• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Nagroda TOTUS TUUS dla prof. Ryszarda Peryta, oblata redemptorystów

  13 października 2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie zostały wręczone nagrody TOTUS TUUS 2018. Otrzymał ją m.in. nasz oblat – prof. Ryszard Peryt. Serdecznie gratulujemy!

  W kategorii „Promocja godności człowieka” laureatem zostało Stowarzyszenie Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej, które działa od ponad 25 lat. Realizuje jedno z najważniejszych wyzwań Kościoła – miłosierdzie wobec potrzebujących. Do tej pory swoją opieką otoczyło ponad 4200 chorych. To nie tylko opieka medyczna i psychologiczna, ale to także duchowa. Pracownicy i wolontariusze Hospicjum pomagają również rodzinom chorych w różnych problemach. To ludzie związani z Kościołem i jego nauką. Ich życie religijne nie jest obojętne w sprawowaniu opieki i nie pozostaje bez wpływu na ich motywację.

  Nagroda TOTUS TUUS 2018 za osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej trafiła do Profesora Ryszarda Peryta. Pan Ryszard Peryt to reżyser, twórca inscenizacji oper barokowych, wykładowca akademicki, dyrektor Polskiej Opery Królewskiej, oblat Zgromadzenia Redemptorystów. Jako dyrektor Polskiej Opery Królewskiej do repertuaru operowego wprowadza utwory inspirowane wiarą. Profesor Peryt jako jedyny na świecie zrealizował wszystkie dzieła sceniczne Mozarta.

  WIĘCEJ: Prof. Ryszard Peryt laureatem Dorocznej Nagrody Ministra KiDN

  WIĘCEJ: Powstała Polska Opera Królewska. Pokieruje nią prof. Ryszard Peryt, oblat redemptorystów

  Laureatem nagrody TOTUS TUUS 2018 za osiągnięcia w dziedzinie propagowania nauczania świętego Jana Pawła II został o.prof. Jarosław Kupczak. Teolog, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, wykładowca wielu zagranicznych uczelni, dyrektor krakowskiego Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II, naczelny redaktor serii „Studia nad myślą Jana Pawła II”. Popularyzator idei Karola Wojtyły i świętego Jana Pawła II. Autor wykładów, artykułów, recenzji różnego rodzaju książek dotyczących intelektualnego dziedzictwa świętego Jana Pawła II.

  Nagroda TOTUS TUUS  medialny bp. Jana Chrapka została przyznana Katolickiej Agencji Informacyjnej.  Agencja ta od 25 lat wiarygodnie informuje na temat życia Kościoła, jego stanowiska w ważnych w kwestiach społecznych, promuje jego działalność poprzez konferencje i różne spotkania dziennikarskie. Spełnia ważną rolę edukacyjną – edukując grono dziennikarzy w zakresie wiedzy o Kościele. Z serwisu Agencji korzysta 150 redakcji różnych mediów: prasy, radia, telewizji, portali internetowych.Jednym z inicjatorów powstania KAI był  patron nagrody bp Jan Chrapek.

  W tym roku została wręczona również Nagroda specjalna TOTUS TUUS 2018. Laureatką nagrody jest prof. Hanna Suchocka, polityk, prawnik, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, wykładowca uniwersytecki. Odznaczona przez papieża Jana Pawła II – Krzyżem Wielkim Orderu Piusa XII za wyjątkowe zasługi dla Kościoła katolickiego. Powołana przez Papieża Franciszka do Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich. Profesor Hanna Suchocka w swojej pracy zawsze podkreśla ogromną rolę, jaką święty Jan Paweł II odegrał w kulturze, oraz w życiu społecznym i politycznym. Zaznacza też, że dziedzictwo świętego Jana Pawła II ma szczególne znaczenie nie tylko dla wierzących.

  za: dzielo.pl; fot. dzieje.pl

  W uroczystości tej uczestniczyli m.in: nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński, biskup pomocniczy diecezji legnickiej Marek Mendyk, wieceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Selin, księża, siostry zakonne oraz stypendyści Fundacji „Dzieł Nowego Tysiąclecia”.

  Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przyznaje nagrody Totus Tuus od 2000 r. Zdobywcami tzw. katolickich nobli są ludzie, którzy oddali się służbie dobru, pięknu i prawdzie, wyciągający pomocną dłoń osobom odsuniętymi na margines społeczny czy też dzielący się ze swoimi czytelnikami, słuchaczami lub widzami słowami św. Jana Pawła II. Inni zaś pielęgnują i promują wartości chrześcijańskie, rdzeń naszej kultury i tożsamości narodowej. Niewiele nagród łączy w sobie tyle pracy, doświadczeń i wyrzeczeń poniesionych w imię miłości Boga i bliźniego.

  za: deon.pl

  Udostępnij