• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Powstała Polska Opera Królewska. Pokieruje nią prof. Ryszard Peryt, oblat redemptorystów

  Nowa państwowa instytucja kultury – Polska Opera Królewska z siedzibą w Warszawie – rozpoczyna swoją działalność 1 sierpnia 2017 roku. Na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora nowej instytucji artystycznej 31 lipca br. powołany został prof. Ryszard Peryt – reżyser, aktor, pedagog, inicjator i główny pomysłodawca Opery. Jest on także oblatem Zgromadzenia Redemptorystów. Gratulujemy!

  WIĘCEJ: Przyjdź! Marana Tha! – nowe przedstawienie naszego oblata, prof. Ryszarda Peryta

  WIĘCEJ: Komu powinna służyć sztuka? – prof. Ryszard Peryt i o. Janusz Sok CSsR

  O utworzeniu Polskiej Opery Królewskiej zdecydował wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński zarządzeniem z 25 lipca 2017 roku, na podstawie art. 8 i art. 11. ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862). Zgodnie z zarządzeniem, przedmiotem działania Polskiej Opery Królewskiej jest „upowszechnianie kultury muzycznej poprzez przygotowywanie, wystawianie, promowanie i popularyzowanie dzieł operowych, muzyki oratoryjnej, symfonicznej i kameralnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki kompozytorów polskich, zwłaszcza repertuaru dawnych mistrzów, a także przywracanie do życia muzycznego zapomnianych dziel muzyki polskiej.”

  Minister kultury i dziedzictwa narodowego, odrębnym zarządzeniem, które również wchodzi w życie 1 sierpnia br., nadał Polskiej Operze Królewskiej statut.

  Operę tworzyć będzie stały zespół artystyczny, w tym  muzycy o światowej renomie, posiadający wysokie kompetencje, ogromne doświadczenie i potencjał. Jako instytucja artystyczna mająca na celu realizację i promocję dzieł należących do wysokiej sztuki muzycznej, realizować będzie projekty artystyczne na scenach w stolicy, jak i poza nią, w tym na obszarach o ograniczonym dostępie do kultury wysokiej, zwłaszcza tam, gdzie nie ma filharmonii i teatrów operowych. Ważnym elementem jej działalności będzie  przywracanie życiu muzycznemu zapomnianych dzieł muzyki polskiej. Opera Królewska stanowić będzie również miejsce sprzyjające rozwojowi talentów absolwentów polskich uczelni muzycznych.

  Nawiązania do polskiej opery z XVIII i XIX w.

  Swoimi działaniami Polska Opera Królewska chce nawiązywać do dorobku i tradycji kulturalnej osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej, rozwijającej się dzięki wyjątkowemu mecenatowi.

  Pierwszą stale działającą sceną operową w Europie i na świecie była opera warszawska czasów władysławowskich. Największy rozkwit polskiej opery związany jest jednak z panowaniem Stanisława Augusta Poniatowskiego. Spektakle operowe i inne dzieła muzyczne, szczególnie z okresu XVIII i XIX w., cieszą się na świecie niesłabnącym powodzeniem. Istnieje potrzeba poszerzenia oferty kulturalnej dla mniejszych miejscowości, poprzez utworzenie instytucji, która będzie pełnić także funkcję „w drodze”, docierając z odpowiednio przygotowanymi przedstawieniami do mniejszych miast w całym kraju, zapewniając ich mieszkańcom dostęp do spektakli muzycznych na wysokim poziomie artystycznym.

  Bogata i wartościowa twórczość operowa i liryka wokalna polskich kompozytorów XVIII i XIX w. takich jak Stanisław Moniuszko, Maciej Kamieński, Jan Stefani, Karol Kurpiński i inni, jest praktycznie zapomniana. Istnieje konieczność stałego instytucjonalnego zapewnienia obecności i promocji tej twórczości tak w kraju, jak za granicą, jako ważny element budowania tożsamości narodowej i promocji polskiego dorobku kulturalnego.

  Polską Operą Królewską pokieruje prof. Ryszard Peryt

  Na pełniącego obowiązki dyrektora tej niezwykle ważnej dla polskiego życia kulturalnego nowej instytucji artystycznej został powołany prof. Ryszard Peryt – aktor, reżyser, doktor sztuki teatru, profesor Akademii Teatralnej w Warszawie. Urodził się w Zielonej Górze w 1947 roku. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie – w 1970 r. ukończył Wydział Aktorski, w 1979 r. – Wydział Reżyserii. Współzałożyciel Puławskiego Studia Teatralnego (1970 – 1973), a po jego likwidacji – jego warszawskiej kontynuacji – Studia Teatralnego Stołecznej Estrady.

  Za dyrekcji Erwina Axera był aktorem Teatru Współczesnego (1976-1979), następnie reżyserem Teatru Narodowego (za dyrekcji Adama Hanuszkiewicza). Po ogłoszeniu stanu wojennego zajął się reżyserią oper. Był głównym reżyserem Teatru Wielkiego w Poznaniu za dyrekcji Mieczysława Dondajewskiego, a także Teatru Wielkiego w Łodzi za dyrekcji Sławomira Pietrasa. W 1996 r. został powołany przez Ministra Kultury i Sztuki Kazimierza Dejmka na stanowisko dyrektora artystycznego Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie (w 1997 r. złożył dymisję).

  W Warszawskiej Operze Kameralnej pracował od roku 1986 do roku 2004.  Za czasów dyrekcji Stefana Sutkowskiego, wspólnie ze scenografem Andrzejem Sadowskim – zrealizował wiele przedstawień oper barokowych, klasycznych i współczesnych.

  Wielokrotnie reżyserował poza granicami Polski – dzieła Mozarta: w Austrii, Niemczech, Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Szwajcarii, Włoszech, Francji, Szwecji, Danii, Norwegii, Egipcie, Turcji, Libanie, Japonii, Emiratach Arabskich; Verdiego – w Korei Płd., Hiszpanii, Niemczech, Anglii; przedstawienie Mesjasza Haendla wespół z Sir Yehudi Menuhinem na Wszechświatowy Festiwal Kolumba (1994) dla m.in. Accademia Santa Cecylia w Rzymie, Bayreuth Festiwal oraz EXPO Festiwal w Sewilli; Brittena The Rape of Lucretia dla Madlenianum w Belgradzie; Berlioza Romeo i Julia dla Teatro la Fenicew Wenecji (1997). Inscenizował także dzieła spoza repertuaru operowego, takie jak: Vespere Monteverdiego, RequiemVerdiego, Mesjasz Haendla, Joannę d’ Arc Honeggera, Stabat Mater Szymanowskiego, Quo Vadis Nowowiejskiego, Requiem Polskie Pendereckiego, Symfonię Tysiąca Mahlera.

  Prof. Ryszard Peryt, jako jedyny reżyser na świecie, zrealizował wszystkie dzieła sceniczne Mozarta i Monteverdiego. Od 2007 r. jest wykładowcą akademickim. W 2009 r. założył w Akademii Teatralnej w Warszawie Instytut Opery.

  za: mkdin.gov.pl; fot. Danuta Matloch

  Udostępnij