• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Nowy numer kwartalnika Homo Dei 2/2023

  Ukazał się nowy numer kwartalnika Homo Dei, przeglądu teologiczno-duszpasterskiego wydawanego przez Wydawnictwo Redemptorystów Homo Dei od 1932 r.

  Strona internetowa Kwartalnika i Wydawnictwa Homo Dei: homodei.pl

  W numerze 2/2023 znajdziemy:

  Artykuły i wywiady

  10-lecie pontyfikatu papieża Franciszka (2013–2023)

  Marek Kordecki CSsR

  Rozeznanie jako klucz do myśli papieża Franciszka

  Ten, kto śledzi wypowiedzi (pisemne i ustne) papieża Franciszka, łatwo zauważy, że jednym z najczęściej używanych przezeń słów jest „rozeznanie” (lub „rozeznawanie”). Jest to słowo szczególnie ważne dla jego wizji Kościoła. A przy tym też słowo bardzo niejasne – można je interpretować na wiele sposobów, nawet wręcz sprzecznych ze sobą. Dlatego też refleksja na temat tego pojęcia, a przeprowadza ją Autor artykułu, jest jak najbardziej uzasadniona.

  Ks. Tomasz Bać

  Desiderio desideravi – papieska medytacja o liturgii

  Wszystkie badania wewnątrzkościelne pokazują, że sprawowanie liturgii jest problemem. Nie wydaje się, by mógł on być rozwiązany poprzez skrupulatne „przestrzeganie rubryk” przez celebransów. Brakuje chyba czegoś więcej: dostrzeżenia piękna liturgii, które należy do jej istoty. Tak też widocznie widzi to papież Franciszek, skoro wydał list apostolski właśnie o pięknie liturgii – dokument analizowany krótko w niniejszym artykule.

  Ks. Stanisław Haręzga

  Jak Jezus uczył synodalności, czyli Markowy zapis Jego drogi z uczniami

  „Synod o synodalności”, które się obecnie toczy, skłania do stawiania pytania o istotę owej synodalności, nie jest ona bowiem bynajmniej oczywista. Kiedy zaś stawiamy pytania teologiczne, odpowiedzi musimy szukać przede wszystkim w natchnionym słowie Bożym. Toteż Autor artykułu słusznie poddał analizie to właśnie słowo – w tym przypadku mówiące o relacji Jezusa i Jego uczniów.

  Ks. Grzegorz Chojnacki

  Der synodale Weg” Kościoła katolickiego w Niemczech: analiza wyników dotychczasowych prac

  O tzw. niemieckiej drodze synodalnej wiemy chyba wszyscy – ale często tylko tyle, że jest „kontrowersyjna”. Autor artykułu dostarcza wiedzy bardziej konkretnej, opisując, ze znajomością rzeczy, fakty – na wielu płaszczyznach. Dlatego sądzimy, że może to być tekst bardzo pożyteczny dla zainteresowanych tym zagadnieniem.

  Piotr Paweł Orłowski

  Cnoty lidera w duszpasterstwie: inspiracje św. Tomasza z Akwinu

  Cnoty (bądź sprawności) lidera to obecnie modny temat, omawiany szeroko przez psychologów, menadżerów, prakseologów. Ale na ten temat ma też (choć tylko pośrednio) wiele do powiedzenia św. Tomasz z Akwinu, prawdziwy mistrz chrześcijańskiej antropologii i etyki. Pośrednio – jako myśliciel badający (wyjątkowo wnikliwie) główne cnoty ludzkie i chrześcijańskie. Autor artykułu wybrał spośród nich do analizy dwie najważniejsze dla lidera chrześcijańskiego, przede wszystkim dla kapłana kierującego wspólnotą parafialną: sprawiedliwość i „długomyślność”.

  Józef Kaźmierczak OFMConv

  Ocena przydatności umiaru i abstynencji w duszpasterstwie na terenie polskim

  Jak wiadomo, sytuacja odnośnie do alkoholizmu jest w Polsce zła. Jak z nim walczyć? W Kościele polskim ścierają się dwie tendencje: albo propagujemy umiar, albo abstynencję od alkoholu. Tej drugiej strategii zarzuca się, że wskutek swego radykalizmu jest nieskuteczna, dlatego ta pierwsza jest lepsza. Autor artykułu jest jednak innego zdania.

  Izabela Stokłosa OSsR

  Bł. Maria Celeste Crostarosa – protagonistka sumienia i „niepoprawna” mistyczka

  S. Celeste Crostarosa, założycielka Zakonu Sióstr Redemptorystek, jest u nas mało znana, a szkoda, bo zasługuje na zainteresowanie – z wielu powodów. Między innymi dzięki swojemu ujęciu sumienia, a była to w jej epoce (podobnie zresztą jak w naszej) kwestia bardzo newralgiczna i kontrowersyjna, widziana często na radykalnie różne sposoby. Na tym tle wizja s. Crostarosy wydaje się szczególnie nowatorska i trafna.

