• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Rok Świętego Klemensa Hofbauera, Jubileusz 200-lecia śmierci
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Nowy numer kwartalnika Homo Dei, 3/2019

  Ukazał się nowy numer kwartalnika Homo Dei, przeglądu teologiczno-duszpasterskiego wydawanego przez Wydawnictwo Redemptorystów Homo Dei od 1932 r.

  Strona internetowa Kwartalnika i Wydawnictwa Homo Dei: homodei.pl

  W numerze 3/2019:

  Artykuły i wywiady

  Ks. Krzysztof Nykiel – Miłosierne oblicze Boga: nauczanie papieża Franciszka
  Miłosierdzie Boże to obecnie jeden z najważniejszych tematów teologicznych i elementów życia duchowego katolików. Ale to także ulubiony motyw papież Franciszka – a jeśli tak, to można się spodziewać, że ma tu on wiele do powiedzenia. I tak istotnie jest, czego dowodzi Autor artykułu, prezentując bogactwo i głębię myśli papieża o Bogu, którego „obliczem” jest miłosierdzie.

  Sławomir Zatwardnicki – Czy nauka wskrzesiła Boga? Zderzenie światopoglądów według Johna Lennoxa
  Czy wolno dziś chrześcijaninowi nie wykazywać zainteresowania kwestią ewolucji? – pyta Autor artykułu. Naszym zdaniem nie wolno! Badania socjologiczne dowodzą bowiem, że „ubóstwienie” nauki, w dodatki widzianej jako nie do pogodzenia z religią, to dziś jedna z głównych przyczyn niewiary, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Paląco ważnym więc zadaniem jest interpretacja teorii naukowych ukazująca ich niesprzeczność z prawdami wiary. Takiego zadania odnośnie do teorii ewolucji, głównego „kamienia zgorszenia” dla chrześcijan, podjął się John Lennox w książce, którą omówił Sławomir Zatwardnicki.

  Gabriel Witaszek CSsR – Sposób na życie w wolności. Dekalog wczoraj i dziś
  Nie tylko niewierzący, ale też, niestety, pewna część wierzących widzi dziesięć Bożych przykazań negatywnie, tzn. jako czynnik ograniczający człowieka, a nawet wręcz zniewalający go. Autor artykułu dowodzi, że takie spojrzenie jest całkowicie błędne. Prawda jest dokładnie odwrotna: Dekalog uczy człowieka, czym jest życie w prawdziwej wolności, a tylko takie życie umożliwia pełny rozwój człowieczeństwa.

  Ks. Marek Wilczewski – Cyberrzeczywistość a ewangelizacja: zagrożenia i możliwości
  Nie trzeba dowodzić, jak wielkie znaczenie ma dziś – zwłaszcza dla młodych ludzi – świat cyfrowy. W tym świecie, pomimo wszystkich jego ujemnych stron, pragnie również istnieć i działać Kościół. Jak może przebiegać ewangelizacja w cyberprzestrzeni, jakie są jej założenia i warunki skuteczności, czego należy tu unikać i do czego dążyć? – na te i inne pytania odpowiada prezentowany artykuł.

  Ks. Tomasz Bać – Trwając przed Jezusem. O adoracji wieczystej Najświętszego Sakramentu
  Autor omawia historię i znaczenie praktyki adoracji wieczystej, a także jej uzasadnienie teologiczne, czyli związek z misterium eucharystycznym. Tylko właściwe zrozumienie tego związku zapobiegnie różnym możliwym błędnym postaciom praktycznym adoracji wieczystej, zdarzającym się niekiedy w naszych parafiach.

  Andrzej Makowski CSsR – Churching – o tym, jak głoszenie kazań, jakość sprawowanej liturgii oraz gościnność wypełniają kościoły. Churching to nowe zjawisko w naszym Kościele; zjawisko kontrowersyjne, gdyż przez jednych oceniane pozytywnie, przez innych negatywnie. Niezależnie jednak od oceny coś nam ono mówi. Warto więc zastanowić się, jakie są jego przyczyny, a po ich znalezieniu pomyśleć, jakie stąd wynikają wnioski duszpasterskie. Taką właśnie refleksję znajdziemy w prezentowanym artykule.

  Adoracja wieczysta w wiejskiej parafii – rozmowa z ks. Krzysztofem Prokopem
  Adoracja wieczysta to praktyka religijna dość popularna w naszym kraju. Z reguły ma ona miejsce w dużych, miejskich parafiach, gdzie stosunkowo łatwo znaleźć wystarczająco wielu chętnych do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Ale w małej, wiejskiej parafii? – to wydaje się niemożliwe. A jednak istnieje w Polsce taka parafia, w której tę „niemożliwość” udało się zrealizować. Prezentujemy wywiad z proboszczem tej niezwykłej parafii.

  VOX EPISCOPORUM
  Odnowa Kościoła idzie przez wspólnoty  – rozmowa z bpem Adamem Wodarczykiem, biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej.
  W ostatnich dziesięcioleciach nastąpił w Kościele istny wysyp ruchów i wspólnot – dużych i małych, ogólnoświatowych i lokalnych, nawiązujących do tradycji i zupełnie nowych. Oczywiście w krótkim tekście nie da się o nich powiedzieć wszystkiego, ale można poruszyć przynajmniej niektóre ważne tematy związane z nimi. Taką próbę podjął w prezentowanym wywiadzie ks. bp Adam Wodarczyk.

  Zagadnienia duszpasterskie

  W nurcie nauczania współczesnego Kościoła
  Kazimierz Fryzeł CSsR – Krótka prezentacja wybranych dokumentów Magisterium
  i wypowiedzi papieża od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku

  W trosce o kapłańską dojrzałość – Ks. Edward Walewander
  Żniwo wielkie

  Jak nie mówić i jak mówić o…
  Sławomir Zatwardnicki – …o  prawdach nieobecnych w Biblii

  W odpowiedzi na pytania duszpasterzy
  Ks. Adam Gontarz – Rola świadka w przygotowaniu do bierzmowania

  Inicjatywy duszpasterskie
  Klinika Małżeńska – Rozmowa z Cezarym Sękalskim

  Kino z duszą
  Katarzyna Ulma-Lechner
  •  Przebaczyć, czyli powstać z martwych
  •  Żyć dla tego, co kochamy –  Rozmowa z Juanem Manuelem Cotelo

  Oczami świeckich

  Moim zdaniem
  Milena Kindziuk – Papieska rewolucja ducha

  Ambona polityczna
  Bogumił Łoziński – Nawrócenie do czystości

  Pomoce homiletyczne

  Myśli do homilii na niedziele i świętapaździernik – grudzień 2019 roku – Arkadiusz Buszka CSsR, ks. Krystian Chmielewski, Jacek Dembek CSsR, ks. Bartłomiej Warowny

  Recenzje i informacje

  Społeczna potrzeba pamięci. Osoba i dzieło Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia (rec. Paweł Sokołowski)
  Grażyna Wilczyńska, Wychowawca wolnych ludzi  (rec. Marek Marczewski)
  Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1–2, red. nacz. E. Gigilewicz  (rec. Marek Marczewski)
  Bł. ks. Michał Sopoćko, Wspomnienia (rec. Marek Marczewski)

  Informacja o wybranych publikacjach książkowych  – oprac. Janusz Serafin CSsR

  Udostępnij