• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Charyzmat i duchowość
  Pomoc Ukrainie
 • Menu

  Plac Męczenników Warszawskiej Woli odnowiony i ponownie otwarty

  29 października 2021 r. przy kościele św. Klemensa w Warszawie ponownie otwarty został remontowany od kilku miesięcy plac Męczenników Warszawskiej Woli. Skwer jest jednym z najważniejszych miejsc pamięci ofiar Rzezi Woli dokonanej przez Niemców w czasie Powstania Warszawskiego.

  Organizatorem uroczystości był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Polska Grupa Energetyczna, oraz parafia św. Klemensa Hofbauera i klasztor Redemptorystów.

  Na placu Męczenników Warszawskiej Woli znajdują się krzyż oraz liczne tablice pamiątkowe upamiętniające blisko 50 tys. mieszkańców dzielnicy, żołnierzy Armii Krajowej oraz duchownych i osoby konsekrowane zamordowane przez oddziały SS i policję niemiecką w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku.

  Wśród zamordowanych znalazło się także 30 redemptorystów, wyprowadzonych 6 sierpnia z klasztoru i rozstrzelanych przy ul. Wolskiej 83, przy dawnej Fabryce Kirchmayera, naprzeciwko kościoła św. Wojciecha.

  WIĘCEJ: Warszawa: obchody 77 rocznicy rzezi Woli i poświęcenie kaplicy adoracji Najśw. Sakramentu

  W 2000 roku z inicjatywy o. Andrzeja Rębacza CSsR ogrodzony dziedziniec przed kościołem został przekształcony w plac Męczenników Warszawskiej Woli. Projekt jego zagospodarowania wykonał architekt Feliks Dzierżanowski. Uroczyste poświęcenie placu nastąpiło 5 sierpnia 2000 roku – w 55. rocznicę Rzezi Woli.

  Rewitalizacja placu Męczenników Warszawskiej Woli objęła m.in. uporządkowanie zieleni na terenie placu, wymianę krzyża, postawienie dwóch pomników oddających hołd duchownym i żołnierzom Armii Krajowej zamordowanym podczas Rzezi Woli oraz renowację pomnika oddającego hołd pomordowanym mieszkańcom Woli. Wykonanie tablic informacyjnych w języku polskim i angielskim umożliwi poznanie historii Rzezi Woli obcokrajowcom.

  Wśród obecnych na uroczystości byli m.in. Minister Obrony Narodowej p. Mariusz Błaszczak, szef Urzędu ds. Kombatantów p. Jan Kasprzyk oraz prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej p. Wojciech Dąbrowski.

  o. Łukasz Baran CSsR, Warszawa

  fot. sejm.gov.pl 

  WIĘCEJ: Uroczyste otwarcie Placu Męczenników Warszawskiej Woli. Hołd Marszałek Sejmu dla ofiar niemieckiego ludobójstwa (sejm.gov.pl)

  WIĘCEJ: Galeria zdjęć ze strony fb Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

  * * *

  * * *

  Udostępnij