• Śpiewnik Redemptorystów
  Rok Świętego Gerarda Majelli
  Portal Kaznodziejski
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Rzym: misjonarze miłosierdzia kontynuują swoją posługę

  Drugie spotkanie papieża Franciszka z misjonarzami miłosierdzia z całego świata dobiegło końca 11 kwietnia 2018 r. Ustanowieni z okazji Jubileuszu Miłosierdzia spotkali się ponownie w Rzymie w liczbie 550.

  Pierwsze spotkanie, przy okazji ustanowienia odbyło się w 2016 r. na początku Wielkiego Postu. Wtedy to papież, pragnąc dać nowy impuls rozumieniu i sprawowaniu sakramentu pojednania w całym Kościele jako zbawczego spotkania z Chrystusem, rozesłał ich, by byli świadkami bliskości Boga i jego sposobu miłości. Sakrament ten nie jest łatwy z powodu przeszkód, które ludzie stawiają, by prosić o przebaczenie (wstyd, wina, ból, itd.), czy też trudności w dostępie do spowiednika.

  Misjonarze miłosierdzia mają mu się poświęcać przynosząc światu przebaczenie, pokój i przyjęcie przez Boga, który na nas zawsze czeka. Powinni być także znakiem tego dla całego Kościoła, kapłanów i wiernych. Na zakończenie Jubileuszu Miłosierdzia papież przedłużył ich mandat, a teraz 550 z nich zebrało się w Rzymie na modlitwę, refleksję i dzielenie się doświadczeniami.

  Zjad rozpoczęł się w Niedzielę Bożego Miłosierdzia na placu św. Piotra. Następnie przez trzy dni misjonarze uczestniczyli w spotkaniach na Uniwersytecie Laterańskim i w Watykanie. We wtorek, 10 kwietnia odbył się wykład Ojca Świętego, a następnie osobiste spotkanie z nim każdego misjonarza i wspólna celebracja Eucharystii w bazylice św. Piotra.

  W swojej homilii Franciszek podkreślił dwa fundamentalne aspekty służby jako misjonarz miłosierdzia: być zrodzonym z Ducha i życie wspólnoty. Zadaniem misjonarza jest służyć ludziom, by „rodzili się ponownie” i służba wspólnotom, aby mogły żyć zgodnie z przykazaniem miłości. Papież zaznaczył, że ktokolwiek ogłasza miłosierdzie, musi sam jako pierwszy „narodzić się na nowo”, nie jak Nikodem, który nie rozumiał logiki Boga, łaski i miłosierdzia. Również nie jako przechowalnia nadzwyczajnego charyzmatu, ale jako normalni kapłani, pokorni, zrównoważeni, ale zdolni nieustannie odnawiać się przez moc Ducha.

  Odnośnie wspólnoty papież zauważył, że Umarły i Zmartwychwstały Pan jest siłą, która tworzy komunię, jak to się stało w pierwszej wspólnocie w Jerozolimie, która żyła jako jedno w wierze i jako wzór dla świata ustanowiony przez Boga.

  o. Laureano Del Otero CSsR, misjonarz miłosierdzia, Albania

  W spotkaniu uczestniczyło 16 redemptorystów misjonarzy miłosierdzia. Z Polski byli to: o. Paweł Drobot CSsR z Krakowa i o. Maciej Ziębiec CSsR z Torunia. Oprócz nich w Polsce tę posługę pełni także o. Ireneusz Byczkiewicz CSsR z Krakowa.

  WIĘCEJ: Redemptoryści – misjonarze miłosierdzia

  WIĘCEJ: Lista redemptorystów misjonarzy miłosierdzia w Europie

  za: cssr.news; fot. o. Paweł Drobot CSsR, o. Maciej Ziębiec CSsR

  Udostępnij