• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  „Musimy siać” – księga pamiątkowa ku czci o. dr. hab. Gerarda Siwka CSsR

  Ukazała się księga pamiątkowa „Musimy siać” ku czci o. dr hab. homiletyki Gerarda Siwka CSsR, prof. UPJPII, rekolekcjonisty i misjonarza, który położył wielkie zasługi w rozwoju systemu misji ludowych redemptorystów oraz homiletyki w Polsce.

  musimy-siac-ksiazka-pamiatkowa-o-ogsiwku-okladka-smallPublikacja składa się z dwóch części. W pierwszej swoje teksty zamie­ścili ludzie, którzy o. Gerarda Siwka znali i cenili. To członkowie Zgromadzenia Redemptorystów oraz księża, z którymi współpracował, których też pro­wadził drogami nauki. W drugiej zawarta została bibliografia jego dokonań naukowych, a także osobiste wspomnienia z prac rekolekcyjnych. Księgę przygotował o. dr hab. Mirosław Pawliszyn CSsR, a wydało Wydawnictwo Redemptorystów Homo Dei.

  Minął już ponad rok od śmierci o. Gerarda Siwka – zmarł 28 kwietnia 2015 r. Ten Profesor  Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, misjonarz, duszpasterz, katecheta, długoletni prefekt Tirocinium Pastoralnego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów oraz wykładowca w Studium Homiletycznym Instytutu Liturgicznego UPJPII w Krakowie i w WSD Redemptorystów w Tuchowie był także redaktorem serii wydawniczej „Redemptoris Missio”, autorem wielu publikacji książkowych i artykułów w kwartalniku „Homo Dei” i „Współczesnej Ambonie”. Jego dorobek twórczy wykorzystywany jest na zajęciach z homiletyki w wielu seminariach duchownych w Polsce.

  O. Gerard Siwek był wykładowcą wielu pokoleń redemptorystów. Przedmiot jego naukowych pasji i pracy dydaktycznej to samo centrum charyzmatu uczniów św. Alfonsa – powołanych, by głosić ubogim dobrą nowinę o Odkupieniu.

  Ze wstępu o. Michaela Brehla CSsR, Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela:

  O. Gerard Siwek  spędził prawie sześćdziesiąt lat jako redemptorysta misjonarz, głosząc Ewangelię swoimi kazaniami, naukami i poprzez przykład życia. Większość z tych lat poświęcił na badania naukowe nad homiletyką i ka­znodziejstwem, a zwłaszcza na przekazywanie owoców tej pracy kapła­nom zaangażowanym w przepowiadanie w ramach zwyczajnej posługi pasterskiej oraz na dostarczanie inspiracji misjonarzom poświęcającym się nadzwyczajnemu przepowiadaniu słowa Bożego w postaci misji parafialnych, renowacji i rekolekcji.

  Jego spuścizna będzie kontynuowana dzięki przedsięwzięciom, jakie zapoczątkował i prowadził (zwłaszcza serię wydawniczą „Redemptoris Missio”), dzięki jego książkom i konferencjom, dzięki instytutowi homi­letycznemu, który założył, oraz żywemu świadectwu tak wielu redem­ptorystów, innych zakonników i kapłanów, których służba przepowia­dania Ewangelii została zainspirowana i ukształtowana jego apostolską gorliwością. Ta spuścizna już sama w sobie wystarczyłaby, aby zapewnić mu hono­rowe miejsce między sługami Ewangelii w Polsce. Byłoby jednak wielką niesprawiedliwością nie pamiętać o licznych misjach parafialnych, jakie przeprowadził, i o niezliczonych zwykłych chrześcijanach, których ob­darzył dotykiem miłosierdzia i odkupienia ofiarowanego przez Jezusa Chrystusa wszystkim ludziom.

