• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  150-lecie ogłoszenia św. Alfonsa Liguori doktorem Kościoła
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Nowy numer kwartalnika Homo Dei 4/2021

  Ukazał się nowy numer kwartalnika Homo Dei, przeglądu teologiczno-duszpasterskiego wydawanego przez Wydawnictwo Redemptorystów Homo Dei od 1932 r.

  Strona internetowa Kwartalnika i Wydawnictwa Homo Dei: homodei.pl

  W numerze 4/2021:

  Artykuły i wywiady

  Ks. Waldemar Chrostowski: Profetyczna funkcja współczesnego Kościoła. Perspektywa biblijna i nauczanie Józefa Ratzingera

  Ks. bp Janusz Mastalski: Współczesne dylematy kleryckie

  Krystian Wojaczek: Podobieństwo człowieka do Boga (Rdz 1,26–27) fundamentem trwałości małżeństwa

  Sławomir Zatwardnicki: Charyzmatyków ideologia uzdrowienia

  Ks. abp Albino Luciani: Sto lat temu św. Alfons został ogłoszony doktorem Kościoła. List do kapłanów Wenecji na Wielki Czwartek 1972 roku

  Witold Kawecki CSsR: Aktualność św. Alfonsa Liguoriego. Refleksja na 150-lecie ogłoszenia go doktorem Kościoła

  Vimal Tirimanna CSsR: Nauczanie moralne papieża Franciszka: czy to powrót do podstawowych koncepcji moralnych św. Alfonsa Liguoriego?

  Św. Alfons Liguori – doktor Kościoła: Rozmowa z o. prof. Andrzejem Wodką CSsR

  Spowiedź – narodziny Kościoła w łonie Boga: Rozmowa z bratem Adamem Gęstwą OFMCap

  Zagadnienia duszpasterskie

  W nurcie nauczania współczesnego Kościoła – Kazimierz Fryzeł CSsR: Krótka prezentacja wybranych dokumentów Magisterium i wypowiedzi papieża od 16 maja do 20 sierpnia 2021 roku

  W trosce o kapłańską dojrzałość – Ks. Edward Walewander: Duchowość w procesie wychowawczym

  Inicjatywy duszpasterskie – Centrum Siloe – miejsce uzdrowienia: Rozmowa z p. Lucyną Słup

  Kino z duszą – Marek Kotyński CSsR: Wyjść poza schemat

  Oczami świeckich

  Ambona polityczna – Bogumił Łoziński: Niemcy powinni być bardziej powściągliwi

  Pomoce homiletyczne

  Myśli do homilii na niedziele i święta (styczeń – marzec 2022 roku)
  Piotr Andrukiewicz CSsR, Władysława Barbara Krasiczyńska CSSJ, Bartłomiej Król SDS, Bogusław Nawracaj CSsR, Sylwester Pactwa CSsR

  Recenzje i informacje

  • Sławomir Zatwardnicki, Księgi natchnione i ich interpretacja. Inspirujące przesłanie Josepha Ratzingera – Benedykta XVI (rec. Janusz Serafi n CSsR)
  • Pascal Desthieux, Milczenie w liturgii (rec. Marek Marczewski)
  • Ks. Erwin Mateja, Reforma kalendarza i roku liturgicznego od Soboru Trydenckiego do Soboru Watykańskiego II (rec. Marek Marczewski)
  • Marek Marczewski, Posługa zbawcza diakona stałego (rec. Eugeniusz Sakowicz)
  • Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 3: Powołanie – duchowość – świadectwo (rec. Marek Marczewski)

  Informacja o wybranych publikacjach książkowych: oprac. Janusz Serafin CSsR

  Editorial and Table of Contents

  Spis treści rocznika 2021

   

  Udostępnij