• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  150-lecie ogłoszenia św. Alfonsa Liguori doktorem Kościoła
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Zaproszenie: sympozjum o życiu konsekrowanym w Tarnowie

  Od 25 do 26 września, w ramach przeżywanego obecnie Roku Życia Konsekrowanego, na Wydziale Teologicznym w Tarnowie odbędzie się konferencja naukowa – Życie konsekrowane znakiem wiarygodności Kościoła.

  Zaproszeni prelegenci podejmą tematy związane m.in. z aktualnymi wyzwaniami, jakie stoją przed zakonami, przybliżą wskazania Stolicy Apostolskiej oraz wybrane aspekty teologiczne i prawne związane z nowymi formami życia konsekrowanego. Sympozjum będzie miało miejsce w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

   

  ŻYCIE  KONSEKROWANE  ZNAKIEM  WIARYGODNOŚCI  KOŚCIOŁA

  KONFERENCJA NAUKOWA

  WYDZIAŁ TEOLOGICZNY  SEKCJA  W  TARNOWIE  UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO  JANA  PAWŁA  II W  KRAKOWIE

  Tarnów, 25-26 września 2015 roku

   

  PIĄTEK – 25 września 2015

  15.00 – Otwarcie sympozjum – JE Bp dr Andrzej Jeż

  15.15 – Wiarygodność Kościoła Chrystusowego a życie konsekrowane – wprowadzenie

  ks. prof. UPJPII dr hab. Janusz Królikowski, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie

  16.00 – Geneza życia konsekrowanego

  ks. prof. dr hab. Stanisław Longosz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

  16.45 – Życie konsekrowane w Kościele partykularnym

  o. prof. PWT dr hab. Jacek Kiciński CMF, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław

  17.30 – Kształty polskiego duszpasterstwa powołań do życia konsekrowanego w spotkaniu z łaską Bożego wybrania

  o. prof. dr hab. Andrzej Potocki OP, Uniwersytet Warszawski

  18.15 – dyskusja

   

  SOBOTA – 26 września 2015 r.

  7.30 – Msza św. połączona z jutrznią – przewodniczy JE Bp dr Andrzej Jeż

  9.00 – Aktualne wyzwania prorockiej misji życia zakonnego

  o. prof. dr hab. Andrzej S. Wodka CSsR, Rektor Accademia Alfonsiana w Rzymie

  9.45 – Najnowsze wskazania Stolicy Apostolskiej odnośnie do życia konsekrowanego

  o. prof. dr hab. Marek Saj CSsR, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

  10.30 – Nauka w życiu zakonnym

  o. prof. dr hab. Paweł Mazanka CSsR, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

  11.15 – przerwa

  11.45 – Praca wychowawczo-edukacyjna osób konsekrowanych jako element misji Kościoła

  s. dr hab. Loyola Opiela BDNP, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

  12.30 – Teologiczno-prawne aspekty nowych form życia konsekrowanego

  o. prof. KUL dr hab. Ambroży Skorupa SDS, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

  13.15 – Zakony w funkcji krzewienia patriotyzmu

  ks. mgr Paweł Rycyk CM

  Dyskusja i zamknięcie sympozjum

   

  Sympozjum będzie miało miejsce w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 6; od 6 września zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela ks. Andrzej Dudek: tel. 500 179 004, e-mail: andud_80@o2.pl

  Udostępnij