• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Rok Świętego Klemensa Hofbauera, Jubileusz 200-lecia śmierci
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Konferencja Redemptorystów Europy o realizacji planu restrukturyzacji

  Doroczne Zgromadzenie Konferencji Europy odbyło się  Pierwotnie planowano, że doroczne  spotkanie przedstawicieli europejskich prowincji redemptorystów odbędzie się w Albanii, aby dać możliwość lepszego poznania naszej misji w tym kraju, a także sytuacji społeczeństwa i Kościoła w jednym z najbiedniejszych krajów Europy. Z powodu pandemii Covid-19 nie udało się tego zrealizować, a spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji w Rzymie w dniach 5-8 października 2020 r.

  Głównymi punktami spotkania były informacje i konsultacje dotyczące realizacji planu apostolskiego i restrukturyzacji w Europie. Rok temu ten plan z priorytetami misyjnymi i apostolskimi został zatwierdzony. Moderatorzy trzech grup roboczych z Europy Południowej, Północnej i Wschodniej poinformowali o postępach w procesie wdrażania. Ponadto przedstawiono relacje ze wspólnych projektów duszpasterskich redemptorystów w Europie: misji w Albanii, projektu gościny pielgrzymów na drodze do Santiago de Compostela w Hiszpanii, plany europejskiego spotkania Duszpasterstwa Młodzieży Redemptorystów oraz misję na Litwie. Dodatkowo przedstawiono także raport o formacji.

  W relacjach, a także w wymianie zdań na temat sytuacji w poszczególnych prowincjach, uwidoczniło się jak poważnie nasza praca duszpasterska została ograniczona przez pandemię.  Kilka zaplanowanych spotkań międzynarodowych w różnych dziedzinach naszej posługi nie odbyło się. Pojawiły się również nowe inicjatywy, np warsztaty on-line prowadzony przez grupę roboczą ds. współpracy w misji (rozpocznie się w październiku i potrwa kilka miesięcy). Nowe dyrektorium na temat tejże współpracy zostało wprowadzone ad experimentum przez Zarząd Generalny kilka miesięcy temu, a warsztaty przyczynią się do jego upowszechnienia w Europie.

  Papież Franciszek wniósł szczególny wkład w Zgromadzenie Konferencji Redemptorystów w Europie. Jego najnowszą encyklikę „Fratelli tutti” zaprezentował o. Andrzej Wodka CSsR (zaledwie trzy dni po jej publikacji) – to refleksje, które z pewnością będą nadal inspirować.

  Oczywiście wideokonferencja ma swoje ograniczenia, a wielu jej uczestników nie miało szansy na osobiste spotkania i rozmowy, które inaczej odbywałyby się zgodnie z regułami naszego corocznego spotkania. Uczestnicy wyraźnie jednak docenili utrzymawanie kontaktu ze sobą.

  o. Johannes Römelt CSsR, Rzym, Koordynator Konferencji Redemptorystów Europy

  za: cssr.news

  Udostępnij