• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Charyzmat i duchowość
  Pomoc Ukrainie
 • Menu

  Warszawa: obchody 77 rocznicy rzezi Woli i poświęcenie kaplicy adoracji Najśw. Sakramentu

   

   

  6 sierpnia 2021 r. przypadła 77 rocznica zamordowania przez Niemców 30 redemptorystów z ul. Karolkowej w Warszawie. Kard. Kazimierz Nycz poświęcił także nową kaplicę adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele św. Klemensa, która jest wotum za niepodległość Polski i będzie także miejscem stałej modlitwy za pomordowanych mieszkańców Woli oraz o pokój i pojednanie.

  Przed południem na Placu Męczenników przy kościele św. Klemensa Hofbauera odbyła się uroczystość państwowa upamiętniająca zamordowanych redemptorystów oraz ludność cywilną Woli. Udział wzięły delegacje rządowe, parlamentarne oraz instytucji państwowych. Po odśpiewaniu hymnu Polskiego zostały odczytane listy, które do uczestników uroczystości skierowali Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, wicepremier, prezes PIS Jarosław Kaczyński oraz Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Następnie przemówienie wygłosił Prezes PGE Wojciech Majewski, który jednocześnie ogłosił rewitalizację Placu Męczenników – rozpocznie się w sierpniu i zostanie zakończona do 30 września br.

  Kolejnym mówcą był p. Krzysztof Falkowski, wiceprezes Poczty Polskiej. Została odsłonięta karta pocztowa wydana przez Pocztę Polską z cyklu „Święci i Błogosławieni” – Św. Klemens Hofbauer. Po odsłonięciu karty o. Janusz Sok CSsR, prowincjał Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela odmówił modlitwę za pomordowanych redemptorystów i mieszkańców warszawskiej Woli. Ostatnim punktem uroczystości było złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym zamordowanych 50 tys. ludności cywilnej.

  Wieczorem o godz. 17.45 odbył się koncert – chór „Sonus Innumerabiles” wykonał Mszę Polską Wiesława Maklakiewicza z 1944 r. Natomiast o  18.30 odprawiona została Eucharystia w intencji zamordowanych redemptorystów i mieszkańców Woli, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. kardynał Kazimierz Nycz. Na początku Eucharystii o. Jacek Dembek CSsR, przełożony wspólnoty przy ul. Karolkowej przywitał wszystkich zebranych gości.

  W homilii ks. kardynał wyraził radość z faktu, że może być z nami w tak ważnym dniu dla redemptorystów i wspólnoty parafialnej. Nawiązując do słów św. Piotra z przeczytanej Ewangelii „Panie, dobrze że tutaj jesteśmy” podkreślił, że słowa te powinien wypowiadać każdy z nas podczas Eucharystii, która jest spotkaniem z żywym Bogiem, takim spotkaniem będzie także modlitwa w nowopowstałej kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu.

  Po Komunii Świętej o. prowincjał Janusz Sok CSsR w swoim przemówieniu podkreślił, że zamordowani redemptoryści wypełnili charyzmat Zgromadzenia i wskazał przy tym na konkretne konstytucje Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Kończąc swoją wypowiedź podziękował zamordowanym współbraciom za ich świadectwo życia i poprosił ich o wstawiennictwo za nami, abyśmy w dzisiejszym świecie potrafili być świadkami. Następnie po podziękowaniach wyrażonych przez o. proboszcza Damiana Simonicza CSsR ks. kardynał poświęcił kaplicę adoracji, która powstała w kościele św. Hofbauera jako wotum wdzięczności za niepodległość naszej Ojczyzny.

  Kaplica została wyposażona w instalację, wykonaną z drewna, w której centralnym miejscu umieszczono Matkę Bożą stanowiącą monstrancję dla Najświętszego Sakramentu. Wokół Matki Bożej zgromadzone są postaci, które w historii Polski na przestrzeni ostatnich 150 lat przyczyniły się do wzmocnienia ducha patriotyzmu w narodzie i społeczeństwie polskim oraz do zawierzenia losów ojczyzny Bożemu Miłosierdziu – św. Jan Paweł II, bł. ks. Michał Sopoćko, św. Siostra Faustyna, bł. ks. Jerzy Popiełuszko, Sługa Boży ks. kard. Stefan Wyszyński.

  W narożnikach centralnej części ołtarza przedstawione są świątynie symbolizujące miejsca święte ważne dla narodu polskiego i związane z wyżej wymienionymi postaciami. Należą do nich: sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze, sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, bazylika św. Piotra w Rzymie oraz kościół pw. św. Stanisława Kostki w Warszawie, w którym służył bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Po obu stronach ołtarza głównego, lekko wysunięte do przodu, zostały umieszczone skrzydła boczne, na których znajdują się wizerunki przedstawiające dwóch Aniołów Stróżów.

  W kaplicy znajdują się trzy okna, w których zostaną umieszczone witraże. W każdym z nich pojawią się również symboliczne motywy i postaci. Pierwszy witraż będzie przedstawiał wizerunek obrazu Pana Jezusa Miłosiernego. Na drugim zostanie umieszczony obraz zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej 1920 roku, a trzeci będzie przedstawiał trzy ważne dla Warszawy świątynie, w których mieszkańcy Warszawy odnajdywali źródło inspiracji, sił duchowych, ale także służyły jako schronienie podczas okupacji niemieckiej, Powstania Warszawskiego oraz w ciągu kilkudziesięciu lat PRL – katedra warszawska, kościół pw. św. Benona, w którym służył św. Klemens Hofbauer oraz kościół pw. św. Klemensa, gdzie podczas Powstania Warszawskiego chroniła się ludność Woli i gdzie rozegrały się dramatyczne wydarzenia na początku sierpnia 1944 r.

  W imieniu całej wspólnoty redemptorystów pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Kaplicy Adoracji oraz przygotowania Uroczystości, a są to:  autorka projektu ołtarza i witraży s. M. Natanaela Błażejczyk CSSF, wykonawca ołtarza i sufitu p. Jan Giełda, pp. Jacek Socha i Mariusz Przybysz – członkowie zarządu SOMAR INVEST sp. z o.o., wykonawcy prac budowlanych oraz wykonawcy witraży pp. Adam Godlewski,  Roman Godlewski i Wiera Godlewska. Pragniemy również podziękować wszystkim darczyńcom, którzy swoją modlitwą i ofiarami wsparli ustanowienie kaplicy adoracji.

  o. Damian Simonicz CSsR, Warszawa

  Udostępnij