Brehl CSsR, Przełożony Generalny, Rzym

  Rzym, 16 października 2020, wspomnienie św. Gerarda Majelli CSsR

  * * *

  Modlitwa o powołania do Zgromadzenia

  Chryste Odkupicielu, Ty sprawiłeś, że Zgromadzenie Redemptorystów, a w szczególności jego święci Współbracia zawsze ofiarnie wypełniali Twoją wolę. Prosimy Cię, by współcześni redemptoryści odważnie głosili Twoją Ewangelię. Wzbudzaj w sercach młodych ludzi nowe powołania, daj im łaskę rozpoznania i podjęcia zaproszenia do pójścia za Tobą, aby jako kapłani lub bracia zakonni głosili obfite Odkupienie ludziom ubogim i opuszczonym. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

  Duszpasterstwo powołań kandydatów na ojców lub braci zakonnych

  Wyższe Seminarium Duchowne Redemptorystów

  Strona Duszpasterstwa Powołań Redemptorystów

  Udostępnij