• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Wspomnienie św. Gerarda Majelli

  16 października redemptoryści obchodzą wspomnienie św. Gerarda Majelli, włoskiego brata zakonnego, który jest czczony w Kościele jako patron i opiekun matek oraz patron dobrej spowiedzi.

   

  Krótka biografia 

  Gerard Majella urodził się w Muro Lucano, w południowych Włoszech, 6 kwietnia 1726 r. w ubogiej rodzinie pobożnych katolików Dominika i Benedetty. W domu rodzinnym nauczył się miłości do modlitwy i ducha ofiary.

  Dość wcześnie osierocony przez ojca musiał troszczyć się o potrzeby matki i trzech sióstr pracując jako krawiec. Mając 14 lat chciał wstąpić do zakonu kapucynów, ale nie został przyjęty ze względu na słabe zdrowie. Dziewięć lat później (mając 23 lata) wykazując wielką wytrwałość i pragnienie całkowitego oddania się Chrystusowi, został przyjęty przez św. Alfonsa do grona braci zakonnych Zgromadzenia Redemptorystów.

  Odznaczał się szczególną gorliwością o zbawienie dusz, cierpliwością w różnych dolegliwościach, miłością względem chorych i ubogich. Wykazywał wielką pokorę wobec oszczerstw, posłuszeństwo zakonne, ducha umartwienia ciała i nieustannej modlitwy. Napisał wiele listów w ramach kierownictwa duchowego i osobisty regulamin życia. W nagrodę Bóg obdarzył go łaską uzdrawiania, duchem proroctwa oraz darem przenikania tajemnic.

  Gerard „dobrze rozumiał tajemnicę Krzyża, tajemnicę, która wspaniale ukazuje okropność grzechu i równocześnie obwieszcza wyzwalającą i uzdrawiającą moc Bożego miłosierdzia”.

  Swoim stylem życia wzywał do pokuty i pojednania współczesnych mu mężczyzn i kobiet. Jego życie było świadectwem i bezpośrednim głoszeniem Dobrej Nowiny o miłości, jaką Bóg ukochał każdego człowieka oraz o tym, że w Jezusie Chrystusie ludzie stają się dziećmi jednego Ojca, a więc braćmi i siostrami nawzajem dla siebie.

  Sława jego świętości i ufność we wstawiennictwo nieustannie wzrastały po śmierci. Jego relikwie jeszcze dziś stanowią cel licznych pielgrzymek z Włoch oraz z wielu krajów wszystkich kontynentów. Nieprzeliczone rzesze wiernych z ufnością zwracają się do niego w najtrudniejszych sprawach.

  Ci wszyscy, którzy kochają Gerarda Majellę, czują wielkie pragnienie zgłębiana jego tajemnicy. Zauważamy w nim dynamiczną obecność łaski, uderza nas czar, którym promieniuje on dzięki całkowitemu zjednoczeniu się z Chrystusem, oraz jego radosna dyspozycyjność wobec braci. Na podstawie cudownych wydarzeń zapisanych w pamięci ludu intuicyjnie rozumiemy jego głęboką wewnętrzną prawdę. Pozostaje w nas jednak wciąż pragnienie, aby poznawać go bardziej i lepiej.

  Jan Paweł II w 2004 r. w specjalnym liście do Redemptorystów z okazji roku św. Gerarda nazwał Gerarda „wspaniałym uczniem świętego Alfonsa de Liguori” i zachęcił redemptorystów, aby „ożywiali w sobie zapał św. Gerarda”. Napisał o nim:

  „Gerard Majella jest jednym z tych małych, w których Bóg zajaśniał mocą swego miłosierdzia! W młodych latach wstąpił on do misyjnego Instytutu Redemptorystów ze zdecydowaną wolą „stania się świętym”. Radosne i pełne zaufania „tak” dla Woli Bożej, wspierane nieustanną modlitwą i nadzwyczajnym duchem pokuty, przekształcało się w nim w miłość wrażliwą na duchowe i materialne potrzeby bliźnich, zwłaszcza tych najuboższych. Chociaż nie miał specjalnych studiów, Gerard przenikał tajemnice Królestwa Bożego i z prostotą promieniował nimi na tych, którzy się do niego zbliżali. Odczuwał wielką konieczność nawracania grzeszników i był niezmordowany w tym dziele; tak samo umiał podtrzymywać i podnosić na duchu osoby powołane do życia konsekrowanego.

