• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Zmarł o. Jan Szczepański CSsR

  W niedzielę, 30 czerwca 2019 r. zmarł o. Jan Szczepański CSsR, w wieku 86 lat. W Zgromadzeniu Redemptorystów przeżył 68 lat, w kapłaństwie 59. Ostatnie miesiące swego życia spędził w domu zakonnym redemptorystów w Tuchowie. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

  Msza św. pogrzebowa odbędzie się w czwartek 4 lipca 2019 r. o godz. 11.00 w Sanktuarium Matki Nieustającej Pomocy w Krakowie. Pół godziny wcześniej wprowadzenie ciała do kościoła i różaniec. Po Mszy św. złożenie ciała w grobie redemptorystów na Cmentarzu Podgórskim.

  * * *

  O. Jan Szczepański CSsR urodził się 6 października 1933 r. w Bielowach k. Pilzna w diececji tarnowskiej. W 1949 r. wstąpił do Juwenatu Redemptorystów w Toruniu, a rok później rozpoczął nowicjat w Braniewie, a po nim 2 sierpnia 1951 r. złożył pierwsze śluby zakonne. Seminarium duchowne ukończył w Tuchowie i tam też 6 kwietnia 1958 r. przyjął święcenia kapłańskie.

  Po rocznym tirocinium pastoralnym w Warszawie został przydzielony do Krakowa w charakterze katechety i duszpasterza. W czasie wykonywania obowiązków katechetycznych i duszpasterskich w tym mieście uczęszczał na wykłady w rocznym Studium Życia Rodzinnego dla duszpasterzy, powstałe przy Papieskim Wydziale Teologicznym. Po pięciu latach pobytu w Krakowie pracował dwa lata jako wikariusz i katecheta w Bardzie Śląskim, oraz rok w Elblągu. W 1968 r. został przeniesiony powtórnie do Krakowa, by równolegle z pracą duszpasterską studiować liturgikę na Instytucie Liturgicznym Papieskiego Wydziału Teologicznego, gdzie w 1971 r. otrzymał tytuł licencjusza teologii.

  Następnie został przeniesiony do Wrocławia w charakterze wikariusza, a po roku jako proboszcz parafii NMP Matki Pocieszenia. Jako proboszcz był również duszpasterzem akademickim. Po trzech latach  został proboszczem w Szczecinku, ale po roku musiał zrezygnować z powodów zdrowotnych. Po rocznym odpoczynku w Skarżysku Kamiennej, w 1978 r. podjął pracę jako katecheta i i duszpasterz ludzi morza w Gdyni. W latach 1983-91 pracował w Gliwicach, jako kapelan szpitali. Następnie przez kilka lat był prefektem kościoła św. Benona przy ul. Pieszej w Warszawie, skąd pod koniec lat 90-tych został przeniesiony do Krakowa, a następnie Tuchowa, gdzie spędził ostatni czas swego życia.

  Za dzieło swego życia uważał pracę naukową, obszerne studium historyczno-pastoralne „Pierwsza Komunia dzieci w Kościele rzymskokatolickim w Europie Zachodniej i w Polsce”, przepracowywane kilka razy. Jest ono niewątpliwie odbiciem wieloletniego zaangażowania Zmarłego w pracę duszpasterską.

  red.

  Udostępnij