• Śpiewnik Redemptorystów
  Rok Świętego Gerarda Majelli
  Portal Kaznodziejski
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  WSKSiM: nowe studia podyplomowe – mediacje pojednawcze w rodzinie

  W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Miedianej w w Toruniu w marcu 2019 r. rusza nowy kierunek studiów podyplomowych: Mediacje pojednawcze w rodzinie.

  W dobie wielkiego zagrożenia instytucji rodziny we współczesnym świecie powstaje nagląca potrzeba mobilizacji ludzkich sumień dla ratowania rodziny, od której zależy przyszłość całej ludzkości. W duchu odpowiedzialności za istnienie tej podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu wychodzi z inicjatywą dwusemestralnych studiów podyplomowych Mediacje pojednawcze w rodzinie. Aktualnie są to jedyne w Polsce studia w zakresie mediacji skoncentrowanych na rozwiązywanie konfliktów rodzinnych i małżeńskich. Celem studiów jest między innymi:

  * dostarczenie aktualnej wiedzy z zakresu psychologii konfliktu, psychologii emocji i kryzysu psychologicznego; z zakresu prawnych, pozasądowych sposobów rozwiązywania konfliktów (ADR), niezbędnej osobom zawodowo zaangażowanym w ich rozwiązywanie;

  * ukształtowanie praktycznych umiejętności stosowanie pozasądowych instrumentów rozwiązywania sporów, głównie mediacji i koncyliacji;

  * zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami anatomii i dynamiki konfliktu w relacjach interpersonalnych (między osobami, wewnątrz organizacji, pomiędzy społecznościami); sposobami pracy z emocjami oraz z osobami przeżywającymi kryzys psychologiczny;

  Studia przygotowują absolwentów do:

  * samodzielnego prowadzenia mediacji zlecanych przez sąd, w szczególności mediacji małżeńskich i rodzinnych,

  * diagnozowania sytuacji emocjonalnej osoby oraz udzielania pomocy w rozwiązaniu sytuacji trudnej, w jakiej osoba się znalazła w związku z konfliktem interpersonalnym;

  * prowadzenia mediacji na podstawie umowy zawieranej ze stronami konfliktu.

  Więcej informacji na stronie Uczelni:  wsksim.edu.pl

  Udostępnij