• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Rok Świętego Klemensa Hofbauera, Jubileusz 200-lecia śmierci
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów: w Toruniu wystawa IPN

  Przed Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II stanęła plenerowa wystawa Intystutu Pamięci Narodowej „Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej”. W dolnej kaplicy sanktuarium znajduje prawei 10 tys. nazwisk Polaków ratujących żydowskich braci w czasie Holokaustu z rąk niemieckich oprawców. 24 marca przypada kolejny Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

  Wystawa ukazuje m.in. wysiłek Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, które w czasie II wojny światowej niosły pomoc tysiącom polskich dzieci w prowadzonych przez siebie szkołach, sierocińcach i ochronkach rozsianych na terenie kraju. Wśród nich siostry ukryły ponad 500 dzieci żydowskich, skazanych przez okupanta niemieckiego na eksterminację. Ocaliły także około 250 dorosłych osób pochodzenia żydowskiego. Wielu innym udzieliły pomocy doraźnej lub tymczasowej.

  Kierując się chrześcijańską miłością bliźniego, siostry podjęły decyzję, że nie odmówią schronienia żadnemu potrzebującemu. Ryzykując życiem, przeciwstawiły się w ten sposób zbrodniczej polityce III Rzeszy Niemieckiej. Akcję pomocy Żydom koordynowały przełożona generalna zgromadzenia Ludwika Lisówna oraz przełożona prowincji warszawskiej m. Matylda Getter.

  red. na podst. materiałów IPN

  * * *

  Również redemptoryści mają swój wkład w ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej:

  1. O. Marian Pirożyński CSsR (1899-1964)

  mp04Spośród różnych płaszczyzn jego działalności szczególnie bliska mu była publicystyka. Uczynił z niej oręż głoszenia prawdy ewangelicznej w odniesieniu do wszystkich sfer życia człowieka. W czasach wszechwładzy komunistycznej cenzury uznano jego postępowanie za przestępstwo. Dwukrotnie aresztowany i skazany stanowić może symbol dążeń katolików polskich i ich prawa do swobodnego wypowiadania swych poglądów za pośrednictwem środków społecznego przekazu.

  W czasie wojny o. Marian Pirożyński nie zaniedbał również bliskiej mu działalności na rzecz najbardziej potrzebujących. Ryzykując życiem, włączył się w akcję ratowania Żydów. Zorganizował w okolicach Skierniewic zespół schronisk dla dzieci żydowskich. Ocalił m.in. Zofię Katzównę, organizując jej ucieczkę z getta w Mościskach, oraz 2-letnią Teresę Kowalską, którą umieścił u Leokadii i Marii Wochelskich. W Krakowie objął pomocą grupy Polaków wysiedlonych z Wielkopolski i Pomorza oraz ze stolicy po upadku Powstania Warszawskiego.

  O. Marian Pirożyński CSsR, sam wielokrotnie oskarżany o antysemityzm, dał piękny przykład chrześcijańskiej miłości.

  WIĘCEJ: O. Marian Pirożyński – redemptorysta niezłomny

   

  2. Rzymski kościół św. Joachima (San Gioacchino)  – „Dom Życia” – redemptoryści w czasie wojny w kopule kościoła ukrywali Żydów

  3660674318_f814aa9de9W 1943 r. Niemcy nasilili w Rzymie represje w stosunku do ludności żydowskiej. Na jesieni zaczęły się masowe aresztowania i transporty do obozów zagłady. Wielu Żydów szukało schronienia w klasztorach i kościołach. 15 osób przeprowadzono i ulokowano na sklepieniu wewnątrz kopuły kościoła. Aby Niemcy nie odnaleźli kryjówki, postanowiono, że wejście do kopuły trzeba po prostu zamurować i zatynkować. W takich okolicznościach przez 7 miesięcy, od 2 listopada 1943 do 7 czerwca 1944 r., musiały egzystować ukrywające się osoby. Jedynym kontaktem ze światem zewnętrznym, i to tylko w nocy, było małe okienko w centrum kopuły. Poprzez to okienko przechodziły żywność, woda, ubrania, a także ludzkie nieczystości. Akcja zakończyła się sukcesem.

  W uznaniu bohaterskiego czynu instytut Yad Vashem w Jerozolimie nadał w roku 1974 i 1976 medal i dyplom „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” wszystkim 4 bohaterom z kościoła pw. św. Joachima.

  WIĘCEJ: Tajemnice rzymskiego kościoła redemptorystów

  3. Tora z synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej

  osk-toraW czasie wojny Żydzi z Dąbrowy Tarnowskiej, przeczuwając zbliżającą się Zagładę, przekazali do klasztoru redemptorystów w Tuchowie Torę ze swojej synagogi. Pragnęli przynajmniej ją ocalić, ale prosili, by ją zwrócić, jeśli okaże się, że synagoga zostanie kiedykolwiek odbudowana i pełnić będzie funkcje sakralne.

  Dziś dom modlitwy jest odbudowany, ale mimo, że nie służy żydowskiej wspólnocie religijnej (jest tam Ośrodek Spotkania Kultur), to Tora została w 2010 r. zwrócona i umieszczona na poczesnym miejscu.

  WIĘCEJ: Redemptoryści pomogli ocalić Torę z synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej

   

  4. Toruńska Kaplica Pamięci Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej

  photo_0002Kaplica Pamięci mieszcząca się w Świątyni pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu jest unikalnym w skali międzynarodowej pomnikiem powstałym z pragnienia oddania czci Polakom, którzy z narażeniem życia swego i swej rodziny ratowali Żydów w czasie II wojny światowej.

  Inicjatorem oraz patronem tego dzieła jest redemptorysta, ojciec Tadeusz Rydzyk, założyciel i dyrektor Radia Maryja. Kaplicę zbudowano według koncepcji inżyniera Andrzeja Ryczka – architekta, autora projektu Świątyni.

  WIĘCEJ: kaplica-pamieci.pl

  Udostępnij