• Śpiewnik Redemptorystów
  Rok Świętego Gerarda Majelli
  Portal Kaznodziejski
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Bardo: zabytkowe ambona i ołtarz główny odzyskują piękno

  Zazwyczaj koniec roku kalendarzowego jest związany z komisyjnymi odbiorami prac konserwatorskich prowadzonych w ramach dotacji ministerialnych i samorządowych. Tak też było w tym roku w bazylice bardzkiej. W listopadzie i grudniu 2018 r. zebrały się w niej dwie komisje pod kierunkiem kierownik wałbrzyskiego oddziału Wojewódzkiego Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków. Dokonały one odbioru prac restauratorsko-konserwatorskich prowadzanych przy ambonie i ołtarzu głównym.

  Przy barokowej, bogato zdobionej, bardzkiej ambonie, która jest drugim najstarszym elementem wyposażenia bazyliki, pochodzącym z 1698 roku, prace restauratorskie trwają od 2014 roku. Tegoroczny, IV etap tych prac okazał się najobszerniejszy z dotychczasowych. Stało się to, dzięki dotacji, którą parafia uzyskała od Wojewody Dolnośląskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. Dzięki temu zostały wykonane prace, które wraz z poprzednimi doprowadziły do odrestaurowania ambony w 95%. Już teraz zachwyca ona swym pięknem i ponownie wykorzystywana jest przez kaznodziejów.

  Ciekawostką jest to, że we wnętrzu baldachimu ambony odnaleziono herb biskupów wrocławskich. W literaturze poświęconej bardzkiej ambonie mówiło się o jego istnieniu oraz o tym, że zaginął on w niewyjaśnionych okolicznościach. Można przypuszczać, że stało się to po roku 1810. We wnętrzu baldachimu znajdował się również krzyż patriarchalny (z trzema poprzecznymi belkami) będący elementem wyposażenia figurki Grzegorza Wielkiego – jednego z czterech doktorów Kościoła, których rzeźby zdobią baldachim bardzkiej ambony.

  WIĘCEJ: Odrestaurowana gondola zabytkowej bardzkiej ambony

  Główny ołtarz bazyliki bardzkiej odrestaurowywany jest od 2015 roku. W pierwszym etapie poddana została konserwacji tzw. zachowawczej figurka Najświętszej Maryi Panny – Strażniczki Wiary Świętej. Przy tej okazji zrobione zostały badania dendrologiczne oraz pomiaru wieku drewna metodą izotopową C14. Te ostanie przyniosły rewelacyjne wyniki, które potwierdziły, że drewno lipowe, z którego zrobiona jest figurka zostało ścięte w roku 1011 z granicą błędu pomiar wynoszącą plus, minus 26 lat. Bez popełnienia większej pomyłki możemy szacować, że bardzka figurka powstała na przełomie X i XI wieku. To zaś sprawia, że jest ona najstarszą, drewnianą figurką Matki Bożej jaką posiadamy w Polsce.

  WIĘCEJ: Bardo: figurka Matki Bożej najstarszą w Polsce – pochodzi z 1011 r.!

  WIĘCEJ: Trwa restauracja barokowego ołtarza w bazylice w Bardzie

  W ramach kolejnych etapów prac konserwatorsko-restauratorskich tj. II i III etapu została odrestaurowana dolna część bardzkiego ołtarza zwana też „tabernakulum”. Podczas tych prac okazało się, że pod częściową marmoryzacją elementów ołtarza znajdują się srebrzenia. Konserwator zabytków zdecydowała wraz z komisją, że zostaną one przywrócone. W ten sposób bardzki ołtarz odzyskał dawny blaski i teraz lśni on złotem i srebrem. O celowości podjęcia prac przy ołtarzu świadczy jeden drobny epizod. Podczas demontowania rzeźby kuli ziemskiej z krzyżem, która zwieńcza górną część ołtarza, gdy konserwator dotknął ją, to okazało się, że została mu ona w dłoniach. Ponieważ drewniany czop, którym była ona zamontowana do ołtarza został doszczętnie zniszczony przez drewnojady. Aż strach pomyśleć, co by się stało, gdyby spadał ona na dół.

  Wszelkie prace, które zostały podjęte przy bardzkiej ambonie i ołtarzu głównym bazyliki mogły być prowadzone dzięki dotacjom, które parafia w Bardzie uzyskała od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Dolnośląskiego, Urzędu miasta i Gminy w Bardzie, Lasów Państwowych oraz prywatnych sponsorów i darczyńców. Łącznie w minionym trzechleciu na prace konserwatorskie przy w bazylice wydano prawie 700 tys. złotych Wszystkim darczyńcom składam serdeczne podziękowanie i życzenia Bożego błogosławieństwa. Zapraszam również do Barda, aby piękno naszej bazyliki móc podziwiać na miejscu, ponieważ zdjęcia nie są wstanie oddać uroku misteryjnego piękna bardzkich zabytków.

  o. Mirosław Grakowicz CSsR, Bardo

   

  Udostępnij