   

  Patron dobrej spowiedzi

  Święty Gerard przez całe swoje życie żywił ogromną miłość do grzeszników, pałając pragnieniem ich zbawienia i uświęcenia, gorącym pragnieniem, by odzyskali życie duchowe poprzez nawrócenie w sakramencie pojednania. Nie szczędził ani energii, ani modlitw, ani umartwień w ich intencji. Świadczą o tym jego słowa: „O Boże mój, obym mógł doprowadzić do nawrócenia tylu grzeszników, ile jest ziaren piasku w morzu i na ziemi, ile liści na drzewach i na polach, atomów w powietrzu, gwiazd na niebie, promieni słońca i księżyca, wszystkich istot żyjących na ziemi!”. Ponieważ nie był kapłanem, Gerard nie mógł udzielać rozgrzeszenia, lecz potrafił jak nikt inny przygotować ludzi do godnego przyjęcia sakramentu pokuty. Wspaniale potrafił też dodać odwagi potrzebnej do przezwyciężenia wstydu i lęku przed spowiednikiem. Swymi płynącymi z głębi serca słowami otuchy i cudownym darem przenikania sumień, dzięki któremu wyjawiał grzesznikom ich zatajone winy, potrafił wstrząsnąć najbardziej nawet zatwardziałymi z nich, nakłonić ich do szczerej i ufnej spowiedzi, żalu za grzechy i pokuty oraz do zmiany życia na lepsze. Kiedy ojcowie w czasie misji ludowych nie potrafili sobie poradzić z jakimś grzesznikiem, mówili zwykle: „Idźcie po brata”. Prawie zawsze najbardziej zatwardziali grzesznicy powracali pod jego wpływem do Boga.

  Umiejętność wspomagania grzeszników i przygotowania ich do owocnego przystąpienia do sakramentu pojednania, objawiała się licznymi cudownymi nawróceniami za życia świętego i po jego śmierci. Właśnie dlatego św. Gerard Majella uznawany jest za patrona dobrej spowiedzi i do niego uciekają się w modlitwie wszyscy ci, którzy taką spowiedź chcą przeżyć.

   

  Święty opiekun matek

  Cudowny apostolat św. Gerarda na rzecz matek był przyczyną jego sławy jeszcze za życia. Pewnego dnia w miejscowości Oliveto, gdy wychodził z domu swoich przyjaciół, rodziny Pirofaldo, jedna z córek zwróciła mu uwagę, że zostawił w domu swoją chusteczkę do nosa. Natychmiast w swojej proroczej wizji Gerard powiedział: „Zatrzymaj ją sobie. Któregoś dnia ci się przyda”. Chusteczka była przechowywana jako miła pamiątka po Gerardzie. Kilka lat później dziewczyna ta wyszła za mąż. Kiedy nadszedł dzień narodzin jej pierwszego dziecka, znalazła się w niebezpieczeństwie śmierci w czasie porodu. Przypomniała sobie słowa Gerarda i poprosiła o chusteczkę. Położyła ją na brzuchu i zaczęła się modlić. Prawie natychmiast niebezpieczeństwo minęło i urodziła przepiękne dziecko. Nowina rozeszła się lotem błyskawicy, a chusteczkę podzielono na kawałki, bo wszyscy chcieli ją mieć. W innym przypadku, matka prosiła Gerarda o modlitwę, ponieważ znalazła się w niebezpieczeństwie wraz z dzieckiem, które nosiła w swoim łonie. Obydwoje natychmiast ocaleli i odzyskali zdrowie. Od tego czasu matki mające urodzić dziecko przyzywają pomocy św. brata Gerarda w swoich modlitwach.

  Na skutek cudów dokonanych przez Boga za wstawiennictwem św. Gerarda dla dobra matek, włoskie matki podjęły wielkie starania, aby ogłosić go ich patronem. W czasie procesu beatyfikacyjnego stwierdzono, że Gerard był znany jako „święty od szczęśliwych porodów”.

  Tysiące matek mogły doświadczyć mocy św. Gerarda poprzez działalność Bractwa św. Gerarda. Liczne szpitale swoje oddziały porodowe poświęciły św. Gerardowi, a pomiędzy pacjentki rozdzielane są medaliki i obrazki św. Gerarda wraz z umieszczoną tam odpowiednią modlitwą. Tysiącom dzieci rodzice nadawali imię Gerard w przekonaniu, że poród był szczęśliwy dzięki wstawiennictwu świętego. Nawet dziewczynkom nadawano jego imię i stąd powstały interesujące przekształcenia imienia „Gerard” na: Gerarda, Gerardina, Geriana i Gerardita.

  Materdomini niedaleko od Salerno na południu Włoch, miejsce, gdzie Gerard przeżył kilka ostatnich miesięcy swego krótkiego życia i gdzie zmarł, szybko stało się sanktuarium i celem pielgrzymek. Cuda, jakie towarzyszyły życiu św. Gerarda, nie przestały się dokonywać po jego śmierci. Teraz zjednoczony na zawsze ze swym ukochanym Chrystusem, nie przestaje być dla ludzi źródłem wsparcia i pocieszenia.

