• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  150-lecie ogłoszenia św. Alfonsa Liguori doktorem Kościoła
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  O. dr Marian Brudzisz CSsR laureatem Nagrody Naukowej im. Ireny i Franciszka Skowyrów

  „Lubelski Nobel” – Nagroda Naukowa im. Ireny i Franciszka Skowyrów – przyznana została w tym roku o. dr Marianowi Brudziszowi CSsR przez Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Uroczystość wręczenia odbyła się w Bibliotece KUL w Lublinie w piątek, 17 czerwca 2016 r. Serdecznie gratulujemy!

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Okolicznościową laudację wygłosił prof. Jacek Gołębiowski, dyrektor ośrodka polonijnego KUL. Natomiast Laureat wygłosił wykład pt. „Udział redemptorystów w odrodzeniu religijnym Białorusi”. List gratulacyjny Przełożonego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów o. Janusza Soka CSsR odczytał jego delegat, o. Janusz Urban CSsR, Radny Zwyczajny.

  O. Marian Brudzisz, ur. w 1930 r., pochodzi z parafii Rożnowice w diec. tarnowskiej. Pierwsze śluby zakonne w Zgromadzeniu Redemptorystów złożył w 1948 r. a święcenia kapłańskie przyjął w 1955 r. Po zakończeniu studiów filozoficzno-teologicznych podjął studia magisterskie z zakresu historii Kościoła na KUL (ukończone w 1960 r.), tam także obronił doktorat, pod kierunkiem ks. prof. Mariana Rechowicza (1967) i ukończył kurs w zakresie archiwistyki kościelnej. Był duszpasterzem akademickim we Wrocławiu, wykładowcą historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów, dyrektorem seminaryjnej biblioteki. Pracował dla Instytutu Geografii Historycznej KUL, pisał hasła do Encyklopedii katolickiej. W połowie lat 70. pracował w Archiwum Generalnym Zgromadzenia Redemptorystów, porządkując Zespół Polskiej Prowincji Redemptorystów. Od 1987 roku, przez 15 lat pracował w Rzymie, najpierw w Archiwum Generalnym, następnie jako prefekt Biblioteki Akademii Teologii Moralnej. W 2002 r., po osiągnięciu wieku emerytalnego, wrócił do macierzystej prowincji. Mieszka w Krakowie. Współpracuje z Instytutem Historii Zgromadzenia Redemptorystów w Rzymie i z Encyklopedią katolicką, a także z Ośrodkiem Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, z Polskim Słownikiem Biograficznym oraz ze Słownikiem Polskich Teologów Katolickich. W ostatnich latach uporządkował również Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji (kilkunastomiesięczną pracę zakończył w 2014 r.). Jest autorem licznych artykułów i haseł encyklopedycznych poświęconych redemptorystom i polskiej emigracji, zwłaszcza we Francji oraz dwóch książek: „Redemptoryści w Krakowie 1903-2003” i „Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji – Archives de la Mission Catholique Polonaise de France”.

  Prestiżowa Nagroda Naukowa im. Ireny i Franciszka Skowyrów przyznawana jest corocznie od 1981 r. przez wspomniany Ośrodek za wyróżniające się prace związane ze środowiskiem KUL z dziedziny historii najnowszej, problematyki religijnej i polonijnej, szczególnie za prace ukazujące wkład Kościoła i duchowieństwa w rozwój kultury narodowej oraz walk o wolność i niepodległość Polski, sprawiedliwość społeczną i prawa człowieka.

  Fundatorem nagrody jest zmarły w 1978 r. w USA Franciszek Skowyra, działacz Polonii amerykańskiej, z wykształcenia prawnik oraz jego małżonka, Irena Skowyra, mieszkająca od 1993 r. w Polsce. Nagroda ufundowana została w 1980 r., po raz pierwszy przyznana  w 1981 r. Inicjatorem idei nagrody był prof. dr hab. Czesław Bloch (1927-2000), przez długi okres związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Do tej pory wyróżniono naukowców z KUL i UMCS, jak również reprezentantów środowisk akademickich z Gdańska, Poznania, Warszawy, Wrocławia, Londynu, Paryża czy Rzymu.

  oprac. o.  Mariusz Mazurkiewicz CSsR; fot. o. Mirosław Chmielewski CSsR/Lublin

   

  Udostępnij