• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Lublin: kolejni absolwenci Tirocinium Pastoralnego i nowy oblat Zgromadzenia Redemptorystów

  12 czerwca 2023 r. w domu zakonnym redemptorystów w Lublinie był dniem szczególnym z trzech powodów. Dwóch redemptorystów kończąc swoją formację w Tirocinium Pastoralnym otrzymało z rąk o. Dariusza Paszyńskiego CSsR, przełożonego Prowincji, krzyż misyjny oraz błogosławieństwo. Do grona oblatów Zgromadzenia Redemptorystów został także przyjęty ks. kan. Marian Bartnik, a urząd przełożonego domu objął o. Wiesław Bajor CSsR.

  Ojcowie Dymitr Łabkow CSsR i Marek Krzyżkowski CSsR przez ostatnie 2 lata przygotowywali się do posługi misjonarza-redemptorysty poprzez intensywne studium oraz praktykę duszpasterską i rekolekcyjną. Teraz, po ukończeniu Tirocinium Pastoralnego, z nowym zapałem i z mocą Ducha Świętego podejmą nowe misyjne i rekolekcyjne wyzwania w ramach Prowincji Warszawskiej Redemptorystów.

  Podczas homilii o. prowincjał, zwracając się do nowych misjonarzy, mówił m. in. o fundamentach bycia misjonarzem. Podkreślił, że wzorem każdego misjonarza jest sam Jezus Chrystus, który uczy, że głoszenie Słowa Bożego opiera się przede wszystkim na wyparciu się swojego „ja”, modlitwie i gotowości do cierpienia. Kaznodzieja sparafrazował wezwanie Jezusa „Paś owce moje”, jako gotowość do poświęceń – Bądź gotowy, aby cierpieć za owce moje”.

  Po homilii odbyła się kanoniczna instalacja nowego przełożonego wspólnoty zakonnej w Lublinie. Został nim o. Wiesław Bajor CssR. Zgodnie z wymogami prawa kanonicznego nominat złożył publicznie wyznanie wiary oraz przysięgę posłuszeństwa Kościołowi.

  Trzecim wydarzeniem podczas liturgii było włączenie do grona oblatów Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela ks. kanonika Mariana Bartnika. Tytuł oblata Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela został nadany przez rzełożonego generalnego Redemptorystów o. Rogeria Gomesa CSsR na prośbę wspólnoty redemptorystów w Lublinie. Nowy oblat otrzymał pamiątkowy dyplom, modlitewnik i krzyżyk redemporystowski. Poprzez przyjęcie do grona oblatów ks. Marian Bartnik, został objęty szczególną modlitwą współbraci i włączony w dobra duchowe Zgromadzenia nabyte przez modlitwy i dzieła apostolskie.

  Ks. Marian Bartnik jest  diecezjalnym egzorcystą. Przez wiele lat był proboszczem parafii św. Floriana w Krężnicy Jarej. W tym czasie wspierał na różne sposoby i okazywał swoją przyjaźń i życzliwość redemptorystom z Lublina, którzy w krężnickiej parafii głosili rekolekcje oraz zaangażowali się w pracę duszpasterską. Swoją duchowością przyczynił się przez to do wzrostu duchowego ojców odbywających formację pastoralną w Tirocinium.

  o. Łukasz Baran CSsR; fot.: o. Mirosław Chmielewski CSsR, Lublin

   

   

  Udostępnij