• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  150-lecie ogłoszenia św. Alfonsa Liguori doktorem Kościoła
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Afryka wciąż czeka na solidarność

  XXIV i XXV Kapituła Generalna Zgromadzenia Redemptorystów zdecydowały, że Konferencja Redemptorystów Afryki i Madagaskaru (COREAM) została uznana jako priorytet Zgromadzenia. Na spotkaniu wiosennym, które odbyło się online 22 kwietnia 2021 r. , Komisja Generalna Afryki i Madagaskaru zadała kilka pytań przełożonym prowincji redemptorystów, wiceprowincji i misji należących do tej Konferencji, aby przeanalizować obecną sytuację.

  „Afryka i Madagaskar to priorytet Zgromadzenia” – jak to rozumiesz? Odnosi się wrażenie, że decyzja o tym, by Konferencja Afryki i Madagaskaru była priorytetem Zgromadzenia, nie została jeszcze skonkretyzowana. To jeszcze nie stało się rzeczywistością. Dlatego oczekuje się, że należy zrobić coś więcej, ponieważ jest to sprawa pilna.

  Oczekuje się szerszego wsparcia ludzkiego i finansowego ze strony Zgromadzenia dla COREAM. Istnieje również potrzeba solidarności pomiędzy jednostkami, z których składa się COREAM. By wypełnić ten priorytet, solidarność musi rozpocząć się w ramach COREAM – np. musimy żyć solidarnością personalną, we wspólnej misji i dzielić koszty wspólnej formacji.

  W jaki sposób COREAM może być priorytetem dla Zgromadzenia Redemptorystów? Doceniamy decyzje dwóch ostatnich Kapituł Generalnych dotyczące Afryki i Madagaskaru jako priorytetu całego Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Jesteśmy wdzięczni za stworzenie Funduszu dla Afryki i Madagaskaru oraz za wspaniałą pracę Kkwestora. Uznajemy, że jednym z ważnych sposobów skonkretyzowania tej decyzji COREAM jako priorytetu Zgromadzenia jest wsparcie Funduszu na rzecz Afryki i Madagaskaru, który powinien być w stanie utrzymać wspólną formację i wspólną misję w COREAM.

  WIĘCEJ: Tuchów: sukces X Misyjnego Jarmarku z Aniołami na rzecz Burkina Faso

  WIĘCEJ: Burkina Faso: o. Marek Marszałek CSsR o budowie kościoła

  Poza tym zaproponowano inne sposoby skonkretyzowania uznania COREAM jako priorytetu Zgromadzenia: pomoc w tworzeniu struktur – wspólnych domy formacji, podtrzymywanie formacji na wszystkich poziomach; wspólna misjia; przygotowanie skutecznego i odpowiedzialnego przywództwa; poprawa dobrej komunikacji w ramach COREAM i z innymi konferencjami Zgromadzenia;
  wychodzenie ze stref komfortu i podtrzymywanie ducha misyjnej dyspozycyjności; podtrzymanie procesu restrukturyzacji.

  Komisja wkrótce udostępni materiały, w tym zdjęcia i filmy, dotyczące życia i misji jednostek afrykańskich. Niech Pan, Bóg Ojciec Niebieski, błogosławi naszemu Zgromadzeniu i uczyni owocną naszą codzienną misję.

  oprac. red. na podst. cssr.news

  fot. https://www.cssr.news/2021/06/the-cluain-mhuire-bell-rings-again-in-mozambique/

  Wejdź na stronę africaredemptorists.com, aby uzyskać więcej informacji na temat misji redemptorystów w Afryce i na Madagaskarze.

  Udostępnij