• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Rok Świętego Klemensa Hofbauera, Jubileusz 200-lecia śmierci
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Homo Dei: Udział redemptorystów polskich w odrodzeniu Kościoła rzymskokatolickiego na Białorusi [NOWOŚĆ]

  Rozpad Związku Radzieckiego i odzyskanie niepodległości przez republiki, a wcześniej jeszcze pierestrojka, dały m.in. impuls do odrodzenia się Kościoła katolickiego na Białorusi, prześladowanego przez niemal 70 lat. Wzięli w nim udział liczni kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz świeccy z Polski, ewangelizując wychowane bez Boga dwa pokolenia Białorusinów i odbudowując zniszczone struktury białoruskiego Kościoła. Wielkie zasługi na tym polu położyli polscy redemptoryści.

  WIĘCEJ: Strona i sklep intermetowy Wydawnictwa Homo Dei

  Zostali jako pierwsi zaangażowani, już we wrześniu 1989 roku, przez bpa Tadeusza Kondrusiewicza, administratora apostolskiego Mińska, do dzieła nowej ewangelizacji poprzez misje i rekolekcje, a od 1990 także poprzez duszpasterstwo parafialne.

  Do „szczególnie zaniedbanych duchowo” należały dzieci i młodzież z Białorusi, do których wyszli z Dobrą Nowiną młodzi redemptoryści, seminarzyści i młody laikat katolicki, zorganizowani w Zespół Misyjny „Wschód”.

  Dziełu tych wszystkich ofiarnych misjonarzy i ewangelizatorów w ciągu 25 lat istnienia odrodzonego Kościoła białoruskiego poświęcona jest niniejsza książka wydana przez Homo Dei.

  Marian Brudzisz CSsR – ur. w 1930 roku, gimnazjum na tajnych kompletach, w Bieczu i Krakowie; pierwsza profesja zakonna w Zgromadzeniu Redemptorystów w 1948, święcenia kapłańskie w 1955; studia na KUL 1956-1960, doktorat w zakresie historii Kościoła w 1968.

  W latach 1968-1987 nauczał w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie, brał też udział w tajnej formacji kleru w Czechosłowacji; w latach 1987-2002 pracował w Rzymie: od 1987 w Archiwum Generalnym Zgromadzenia Redemptorystów, zaś od 1989 jako dyrektor Biblioteki Akademii Teologii Moralnej, którą zmodernizował i rozbudował.

  Po powrocie do kraju w 2002 kontynuował współpracę z Instytutem Historycznym CSsR oraz podjął współpracę z Ośrodkiem Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL. Przeprowadził też restaurację archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji i sporządził jego inwentarz.

  Dorobek naukowy autora liczy ponad 125 pozycji: cztery książki, liczne studia i artykuły w kilku językach, głównie o redemptorystach i o duszpasterstwie polonijnym. Owocem tej pracy była m.in. nagroda naukowa im. Ireny i Franciszka Skowyrów (2016).

  WIĘCEJ: O. dr Marian Brudzisz CSsR laureatem Nagrody Naukowej im. Ireny i Franciszka Skowyrów

  Udostępnij