• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  KRE: stan na początku 2016 r.

  Obecnie (1 stycznia 2016 r.) Konferencja Redemptorystów Europy obejmuje 15 jednostek – 12 prowincji (Rzym, Neapol, Madryt, Lizbona, Dublin, Londyn, Święty Klemens, Wiedeń-Monachium, Francja, Warszawa, Praga, Lwów), dwie wiceprowincje (Bratysława i Michalovce) oraz Regię Świętego Gerarda. Istnieje jedna wspólnota międzyprowincjalna w Tiranie w Albanii oraz jedna wspólnota zależna od Zarządu Generalnego w Namur w Belgii.

  Do KRE należy 1416 redemptorystów. Oto ich liczba w poszczególnych jednostkach: Warszawa –  356, Święty Klemens –  196, Madryt – 141, Lwów  – 113, Dublin  – 107, Wiedeń-Monachium: 106, Francja  – 96, Neapol –  68, Rzym  – 45, Bratysława – 45, Londyn – 42, Lizbona – 38, Michalovce – 35, Praga – 14, Regia Świętego Gerarda – 14

  Liczba wspólnot we KRE: 163

  Warszawa – 32, Madryt – 18, Neapol – 16, Święty Klemens: 15 (włącznie z 5 tzw. wspólnotami seniorów), Lwów – 12 (oraz 3 stacje misyjne), Wiedeń-Monachium – 11, Dublin – 9, Rzym – 8, Londyn – 7, Lizbona – 7, Francja – 7, Bratysława – 6, Regia Świętego Gerarda – 6, Michalovce – 5, Praga – 3, Międzyprowincjalna Wspólnota w Albanii – 1, Misja Belgia Południowa – 1

  Struktura wiekowa

  poniżej 30: 75; 31-40: 168;

  41-50: 194; 51-60: 178; 61-70: 165;

  71-80: 301; powyżej 80: 335

  Liczba studentów/kandydatów na poszczególnych etapach formacji: 111

  Przed nowicjatem: 20
  Nowicjat: 21
  Po ślubach czasowych: 50
  Po ślubach wieczystych: 21

  Najwięcej w następujących jednostkach:

  Warszawa: 47 (przed nowicjatem 9; nowicjat 9; po ślubach czasowych 24; po ślubach wieczystych 5);

  Lwów: 24 (przed nowicjatem 1; nowicjat 4; po ślubach czasowych 13; po ślubach wieczystych 6);

  Madryt: 7 (przed nowicjatem 1; nowicjat 3; po ślubach czasowych 1; po ślubach wieczystych 2).

  Redemptoryści KRE pracują w 24 krajach:

  Albania, Austria, Białoruś, Belgia, Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlnadia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja (w Europie i w Azji), Słowacja, Szwajcaria, Ukraina, Wielka Brytania (Anglia i Szkocja), Włochy; oraz w Azji w Kazachstanie (Regia Świętego Gerarda), w Libanie i Iraku (Prowincja Świętego Klemensa).

  Większość redemtptorystów KRE należy do obrządku łacińskiego. Są także grekokatolicy, chaldejczycy i maronici.

  o. Jacek Zdrzałek CSsR, Koordynator KRE, Rzym

  Udostępnij