  Gerard Majella czczony jest jako patron i opiekun matek i kobiet w stanie błogosławionym. Wciąż słyszy się związane z nim opowiadania o cudach uratowania życia tam, gdzie wszelka nadzieja już zgasła. Św. Gerard staje się źródłem radości tam, gdzie oczekuje się nowego życia. Wiele łask zostało udzielonych przez Boga dzięki jego pełnemu mocy wstawiennictwu. W okolicach Materdomini i Salerno zachował się uroczy zwyczaj błogosławienia w dniu św. Gerarda – 16 października – pięknych chusteczek z jego obrazkiem, które następnie ofiaruje się młodym mężatkom jako prezent ślubny.

  Także dzisiaj dzieci, młodzież, matki, ojcowie, rodziny, samotne osoby znajdują się w potrzebie – a święty Gerard wysłuchuje naszych modlitw i zanosi je do Boga.

   

  Intronizacja relikwii św. Gerarda w Tuchowie

  Także do bazyliki mniejszej w Tuchowie zostały wprowadzone relikwie św. Gerarda Majelli, który jest czczony w Kościele jako patron i opiekun matek oraz patron dobrej spowiedzi.

  Uroczysta intronizacja relikwii św. Gerarda Majelli odbyła się 8 września, w dniu małego odpustu tuchowskiego. Relikwie z cząstką kości świętego Gerarda w ozdobnym relikwiarzu zostaną umieszczone w lewym bocznym ołtarzu.

  Otaczamy czcią relikwie świętych i modlimy się przy nich, gdyż jest to źródło wielu łask, których Bóg udziela za wstawiennictwem świętych. Od nich uczymy się naśladowania Chrystusa i staramy się poznać najpewniejszą drogę prowadzącą do świętości. Święci są przyjaciółmi Chrystusa, ale także naszymi braćmi, dlatego spieszą nam z pomocą i wstawiają się u Boga w naszych intencjach.

  W 2010 roku w sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie zostało zapoczątkowane specjalne nabożeństwo do św. Gerarda Majelli w intencji matek w stanie błogosławionym i ochrony życia dzieci poczętych. Nabożeństwo odbywa się w każdy wtorek o godz. 18.00, a po nim celebrowana jest Msza św. przed cudownym obrazem Matki Bożej Tuchowskiej.

  W czasie cotygodniowego nabożeństwa do św. Gerarda polecane są Bogu zwłaszcza te kobiety, które przeżywają problemy zdrowotne w okresie ciąży, a także intencje tych małżeństw, które mają trudności w poczęciu dzieci, a pragną wyprosić potomstwo przez orędownictwo św. Gerarda. Wiele kobiet oczekujących na narodziny dziecka przesyła na to nabożeństwo swoje prośby o opiekę i wsparcie świętego patrona. Wierni pamiętają również o podziękowaniu, jak świadczą słowa nadesłane drogą elektroniczną przez małżonków Kingę i Łukasza: „Święty Gerardzie, dziękujemy za Twoje wstawiennictwo za naszym poczętym dzieckiem, za pozytywny wynik ostatniego badania lekarskiego. Jednocześnie gorąco prosimy o dalsze łaski, zdrowie i opiekę dla dziecka, a przede wszystkim dla Kingi”. Liczni małżonkowie kierują też prośbę o dar upragnionego potomstwa.

  W celu promowania tego nabożeństwa zostały przygotowane specjalne banery przy sanktuarium oraz małe obrazki z różnymi modlitwami na odwrocie: modlitwa nowożeńców, modlitwa małżonków o dar potomstwa, modlitwa matki w stanie błogosławionym, modlitwa matki w zagrożeniu ciąży, modlitwa matki z dzieckiem oraz modlitwa w różnych potrzebach.

  Błogosławiony papież Jan Paweł II w 2004 r. w liście do redemptorystów napisał: „Święty Gerard Majella w sposób szczególny zwracał uwagę na dopiero co zapoczątkowane życie i na matki w stanie błogosławionym, zwłaszcza te, które znalazły się w trudnych warunkach duchowych czy materialnych. Dlatego także i dzisiaj jest specjalnym opiekunem matek brzemiennych. Ta charakterystyczna cecha jego miłości stanowi dla was i dla wiernych pewien bodziec do ukochania, bronienia i służenia zawsze ludzkiemu życiu”.

  Jeżeli te intencje są ci bliskie i pragniesz włączyć się w tę inicjatywę modlitewną, to serdecznie zapraszamy do wzięcia w niej udziału. Przekaż tę wiadomość także twoim znajomym, zwłaszcza małżeństwom pragnącym potomstwa czy też już oczekującym na narodziny dziecka.

  Jeśli chcesz przedstawić swoją prośbę podczas tego nabożeństwa, możesz ją wrzucić do specjalnej skrzynki w tuchowskiej bazylice lub przesłać na adres: gerard@redemptor.pl

  Święty Gerardzie, opiekunie matek i patronie dobrej spowiedzi, módl się za nami!

   

  o. Sylwester Cabała CSsR

  Udostępnij