  Ks. Janusz Mariański

  Wychowanie moralne w rodzinie

  Dotychczas w kulturze europejskiej wychowanie moralne dokonywało się w rodzinie (rozumianej tradycyjnie), a jego kompasem była nauka Kościoła bądź innych, niekatolickich wspólnot chrześcijańskich. Obecnie oba te elementy uległy silnemu zachwianiu: mamy na naszym kontynencie do czynienia z ewidentnym i poważnym kryzysem zarówno rodziny, jak i chrześcijaństwa. Jednak nawet w tak trudnych warunkach wychowanie moralne w rodzinie i w duchu chrześcijańskim jest i możliwe, i konieczne, czego dowodzi Autor artykułu.

  Ucząc prawdy ludzkiej, otwierać na Prawdę Bożą

  Rozmowa z s. Katarzyną Śledź Sch.P.

  Jak wiadomo, Kościół katolicki, dostrzegając ogromną rolę edukacji dzieci i młodzieży, prowadzi na całym świecie własne szkoły. W naszym kraju prowadzą je m.in. siostry pijarki. Ich przełożoną s. Katarzynę Śledź poprosiliśmy o refleksję na temat tych właśnie instytucji. Otrzymaliśmy obraz bardzo ciekawy, złożony, ale w głównym odcieniu optymistyczny, krzepiący.

  Lumen fidei. O początkach pontyfikatu papieża Franciszka

  Rozmowa z o. Zdzisławem Kijasem OFMConv

  Nieprzypadkowo pierwsza encyklika papieża Franciszka miała za główny temat wiarę, gdyż – wydaje się – jest to obecnie punkt newralgiczny chrześcijaństwa zachodniego. Słabnie ono wyraźnie, gdyż wiara chrześcijan Zachodu staje się coraz płytsza. Ta encyklika rzuca cenne światło na tę fundamentalną dla człowieka „wierzącego” rzeczywistość, co bardzo dobrze ukazuje o. Kijas.

  VOX EPISCOPORUM

  Kościół musi być otwarty. 10 lat pontyfikatu papieża Franciszka

  Rozmowa z abpem Grzegorzem Rysiem, ordynariuszem archidiecezji łódzkiej

  10 lat pontyfikatu papieża Franciszka to dobra okazja do refleksji nad jego osobą i nauczaniem. Do takiej refleksji zaprosiliśmy osobę bardzo kompetentną: ks. abpa Grzegorza Rysia. Oczywiście w krótkim wywiadzie niepodobna ująć wszystkich możliwych zagadnień, ale – jak sądzimy – można tu znaleźć pewne punkty zasadnicze, przewodnie, którą mogą Czytelnikowi posłużyć jako światło do dalszych, już samodzielnych rozważań.

  Zagadnienia duszpasterskie

  W nurcie nauczania współczesnego Kościoła

  Mariusz Placek OCD – Krótka prezentacja wybranych dokumentów Magisterium i wypowiedzi papieża od 15 listopada 2022 do 10 lutego 2023 roku

  W trosce o kapłańską dojrzałość

  Piotr Koźlak CSsR- Fascynat spowiedzi – wspomnienie o o. Kazimierzu Fryźle CSsR (1946–2022)

  Kazimierz Fryzeł CSsR – Sens posługi kapłańskiej

  Inicjatywy duszpasterskie – Szkoła modlitwy dla dzieci

  Rozmowa z p. Anną Stokłosą

  Kino z duszą

  Marek Kotyński

  Po kolędzie

  Oczami świeckich

  Wojna światów – Marzena Nykiel

  Nowy układ sił

  Ambona polityczna – Bogumił Łoziński

  Głos o synodzie

  Areopag – Tomasz Rowiński

  Sapieha

  Pomoce homiletyczne

  Myśli do homilii na niedziele i święta (lipiec – wrzesień 2023 roku)

  Piotr Andrukiewicz CSsR, Szymon Hiżycki OSB, Andrzej Kowalski CSsR, Izabela Stokłosa OSsR, ks. Andrzej Zwoliński

  Recenzje i informacje

  Janusz Mariański, Godność ludzka i wychowanie progodnościoweRefleksje socjologa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2022, ss. 264 (rec. Marek Marczewski)

  Zdzisław J. Kijas OFMConv, Reguła i życie. Czego dziś uczy św. Franciszek, Bratni Zew, Kraków 2022, ss. 136 (rec. Tomasz Sekunda)

  Bogdan Giemza SDS, Sport w życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II, Wydawnictwo Papieskiego Wydziału Teologicznego, Wrocław 2022, ss. 216 (rec. Eugeniusz Sakowicz)

  Rafał Łatka, Prymas Polski w realiach PRL, Instytut De Republika, Warszawa 2022, ss. 352 (rec. ks. Zygmunt Zieliński)

  Marek Marczewski, Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921–1987), Lublin 2022, ss. 124 (rec. ks. Janusz Mariański)

  Ks. Edward Walewander, Przeminęło w mgnieniu oka… Obrazki z życia, Wydawnictwo Liber Duo, Lublin 2022, ss. 214, ilustr., ind. (rec. ks. Zygmunt Zieliński)

  Informacja o wybranych publikacjach książkowych, oprac. Janusz Serafin CSsR

  Udostępnij