• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Rok Świętego Klemensa Hofbauera, Jubileusz 200-lecia śmierci
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Kolejny numer biuletynu „Apostoł Polski”

  Ukazał się nowy numer biuletynu sprawy beatyfikacji redemptorysty, Sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego „Apostoł Polski”. Zachęcamy do lektury i modlitwy o jego beatyfikację!

  WIĘCEJ: O. Bernard Łubieński od dziś Czcigodnym Sługą Bożym!

  Kościół pragnie nam przypomnieć, że jako ludzie wierzący w Chrystusa mamy być nie tylko Jego uczniami, którzy Go słuchają i naśladują, ale też misjonarzami, świadkami Jego miłości w dzisiejszym świecie. Chrystus, rozpoczynając swoje nauczanie, odniósł do siebie i swego posłannictwa słowa z księgi proroka Izajasza: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę (Łk 4, 18). Te słowa odnoszą się również i do nas. Także nas Duch Święty namaszcza i posyła, abyśmy szli i głosili dobrą nowinę ubogim, opatrywali rany serc złamanych, więźniom głosili wolność, a niewidomym przejrzenie, abyśmy uciśnionych odsyłali wolnymi i ogłaszali rok łaski od Pana.

  Te słowa z proroka Izajasza, które jednocześnie są głęboko wpisane w posłannictwo Zgromadzenia Redemptorystów, starał się również realizować w swoim życiu Czcigodny Sługa Boży o. Bernard Łubieński. Świadectwem tego są też artykuły zamieszczone w obecnym numerze Apostoła Polski, zwłaszcza Jego relacja na temat początków pracy redemptorystów w Wielkopolsce czy artykuł Jerzego Górskiego, ukazujący Jego posługę misyjną.

  Byśmy mogli lepiej poznać duchowość o. Bernarda, kontynuujemy również prezentację wyboru Jego myśli na różne tematy. Jak zwykle, tak i w tym numerze, zamieszczamy kolejne prośby i podziękowania za otrzymane łaski za wstawiennictwem naszego Sługi Bożego.

  Niech czas zbliżającego się Wielkiego Postu będzie i dla nas czasem, w którym nie tylko będziemy stawali się jeszcze bardziej uczniami Chrystusa poprzez udział w nabożeństwach wielkopostnych i rekolekcjach oraz osobiste nawrócenie, ale także czasem głoszenia przez nas dobrej nowiny tym, którzy jej dzisiaj najbardziej potrzebują.

  Niech Chrystus Zmartwychwstały, po tak przeżytym Wielkim Poście, pomoże nam w pełni doświadczyć swojego pokoju i radości.

  Czasopismo zostało wydrukowane przez: Poligrafię Redemptorystów w Tuchowie

  o. Sławomir  Pawłowicz CSsR, Wicepostulator Beatyfikacji Sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego

  ul. Wysoka 1, 33 – 170 Tuchów lub e-mail: o.bernard@cssr.pl

  WIĘCEJ: Starsze numery biuletynu „Apostoł Polski”

  Udostępnij