• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Charyzmat i duchowość
  Pomoc Ukrainie
 • Menu

  For World: międzyprowincjalna misja w Albanii

  W cyklu „For World”  – w serii „Rodzinna misja” – przenosimy się do misyjnego dzieła naszego zgromadzenia w Albanii, w kraju w którym jeszcze do niedawna zakazana była wszelka religia. Możemy zobaczyć jak nasi współbracia – obecnie o. Andrzej Michoń CSsR z Polski i o. Laureano del Otero Sevillano CSsR z Hiszpanii –  głoszą Chrystusa tym, którzy nigdy o nim nie słyszeli. 

  Panuje zima w sercach ludzi, ale również i w sercu Europy. Święty Klemens zapraszał nas, by głosić Ewangelię ciągle na nowo. Wyzwaniem, któremu musimy stawić czoła jest precyzyjne odnalezienie nowych form, nowych miejsc i nowych sposobów przepowiadania, żeby dotrzeć do serc ludzi i aby zapanowała w nich na nowo wiosna.

  Wiosna to Zmartwychwstanie i Pascha. Znajduję się w mieście Bilisht we wschodniej Albanii, zastanawiając się z tutejszymi misjonarzami: Jak możemy na nowo wychodzić i spotykać serca ludzkie? Jak możemy na nowo głosić im Chrystusa i być świadkami Odkupiciela w tym poranionym świecie?

  Całość na stronie: www.forworld.redemptor.pl

  Udostępnij