• Śpiewnik Redemptorystów
  Rok Świętego Gerarda Majelli
  Portal Kaznodziejski
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Wielki Odpust Tuchowski: „Maryjo, wspieraj nas w darze męstwa!”

  5 lipca, w piękny i słoneczny poranek, rozpoczęła się druga połowa i zarazem szósty dzień Wielkiego Odpustu Tuchowskiego 2018. Upłynął on pod hasłem: Służebnico Ducha Świętego wspieraj nas w darze męstwa.

  WIĘCEJ: Wielki Odpust Tuchowski 2018 – program

  O godzinie 6:00, wraz z odsłonięciem cudownego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej, rozpoczął się kolejny dzień Wielkiego Odpustu Tuchowskiego. Mszy Świętej o godzinie 6:00 przewodniczył o. Sylwester Pactwa CSsR – wychowawca kleryków Wyższego Seminarium Duchownego.

  Mszy Świętej o godzinie 7:00 przewodniczył i kazanie wygłosił o. Zbigniew Bruzi CSsR – misjonarz z Elbląga. W swojej homilii o. Zbigniew odwoływał się do daru męstwa, przywołując liczne przykłady z życia kościelnego, narodowego i społecznego. Kaznodzieja zaznaczył na wstępie, że napełniona Duchem Świętym Maryja miała siłę do znoszenia z godnością trudnych sytuacji życiowych, jakimi były np. urodzenie Jezusa w ciężkich i surowych warunkach stajennych, jak również trwanie w cierpieniu pod Chrystusowym Krzyżem. Redemptorysta podkreślił, że setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości zobowiązuje nas, abyśmy na nowo zamanifestowali swoją wierność Panu Bogu poprzez radosne przyjęcie przykazań danych nam przez samego Stwórcę i posłuszeństwo wobec nich.

  Do stóp Matki Bożej Tuchowskiej przybyli na Mszę Świętą o godzinie 9:00 pielgrzymi – nauczyciele oraz pracownicy oświaty. Liturgii przewodniczył ks. dr Robert Dytko z Tarnowa, który obecnie pełni zadanie diecezjalnego duszpasterza nauczycieli i wychowawców. Słowo Boże, do licznie zgromadzonych na placu wiernych, wygłosił ks. Janusz Szpilowski z Grybowa. Kazanie ks. Janusza, okraszone tonem poetyckim, przedstawiało Maryję jako pokorną i słuchającą uczennicę. Matko Boża Tuchowska, najlepsza Nauczycielko, wzorze wytrwałości i męstwa – módl się za nami!

  Uroczystej sumie odpustowej o godzinie 11:00 przewodniczył złoty jubilat ks. prof. dr hab. Stanisław Piech z Krakowa, który wygłosił również do zgromadzonych pielgrzymów Słowo Boże. Na placu zebrali się licznie kapłani diecezjalni, ojcowie redemptoryści przeżywający jubileusz pięćdziesięciolecia kapłaństwa oraz kapłani seniorzy i kapłani z dekanatu tuchowskiego. W swoim kazaniu ks. prof. podkreślił, że każdy jubileusz życia kapłańskiego, zakonnego, małżeńskiego czy rodzinnego stwarza niebywałą okazję do wyrażenia wielkiego dziękczynienia Miłosiernemu Bogu za lata wierności w

  Msza Święta o godzinie 15:00 zgromadziła licznych pielgrzymów, którymi byli przede wszystkim: Dziewczęca Służba Maryjna, członkowie scholi, ministranci, lektorzy oraz członkowie Ruchu Światło Życie – Oazy. Eucharystii przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. Tomasz Rąpała z Tarnowa.  W swoim płomiennym i bardzo przekonującym kazaniu ks. Tomasz podkreślił, że Maryja uczy nas pokornie i cicho tego, co Bóg mówi do człowieka. Przypomniał, że celem w życiu każdego chrześcijanina jest Jezus Chrystus, do którego prowadzi nas przykład naszej najlepszej Matki.

  Wieczorna Eucharystia zgromadziła licznych pielgrzymów reprezentujących: członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich diecezji tarnowskiej, Kręgu Kościoła Domowego, Poradnictwa Rodzinnego oraz małżeństw przeżywających różnego rodzaju jubileusze. Głównym celebransem i kaznodzieją Eucharystycznej Ofiary był ks. dr Józef Młyński z Tarnowa. W swoim kazaniu ks. Józef podkreślał istotne znaczenie sakramentu małżeństwa w dzisiejszym świecie i w społeczeństwie. Uświadamiał, że nie należy wyrzucać Boga z miejsca pracy, z rodzin i małżeństw.

  Podczas wieczornej Mszy Świętej miał miejsce specjalny obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich, połączony z błogosławieństwem licznie zgromadzonych na placu sanktuaryjnym małżonków. Wieczorna Eucharystia zakończyła się procesją eucharystyczną wokół bazyliki.

  Wieczór Maryjny o godzinie 20:00 uświetnił patriotyczny program słowno-muzyczny w wykonaniu nauczycielskiego chóru „Gaude” z Gminy Grybów.

  Zapraszamy na kolejne, ostatnie już dni Wielkiego Odpustu Tuchowskiego 2018!

  br. Norbert Żukliński, WSD Redemptorystów w Tuchowie;

  fot. Krzysztof Jasiński, br. Sławmoir Wardzała CSsR, Natalia Depo, Tomasa Zawiła, Anna Samborska

  Udostępnij