• Portal Kaznodziejski
  Rok Świętego Klemensa Hofbauera, Jubileusz 200-lecia śmierci
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Ameryka Łacińska i Karaiby: nowe wino w nowe bukłaki

  Konferencja Redemptorystów Ameryki Łacińskiej i Karaibów na zebraniu w Trinidade w Goias w Brazylii 15 sierpnia 2018 r. zaproponowała nową strukturę jednostek zgromadzenia w regionie. Dwie spośród dotychczasowych jednostek – Wiceprowincje Bahia (Brazylia) i Resistencia (Argentyna) zostały założone przez polskich redemptorystów i należą do Prowincji Warszawskiej. Prezentujemy owoce spotkania na naszej stronie, mając także świadomość, że podobne spotkanie dla Europy odbędzie się w październiku br. w Bratysławie i w 2019 r. zostaną w całym Zgromadzeniu podjęte decyzje o konkretnych zewnętrznych kształtach jego restrukturyzacji.

  „Odnowa, która porusza i zmienia serce, ale nie jest zdolna poruszyć i zmienić także struktur, nie prowadzi do rzeczywistej i trwałej zmiany. (…) Wymaga ona takiego otwarcia umysłowego, aby wyobrazić sobie sposoby profetycznej i charyzmatycznej sequeli [pójścia za Chrystusem], przeżywanej w odpowiednich schematach, dotąd, być może, nieznanych” – to słowa z dokumentu „Nowe wino w nowe bukłaki” przedstawionego przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego (n. 3), które stały się mottem spotkania Konferencji w Brazylii.

  Bazując na kryteriach przedstawionych przez XXV Kapitułę Generalną w 2016 r. i zgodnie z planem działania Zarządu Generalnego, odpowiednia komisja konferencji zaproponowała trzy wersje restrukturyzacji jednostek, biorąc pod uwagę różnice geograficzne, językowe i kulturowe w regionie.

  Ostatecznie przegłosowano następujący układ, przy 51 głosach za i 2 wstrzymujących się.

  – Porto Alegre, Campo Grande, Resistencia, Paragwaj, Buenos Aires i Chile (włącznie z Urugwajem);

  – Bolivia, Perú Norte, Perú Sur i Quito;

  – São Paulo, Rio de Janeiro i Bahia;

  – Goiás, Fortaleza, Recife – Belém i  Macapá;

  – Manaus, Wenezuela i  Kolumbia (włącznie z Surinamem);

  – Ameryka Środkowa, San Juan i Haití (włącznie z Kubą);

  – Meksyk i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

  Zebranie Ogólne Konferencji przyjęło dodatkowo dyrektorium współpracy redemptorystów ze świeckimi w tym regionie świata. Podjęło także następujące decyzje.

  1. W trakcie procesu łączenia jednostek, bez konsultacji z Koordynatorem Konferencji i jego Radą, nie będą zakładane nowe placówki, ani zaciągane zobowiązania duszpasterskie i finansowe, które mogłyby narazić projekt na ryzyko;
  2. Zebranie Konferencji zaproponowało 8 priorytetów misyjnych, zaś każda jednostka w czasie swoich kapituł lub zebrań wybierze na następne 4 lata przynajmniej trzy spośród nich, zgodnie z miejscowymi warunkami;
  3. W pierwszym roku każdego czterolecia jednostki konferencji będę przedstawiały plan pracy misyjno-duszpasterskiej zgodny z planem apostolskim konferencji. Plan taki zostanie przesłany do Koordynatora Konferencji i Rady Generalnej Zgromadzenia do akceptacji.
  4. Zebranie Ogólne zatwierdziło trzy nowicjaty konferencji z możliwością rozszerzenia ich zgodnie z liczbą nowicjuszy. W roku 2019 sprawa ta zostanie przygotowana, a w 2020 r. wprowadzona w życie. Nowicjusze mają się uczyć j. hiszpańskiego i portugalskiego.

  Ponadto konferencja tak zmodyfikowała nr 37 swojego statutu, aby brat zakonny mógł być członkiem jej rady.

  Po propozycjach zmian dokonanych przez Zebranie Ogólne Konferencji tekst został zwrócony do przygotowującej je komisji ds. planu apostolskiego i restrukturyzacji, która opracuje je całościowo i roześle do zebrań i kapituł poszczególnych jednostek. Rezultaty zostaną zebrane w jeden dokument, który zostanie ostatecznie przedstawiony do zatwierdzenia przez Zebranie Konferencji i Zarząd Generalny w 2019 r.

  Plan ten zawiera szczegółowe kroki, które zostaną podjęte w okresie przejściowym, aby utworzyć nowe jednostki w 2022 r. Bardzo ważny jest także proces wewnętrznej restrukturyzacji jednostek i wypracowanie nowego prawa.

  Ten sam Duch, który spoczął na Jezusie i który zainspirował św. Alfonsa do założenia Zgromadzenia Redemptorystów, wzbudza odwagę i misjonarską gorliwość w wielu Współbraciach, by pójść do zranionego świata. Ten sam Duch oświecał nas w tych dniach i będzie nam towarzyszył, byśmy mogli odpowiedzieć z kreatywną wiernością jako świadkowie Odkupiciela z odnowionymi sercami, umysłami i strukturami dla misji.

  Niech Jezus, Najświętszy Odkupiciel, Matka Nieustającej Pomocy, św. Alfons, nasi błogosławieni i godni czci męczennicy oraz bł. Maria Celeste Crostarosa, wspierają nas w dalekiej żegludze i zarzucaniu sieci w posłuszeństwie Słowu Pana. (…).

  o. Rogério Gomes CSsR, Radny Generalny/ oprac. red.

  za: cssr.news

  Udostępnij