  Słuchając opinii i wspomnień ludzi z różnych środowisk o naszym Współbracie – a słyszymy ich tak wiele – jesteśmy jeszcze bardziej przekonani, że mieliśmy w naszych sze­regach człowieka myślącego nietuzinkowo i odważnie; człowieka wiary, który nie bał się szukać prawdy, i człowieka nauki, który potrafił zacho­wać pokorę intelektu. Dostrzegamy, że jego życie było ważne, ciekawe, potrzebne i spełnione.

  red.

  O rekolekcjach w internecie – rozmowa z o. dr hab. Gerardem Siwkiem CSsR przeprowadzona przez o. dr. Mirosław Chmielewskiego CSsR, 29 marca 2011 r.

   

  Dłuższy życiorys

  O. Gerard Siwek CSsR urodził się 31 grudnia 1938 r. w miejscowości Joniny k. Ryglic (diec. tarnowska), pierwszą profesję zakonną w Zgromadzeniu Redemptorystów złożył 15 sierpnia 1955 r., święcenia kapłańskie przyjął 1 lipca 1962 r.

  Po odbyciu tirocinium misyjno-pastoralnego w Toruniu (1963-1964) pracował jako misjonarz i rekolekcjonista we Wrocławiu (1964-1965), Szczecinku (1965-1967), Krakowie (1967-1969) i Toruniu (1969-1970). W 1970 r. rozpoczął studia teologiczne z zakresu homiletyki w ATK (obecnie UKSW) w Warszawie, uzyskując w 1982 r. stopień doktora teologii na podstawie rozprawy Założenia teologiczne misji parafialnych Ojców Redemptorystów w Polsce. Habilitował się w 2000 r. na PAT w Krakowie na podstawie rozprawy Misje ludowe w teorii i praktyce Kościoła.

  siwek-gerard-cssr-1W latach 1973-1988 kierował tirocinium pastoralnym przygotowującym redemptorystów do prowadzenia misji ludowych i rekolekcji parafialnych oraz prowadził kursy z tej dziedziny dla członków innych zgromadzeń zakonnych. Pełnił też funkcję radnego zarządu Prowincji Warszawskiej Redemptorystów (1975-1978), wikariusza Prowincjała (1981-1984) oraz przełożonego domu zakonnego w Krakowie (1984-1987).

  Był współzałożycielem, a w latach 1988-1990 kierownikiem Studium Homiletycznego w Instytucie Liturgicznym PAT w Krakowie oraz współtwórcą i redaktorem naczelnym serii wydawniczej „Redemptoris Missio” (1991-2001), a także członkiem redakcji „Przeglądu Pastoralno-Homiletycznego” (1999-2001). Od 1987 r. wykładał homiletykę na PAT w Krakowie. Od 1990 r. aż do śmierci był wykładowcą homiletyki w WSD Redemptorystów w Tuchowie, a od 2001 r. adiunktem w Katedrze Komunikacji Religijnej PAT w Krakowie. Od 2003 r. był członkiem Rady Programowej kwartalnika „Homo Dei” oraz pełnił funkcję eksperta homiletycznego serii pomocy homiletycznych Homilie i kazania na każdy dzień. „Duc in altum”. Od 2005 r. był członkiem Rady Naukowej „Studiów Pastoralnych”, Rocznika Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

  Systematycznie publikował homilie i artykuły w kwartalniku teologiczno-pastoralnym „Homo Dei” i różnych periodykach homiletycznych, m.in.: „Materiały homiletyczne”, „Biblioteka Kaznodziejska”, „Współczesna Ambona”. Wydał kilkanaście książek i opublikował w sumie ponad 400 artykułów, recenzji i homilii. W 2014 r. w Wydawnictwie Homo Dei ukazała się jego książka „Osobowość kaznodziei dzisiaj. Rozważania nieobojętne” oraz modlitewnik „Do Boga ze świętym. Nabożeństwo do świętego Klemensa Hofbauera CSsR”. Jego ostatnia książka „Ziarnem jest słowo Boże. Homilie kerygmatyczne na niedziele, uroczystości i święta. Lata A, B, C” ukazała się w wydawnictwie „Jedność” w kwietniu 2015 roku – na dwa tygodnie przed śmiercią.

   

   

   

  Udostępnij