• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  „Wychowanie do patriotyzmu” – książka o. dr. Kazimierza Pelczarskiego CSsR

  „Wychowanie do patriotyzmu” to opublikowana w styczniu 2024 r. książka o. dr Kazimierza Pelczarskiego, redemptorysty, wieloletniego wykładowcy pedagogiki w WSD Redemptorystów w Tuchowie oraz propagatora krzewienia postaw patriotycznych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Pozycja ukazała się w Wydawnictwie Redemptorystów Homo Dei, wsparta z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Książka jest dostępna w Stowarzyszeniu Bistuszowian i Uniszowian w Bistuszowej oraz u Autora: o. Kazimierz Pelczarski CSsR, ul. Wysoka 1, 33-170 Tuchów

  Ze Słowa Autora i Wstępu: Podejmowana praca nie ma ambicji naukowych; wpisuje się raczej w nurt popularyzatorski, ale zawiera też podbudowę opartą na filozofii wychowania, szczególnie katolickiego. Stąd z jednej strony nie może zabraknąć teoretycznych uzasadnień potrzeby i wagi wychowania do patriotyzmu lecz z drugiej strony są to propozycje spotkań (w tym wydaniu dziesięciu) na tematy historyczne, narodowe i religijne.

  Niniejsza pozycja ma na celu przede wszystkim zebranie i opublikowanie scenariuszy zajęć, realizowanych zwłaszcza od 2018 roku, slużących wychowaniu do patriotyzmu.Jest próbą podzielenia się dotychczasowym dorobkiem w tej dziedzinie, z nadzieją, że przedstawiane treści będą mogly pomóc innym na niwie pracy wychowawczej, edukacyjnej i formacyjnej. (…)

  Publikacja zawiera część teoretyczną, przybliżającą przedmiot i uzasadniającą jego potrzebę w procesie wychowawczym. Jako taka prezentuje treści, które nie od razu dają się przekuć w praktyczne działanie, ale są konieczne dla mądrego realizowania edukacyjnych wyzwań. Zebrane informacje na ten temat, także podana literatura, mogą dać pewien zasób wiedzy, który pomoże w kreatywnym podejściu do treści i formy przekazu wwwychowaniu patriotycznym. (…)

  Część praktyczna to scenariusze monodramów przedstawianych przez autora w ostatnich latach, mogących służyć jako inspiracja do przeprowadzenia spotkań o charakterze wychowawczym, historycznym i patriotycznym oraz religijnym.

  Spis treści

  Słowo od autora i Wstęp

  Część I – Teoria
  Wychowanie do patriotyzmu
  Pojęcie wychowania
  Wychowanie patriotyczne
  Miejsce wychowania do patriotyzmu w procesie edukacji
  Inspiracja chrześcijańska w wychowaniu patriotycznym
  Ogólnoludzkie przejawy postaw patriotycznych (pozakonfesyjne)
  Źródła objawione dla wychowania patriotycznego
  Patriotyzm jako wyraz milości Boga i bliźniego
  Wymogi i zadania w wychowaniu do patriotyzmu – w rodzinie, w Kościele, w państwie, w szkole

  Podsumowanie: szanse i zagrożenia wychowania patriotycznego

  Część II – Scenariusze spotkań o charakterze religijno-patriotycznym (schematy uproszczone)

  Temat I. Godło
  Temat II. Chrzest Polski
  Temat III. Zlłoty wiek Rzeczypospolitej
  Temat IV. Zbroja
  Temat V. Mały Rycerz
  Temat VI. Dwa kołpaki lisowczyka
  Temat VIL. Racławice
  Temat VIII. Trębacz jazdy Księstwa Warszawskiego
  Temat IX. Powstanie styczniowe
  Temat X. Legiony Piłsudskiego i droga do niepodległości

  Zakończenie
  Podstawowa literatura przedmiotu

   

   

  Udostępnij