• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Charyzmat i duchowość
  Pomoc Ukrainie
 • Menu

  Nowy numer biuletynu „Apostoł Polski”

  Ukazał się nowy numer biuletynu sprawy beatyfikacji redemptorysty, Czcigodnego Sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego „Apostoł Polski” nr 69 (grudzień 2021 – luty 2022). Zachęcamy do lektury i modlitwy o jego beatyfikację!

  WIĘCEJ: O. Bernard Łubieński Czcigodnym Sługą Bożym!

  W ostatnią niedzielę listopada, a zarazem w pierwszą niedzielę tegorocznego Adwentu, rozpoczęliśmy w Kosciele w Polsce już trzeci rok duszpasterski poswięcony pogłębieniu tajemnicy Eucharystii.

  W tym roku naszą uwagę chcemy w sposób szczególny zwrócić na świętowanie niedzieli jako Dnia Pańskiego oraz na zadania, które wynikają dla naszego życia z udziału we Mszy św. Stąd tegoroczne hasło: Posłani w pokoju Chrystusa. Nie możemy bowiem zapomnieć, że ilekroć gromadzimy się przy stole eucharystycznym, obecny w Eucharystii żywy Jezus posyła nas, abyśmy o Nim mówili światu, w którym przyszło nam żyć. Ten wewnętrzny związek pomiędzy eucharystycznym stylem życia a misją, której nam Chrystus udziela w każdej Mszy sw., podkreśla także biblijne motto tego roku: Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie (J 6, 57).

  Tą prawdą żył na co dzień i ją głosił innym Czcigodny Sługa Boży o. Bernard Łubieński. 9 grudnia przypada dokładnie 175. rocznica jego urodzin. To dobra okazja, by znów przybliżyć sobie nieco postać tego wielkiego kapłana i misjonarza (Tytan apostolskiej pracy).

  Chrystus nie tylko posyła nas do innych, ale także stawia na naszej drodze tych, poprzez których wskazuje nam drogę do świętosci i pomaga ją osiągnąć. Tak było i w życiu o. Bernarda. Ich życie i wzajemne relacje będziemy starali się wam przybliżyć, zaczynając od postaci św. Zygmunta Szczesnego Felinskiego (Boża przyjaźń).

  W kończącym się roku przeżywaliśmy jubileusz 150-lecia ogłoszenia doktorem Kościoła sw. Alfonsa. Na zakończenie roku jubileuszowego warto jeszcze przeczytać artykuł o. Łubieńskiego, napisany na 100. rocznicę śmierci założyciela swojego Zgromadzenia.

  Wybór mysli o. Bernarda niech ponownie pomoze nam odkryć prawdę, że radość, humor i śmiech nie znajdują się poza granicami życia duchowego, wręcz przeciwnie – zbliżają nas do Boga, Źródła wszelkiej radości.

  Przed nami święta Bożego Narodzenia. Pozwólmy Chrystusowi narodzić się w naszych sercach, by On napełnił je swoją radością i pokojem. Jego błogosławieństwo niech nam towarzyszy w czekającym nas kolejnym roku.

  Redakcja

  o. Sławomir  Pawłowicz CSsR, Wicepostulator Beatyfikacji Sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego

  ul. Wysoka 1, 33-170 Tuchów lub e-mail: o.bernard@cssr.pl

  WIĘCEJ: Starsze numery biuletynu „Apostoł Polski”

  Udostępnij