• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  150-lecie ogłoszenia św. Alfonsa Liguori doktorem Kościoła
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Wizytacja i rekolekcje polskich redemptorystów w Ameryce Płn.

  „Posłani by głosić słowo Boże ubogim” to myśl przewodnia wizytacji kanonicznej w naszej Prowincji, której integralną częścią są wspólnoty redemptorystów w USA i Kanadzie wizytowane w dniach od 17 lutego do 4 marca 2020 r. przez o. Prowincjała Janusza Soka i o. Witolda Hetnara, radnego zwyczajnego.

  Wizytacja rozpoczęła się w Kanadzie, gdzie pracuje o. Jacek Cydzik. Od kilku lat ofiarnie działa on na rzecz mieszkającej tam Polonii tworząc struktury rodziny Radia Maryja. Ponadto chętnie włącza się w duszpasterstwo prowadzone w Toronto przez wspólnotę kanadyjskich Redemptorystów.

  Następnie wizytowana była trzyosobowa wspólnota redemptorystów w Chicago, której od niedawna przewodniczy o. Waldemar Łątkowski. Współbracia prowadzą w „wietrznym mieście” bogatą działalność duszpasterską. Posługują w parafii MB Częstochowskiej w Cicero dla trzech grup językowych (polskiej, angielskiej i hiszpańskiej). Odpowiedzialnym za duszpasterstwo latynoamerykańskie jest o. Marian Furca. Ponadto o. Zbigniew Pieńkos prowadzi Centralę Radia Maryja na Amerykę Północną (US i Kanada).

  Kolejnym etapem wizytacji było New Jersey, gdzie Redemptoryści polscy posługują w dwóch parafiach. Jako pierwsza była wizytowana wspólnota z Perth Amboy. Przełożonym dwuosobowej wspólnoty i proboszczem Parafii św. Jana Pawła II (powstałej po połączeniu parafii Św. Szczepana i Najświętszej Marii Panny) od zeszłego roku jest o. Sławomir Romanowski. W pracy duszpasterskiej pomaga mu o. Waldemar Wielądek. Redemptoryści z Perth Amboy podobnie jak w Chicago posługują w kilku językach.

  Pomiędzy wizytacjami w Perth Amboy i Manville przypadła Środa Popielcowa, podczas której wizytatorzy posługiwali duszpastersko w obu naszych parafiach. Była to nieoceniona pomoc z racji na fakt, że od 2018 r. decyzją Ordynariusza Diecezji Metuchen, do której należą wyżej wymienione parafie liczba duszpasterzy została zredukowana z trzech do dwóch ojców w każdej z nich.

  Już w Wielkim Poście rozpoczęła się wizytacja wspólnoty w Manville, w której przełożonym jest o. Marcin Gacek, a proboszczem o. Stanisław Słaby. Redemptoryści objęli samodzielną opiekę nad Parafią Najświętszego Serca Pana Jezusa w Manville w 1999 r., by w 2008 r. również nad parafią Chrystusa Króla, z których po połączeniu w 2014 r. powstała parafia Chrystusa Odkupiciela. W zeszłym roku przy współpracy duszpasterzy i świeckich wolontariuszy z rozmachem obchodzono 100 lecie życia parafialnego w Manville dając w ten sposób wyraz głębokiego szacunku tym, którzy budowali wspólnotę katolicką.

  Kolejnym przystankiem na drodze wizytatorów było West Park na Florydzie, gdzie pracuje o. Władysław Juszczak CSsR, który samodzielnie prowadzi dwujęzyczną parafię angielsko-hiszpańską pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Przy parafii działa również szkoła katolicka, która aspiruje by być szkołą na miarę XXI wieku z silną katolicką tożsamością.

  Wizytatorzy spotkali się z o. Bogusławem Augustynem, który od wielu lat z poświeceniem posługuje jako kapelan w wojsku amerykańskim.

  Oprócz spotkań z Redemptorystami w czasie wizytacji miały miejsca liczne spotkania z grupami parafialnymi, siostrami loretankami pracującymi w Centrali Radia Maryja w Chicago. Dodatkowo zorganizowano spotkania z kard. Josephem Tobinem (Newark); abp. Thomasem Wenckim (Miami); bp. Jamesem Checchio (Metuchen); bp. Johnem Manzem (Chicago). Spotkania przebiegały w dobrej atmosferze otwartej na dialog.

  Wizytacja koncentrowała się na trzech obszarach: życie wspólnotowe, konsekracja i praktyka miłości apostolskiej. Wizytatorzy pozytywnie ocenili działalność Redemptorystów pracujących w USA i Kanadzie. Podkreślili zaangażowanie i braterską współpracę oraz wolę i determinację życia charyzmatem redemptorystowskim.

  Na zakończenie wizytacji prowincjalnej w dniach od 2 do 6 marca jak co roku Redemptoryści spotkali się na dorocznych rekolekcjach. W tym roku miejscem spotkania był dom rekolekcyjny pw. MBNP w Venice na Florydzie.  Rekolekcje poprowadził o. Witold Hetnar. Osnową rekolekcji były postacie Mojżesza, św. Piotra i św. Pawła jako pasterzy prowadzących ludzi do Boga. Żywe i inspirujące słowo na długo pozostanie w sercach uczestników.

  Czas wyciszenia i skupienia sprzyjał odnowie życia duchowego oraz wymiany wspólnych doświadczeń. Pięknie celebrowana liturgia Eucharystyczna, nabożeństwa oraz wspólnotowa modlitwa brewiarzowa cementowały relacje zakonne, osobiste umacniając uczestników w misji głoszenia słowa Bożego ubogim.

  o. Stanisław Słaby CSsR, Manville

   

  Udostępnij